30. 4. 2022 – novoluní v Býku, polostínové zakrytí Slunce Měsícem a svátek Beltaine

Do 30. dubna můžeme navíc ještě pozorovat meteorický roj Lyrid. Země se zhruba od poloviny dubna pohybuje meziplanetárním proudem drobných prachových částic uvolněných v minulých staletích z jádra komety Thatcher. Světelné stopy komety, vytvářející meteorický roj, vylétají z místa na noční obloze, kde se nachází souhvězdí Lyry.

30. 4. 2022 – novoluní v Býku, polostínové zakrytí Slunce Měsícem a svátek Beltaine

Novoluní v Býku 30. 4. 2022

Jestliže se mnohé záležitosti v současné době soustředí kolem financí, stability, jistoty, bezpečného zázemí, růstu inflace, zdražování energií, potravin a základních životních potřeb, novoluní v Býku může zviditelnit to, co si v tomto náročném procesu ještě neuvědomujeme, to, co nám stále nedochází. Mohou přicházet nejrůznější, spíše nepříjemné než příjemné AHA efekty. Ne každý zvládne náročným obdobím procházet s ledovým klidem, nejeden z nás bude nucen zamyslet se, dříve nebo později, nad životními hodnotami. Za novoluní v Býku nás mohou na téma finančního zabezpečení zneklidňovat nepříjemné myšlenky za probdělé noci, aniž bychom si uvědomili, že to nejhorší, co můžeme pro sebe udělat je, sami sebe vystrašit a psychicky vyčerpat myšlenkami na to nejhorší. Životní energie je pohonná síla, která nás vede kupředu, proto bychom s ní neměli plýtvat v čase, kdy uklidňujícími a optimistickými myšlenkami můžeme sami sobě dát maximální podporu.

Na druhé straně ale novoluní znamená nový začátek. Energie Býka navíc přináší nové příležitosti, podporuje vše, čím můžeme svůj hmotný život obohatit. Vsadíme-li na vytrvalost a houževnatost bude nám dána síla „tvarovat hmotu“ a přitahovat hojnost do života. Novoluní podporuje pracovitost, nové nápady, vůli a odhodlání. Za novoluní se nám dostává podpory v dosažení cílů a záměrů, kterým jsme v uplynulém období věnovali hodně energie. Pokud se rozhodneme nestavět se do role oběti, neztrácet čas hledáním viníků, nelitovat se a nepropadat černým myšlenkám, „vesmír“ v nás probudí nápaditost a intuici v rozhodování. Pokud se zvládneme v klidu soustředit, budou k nám přicházet inovativní myšlenky, jak co nejlépe zvládnout náročné období, na které se můžeme s předstihem připravit.

Myšlení a tvoření myšlenkou, podobné vesmírnému kvantování, propojené fotonickou transmutací s alchymickou zkušeností, ve které se zcela rozpustíme – až na úroveň jádra tělesných buněk – se může rovnat kvantovému léčení. Kvantové vědomí je skryté ve vertikální síle Slunce, jenž představuje vůli, ve vůli je skrytá nejvyšší tvořivá síla člověka. Působení zla může být vzdálené, a přitom na dosah ruky. Není-li před skrytým zlem ochrana, temná energie se přibližuje ke svému cíli, dosáhne jej a spočine v něm. Někdy se tak děje nevědomě – prostřednictvím neúměrného vyzdvihování sil světla nad samostatnost a víru především ve vlastní schopnosti. Potlačování zla v nečinnosti – v podivné víře v nejrůznější „spásonosné galaktické rady“ a podobné organizace pochybných sil, aniž bychom veškerou energii směřovali především sami k sobě, se musí dříve či později projevit ve vznikajícím a sílícím tlaku, který nás vyhodí z rovnováhy. Následuje chaos, který opět vede zbytečně dlouhou cestou ke stabilitě, někdy skrze bolest a nepříjemné vnitřní i vnější prožitky.

Na vytváření informačních energetických polí, souvisejících s psychologickými hrami (v rodině, v kolektivu, ve společnosti), se podílíme my všichni jako jednotlivci. Svou roli zde ve velké míře hrají jednostranně zaměřená media (včetně některý alternativních), která zcela opomínají, že ve světě se neodehrávají jen zneklidňující a strach či paniku vyvolávající záležitosti, jsou naprogramovaná tak, aby odváděla pozornost od všeho pozitivního, co se kolem nás a ve světě odehrává. Dále se jedná o různé skupiny reformátorů lidského vědomí, které nepozorovaně vnáší do lidské mysli a lidského vědomí staro-nová autoritativní dogma. Kdo se dokáže co nejvíce oprostit od někdy podmanivých a jindy manipulativních psychologických her a soustředí se na cokoliv, co dokáže vykonat sám – sám prostřednictvím své vůle a životní energie – zřetelně si časem uvědomí, jak je lidská psychika a tvořivost propojená s kolektivním vědomím a nakonec i s Universem.

Člověk není oddělený od PROSTORU, s přírodou, vesmírem i nehmotným světem tvoří jeden celek – Jednotu. Přesto člověk (ve smyslu lidstvo) PROSTOR rozdělil na dobro a zlo, buď-anebo, a odmítá, že komunikuje a jedná sám se sebou a se vším ostatním nevyváženě – nadměrně polarizuje, a skutečnou celistvost vnímá jednostranně. Odmítá uvědomit si, že prasíla Jang/Jin vytváří vesmírný prostor ve vzájemné souhře: energie Jin ubývá stejnou měrou, jakou energie Jang přibývá, a naopak. Vyhrocené polarizování může, obrazně řečeno, působit jako hromosvod, způsobuje různé disharmonie a obtížné životní zkoušky. Vidění polárního světa je sice v pořádku, přece když Evropan ráno pozdraví Slunce, je jasné, že Australan ve stejném okamžiku uléhá ke spánku kolébán Měsícem. Avšak vzestupná cesta na vyšší úroveň bytí by neměla být doprovázena snahou za každou cenu utíkat před vlastním stínem, protože před vlastními nebo společenskými stíny, stejně daleko neutečeme.

Články související se zemským znamením Býka: Zemské znamení: Býk, Býk – láska a erotika

30. 4. 2022 – novoluní v Býku, polostínové zakrytí Slunce Měsícem a svátek Beltaine

Zatmění Slunce neboli zakrytí Slunce Měsícem

Zákryt Slunce Měsícem – tak se správně podle nebeské mechaniky tento tajemný nebeský jev nazývá. (Výraz zatmění se vztahuje k Měsíci, v okamžiku, kdy Měsíc v úplňku vstoupí do zemského stínu nastává zatmění Měsíce.)

K zakrytí Slunce Měsícem dochází, pokud se náš souputník na své dráze kolem Země dostane přesně mezi Slunce a Zemi. V dávných dobách si lidé představovali, že Slunce je požíráno nebeským drakem, který brání slunečním paprskům osvětlovat Zemi. Tajemného draka zaháněli bubnováním a tancem kolem posvátného ohně.

Měsíc je 400krát menší než Slunce, nachází se přibližně 400krát blíže Zemi než Slunce, ve chvíli, kdy jsou úhlové průměry obou těles na obloze přibližně stejné, dochází k úplnému zakrytí Slunce Měsícem. Vlivem proměn úhlových průměrů můžeme sledovat úplný (totální), částečný nebo prstencový zákryt Slunce Měsícem.

  • K úplnému zákrytu Slunce Měsícem dochází, když je Měsíc v novu a Slunce osvětluje jeho odvrácenou stranu. Slunce zmizí z oblohy v okamžiku, kdy měsíční stín dopadne na část zemského povrchu. Úplné zatmění Slunce pozorujeme, pokud se nacházíme v místě (pás totality), kam dopadá široký měsíční stín (umbra). Měsíc, Země a Slunce se nacházejí v jedné přímce.
  • Částečné zatmění Slunce pozorujeme tam, kde na zemský povrch dopadá měsíční polostín (penumbra).

S těmito jevy, pozorovanými ze zemského povrchu, souvisí měsíční fáze – nov, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť.
Povrch Měsíce můžeme během roku pozorovat díky tomu, že je osvětlen Sluncem. Putovní tvar Měsíce určuje jeho poloha vůči Slunci, respektive určující je směr, ze kterého přichází sluneční paprsky k povrchu Měsíce. Putovní proměna Měsíce (všechny jeho fáze) na obloze trvá 29, 5 dne (synodický měsíc).

Měsíc se po obloze – na pomyslné nebeské kružnici – pohybuje směrem doleva, tímto směrem obíhá Zemi. Pokud se podíváme na oblohu a pohled zaměříme na Slunce, musíme si odmyslet zdánlivý pohyb Slunce (oblohy) od východu k západu – tento pohyb je způsoben rotací Země kolem své osy.

Novoluní (nov, nový měsíc) nastává v okamžiku, kdy se Měsíc na pomyslné nebeské kružnici pohybuje ve stejném směru jako Slunce. Měsíc ze Země nevidíme, v tento čas je Sluncem ozařována jeho odvrácená strana. Pokud se za novoluní setkají Země, Měsíc a Slunce v jedné přímce, nastává zákryt Slunce Měsícem.

  • Úhlové osvětlení měsíčního povrchu Sluncem způsobuje, že na obloze pozorujeme přesnou polovinu Měsíce ve tvaru písmene D. Měsíc dorůstá – nastává první čtvrť.
  • Úplněk nastává v čase, kdy se Měsíc nachází na obloze přesně naproti Slunci. V tomto čase můžeme při pohledu k horizontu pozorovat současně Měsíc i Slunce ve chvíli, kdy Slunce zapadá a Měsíc vychází a naopak.
  • Zatmění Měsíce v úplňku nastává v okamžiku, kdy Měsíc zmizí z oblohy vlivem zemského stínu. Měsíc se našemu zraku schová v zemském stínu.
  • Poslední čtvrť Měsíce nastává ve dnech, kdy je Měsíc Sluncem na pomyslné nebeské kružnici osvětlován z druhé strany. V ten čas Měsíc couvá a ze zemského povrchu vidíme, jak dorůstá ve tvaru písmene C.

Zákryt Slunce Měsícem má své nezaměnitelné kouzlo, které je prodchnuto tajemstvím s nádechem nebeského zázraku v okamžiku, kdy začínáme pozorovat tmavou skvrnu na okraji slunečního disku, která se pomalu zvětšuje, a nakonec sluneční kotouč zcela pohltí (během úplného zatmění Slunce). Přichází finalita události a obloha bez mraků zvěstuje tajemné ubývání denního světla. Citelně se ochladí, zpěv ptáků pomalu utichá, podivné šero postupně pohltí i poslední paprsky Slunce a na denní obloze se náhle objeví hvězdy a planety. Den se promění v noc v okamžiku, kdy temný tvar Měsíce, stojícího mezi Sluncem a Zemí, sluneční kotouč zcela zastíní. Slunce jako by na krátký čas vyhaslo. Jen sluneční prstenec, který září na obloze, zvěstuje, že tomu tak není. Slunce je přítomné, podivné pocity v nás vzbuzuje nepřítomnost slunečního světla v prostoru. Sluneční prstenec představuje barevné vlnění neviditelných vláken kosmických informací, na obloze působí jako světelný nápis vzniklý mysteriózním způsobem. Je to Měsíc v novu, kdo v okamžiku úplného zatmění Slunce, zviditelňuje sluneční svatozář. V každém atomu sluneční svatozáře se chvěje Život.

Pokud se nacházíme v pásu totality zatmění Slunce, z pohledu ze Země se v okamžiku úplného zatmění Slunce zdá být Měsíc stejně velký jako Slunce. Měsíc, který je menší než Země a mnohonásobně menší než Slunce, způsobí na pozemské obloze tento zvláštní a tajemný úkaz. Jaká shoda okolností se mohla v dávných časech podílet na této dokonalé optické iluzi a zvláštní vizuální shodě z pohledu pozemšťana? Náhoda? Je obtížné představit si náhodu tak dokonalou a překonávající veškerou lidskou představivost o náhodném prolínání Země, Měsíce a Slunce na obloze během jejich dokonale uspořádaných a pravidelných denních a cyklických pohybech vesmírnou krajinou.

Jak se stín Měsíce pohybuje po zemském povrchu s podivnou bázní upíráme zrak k obloze a naše vědomí se propojuje s úkazem, který můžeme nazvat „fotonickou alchymickou transmutací“. Úplné zatmění Slunce je zkušenost, ve které se naše vědomí rozpustí v přízračné záři sluneční koróny – sluneční atmosféry. S úžasem můžeme vnímat, jak sluneční koróna (sluneční plazma, magnetické pole) přechází vlivem slunečního větru do heliosféry. A uvědomovat si, jak sluneční aktivita během celého roku, každý den, ovlivňuje magnetosféru, ionosféru a nepřímo i biosféru Země. Během částečného zatmění Slunce, které nás na konci dubna čeká, nemusí být spirituální a duchovní prožitky takto intenzivní, více můžeme být ovlivněni energií novoluní v Býku.

Články související s energií Slunce: Fascinace světlem a jeho magické účinky, Nádech – výdech a životadárná ENERGIE SLUNCE, Hexagram – symbol Slunce

30. 4. 2022 – novoluní v Býku, polostínové zakrytí Slunce Měsícem a svátek Beltaine

Pohanský svátek Beltaine – „jasný oheň“

Ať už budete tento sváteční den prožívat jakkoli, najděte si chvilku na odpoutání od světských záležitostí. Napojte se na vesmírnou energii, která vstupuje do našeho těla temenem hlavy, proudí jím a v oblasti chodidel paprskovitě vyzařuje do vnějšího prostoru. Vnímejte pulsující tok tvořivé energie, chvějící se nadějí, vibrující životní energií. Napojte se také na energii země, která vstupuje do našeho těla v oblasti chodidel, proudí tělem a v oblasti temena hlavy se paprskovitě rozšiřuje do okolního prostoru. Energii necháme volně plynout a vnímáme, jak prochází naším tělem. Soustředíme se na nádech a výdech a skrze dech vnímáme své tělo, svou mysl, své vyšší Já.

V tomto vnitřním uvolnění se soustřeďte na modlitbu, proneste ji klidným a nízko položeným hlasem, slova modlitby, která jsou jen vaše a vámi vytvořená, odevzdejte Prostoru. Modlitba je ve své podstatě magickým nástrojem, propojuje mysl s vědomím a s vyšším Já, navozuje klid, probouzí vitální energie, dává naději. Energetický náboj pronesených slov, zpětně ovlivňuje realitu určitého systému, na který je vynaložená energie zaměřena. Emanace rezonančních energií mohou pravidelnou pozorností získat jistý druh „zrcadlově působícího vědomí“, zpětně tak může docházet k interakci mezi cíleně vyslanou energií, energetickým polem záměru a zachycenou, podporující a inspirující zpětnou vazbou.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Věnujte pozornost také barvám, které pro tento den zvolíte. Vhodná je fialová v různých odstínech, je barvou tajemna, navozuje tajemno a mystickou náladu. S fialovou barvou je potřeba zacházet osobitě, citlivě a vědomě. Světle fialová je praktická pro magické tvoření, podporuje meditaci, může navodit hloubavost, opojení energiemi vyšších vibrací. Různé odstíny fialové působí pozitivně a příjemně na psychiku, mírní stres a smutek, navozují vnitřní klid. Propojení fialové a červené barvy podpoří životní energii a vůli, soustředění na proces myšlení a řešení náročných životních zadání. Propojení fialové a oranžové barvy podporuje zaměření mysli na životní radosti a léčení vztahů, na touhu po vnitřní svobodě a nezávislosti na zneklidňujícím vnějším dění. Propojení fialové a růžové preventivně působí na výkyvy nálad, stresové vypětí, navozuje meditaci a podporuje představivost a vizualizaci (směřující k budoucnosti), celkově tato kombinace barev působí příznivě na psychiku a duševní rozpoložení.

Články související se svátkem Beltaine: Pozitivní negativita a „pálení čarodějnic“, Pohanský svátek Beltaine – spojování protikladů

Kromě meteorického roje Lyrid, dubnového novoluní v Býku, svátku Beltaine a polostínového zatmění Slunce nás čekají další zajímavé dny v měsíci květnu. Čekají nás silné energie úplňku ve Štíru 16. 5. a úplné zatmění Měsíce. Tento magický květnový úplněk bude doplněn „šňůrkou perel“ viditelnou na obloze vedle úplňku, a to od jihu k jihovýchodu: Saturn, Mars, Jupiter, Venuše a s použitím dalekohledu bude viditelný i Neptun (www.astro.cz).

30. 4. 2022 – novoluní v Býku, polostínové zakrytí Slunce Měsícem a svátek Beltaine

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.