Betlémská vánoční hvězda – důležité souvislosti

Zimní slunovrat, vánoční svátky a uctívání Slunce se proměňuje po desetitisíce let, což dokazují různé mýty a sluneční chrámy postavené na Zemi. Posvátné chrámy mapují nejen celoroční dráhu Slunce hvězdnými systémy, ale také periodu zvanou platónský rok, která trvá více jak 26 tisíc let. Dvanáct nejznámějších souhvězdí, která zároveň tvoří dvanáct slunečních znamení (zvěrokruh), úzce souvisí s putováním Slunce po obloze. Symbol rovnoramenného kříže, existující od pohanských dob, tvoří základ zvěrokruhu zvaný sluneční kříž (uzavřený v kruhu). Rozděluje nebeskou sféru na čtyři části – roční období, přičemž dvanáct měsíců slunečního roku charakterizují čtyři důležité dny: slunovraty a rovnodennosti. Od podzimní rovnodennosti přichází studené počasí a více šera a tmy do lidských životů, s tím souvisí, že pociťovaná zima, chlad a studené povětří symbolizují zánik – smrt Slunce.

Betlémská vánoční hvězda - důležité souvislosti

Součástí mnoha kultů Slunce jsou různá božstva a mýtické bytosti, mezi ně patří také (židovský prorok) Ježíš Kristus, představuje nejen světlo lidské povahy, ale také světlo Slunce. Pro člověka dnešní doby je obtížné přijmout, že pohanské uctívání slunečních božstev se proměnilo v křesťanský mýtus o „spáse lidstva“. Avšak nejen Ježíš je symbolem světla a Slunce, putování životadárného Slunce po obloze najdeme v mnohem starších příbězích a mýtech. Různá božstva v mnoha mýtech, ještě před příchodem křesťanství, konají zázraky a vypráví příběhy skryté ve dvanácti souhvězdích na noční obloze. Včetně příběhů o „neposkvrněném početí“ a „zrození z panny“.

Slunce na tři dny, od 22. do 24. prosince, pomyslně „umírá na kříži“ – zde je myšleno souhvězdí Jižní kříž. Během těchto tří dnů vnímáme Slunce jako „nepohyblivé“, nachází se, v souvislosti s nebeskou klenbou, v oblasti souhvězdí Jižní kříž. Až na druhý svátek vánoční, 25. prosince Slunce postoupí o jeden stupeň směrem na sever. Od tohoto dne se na severní polokouli prodlužuje den a lidské vědomí přijímá více světla i SVĚTLA. Jedná se o takzvané znovuzrození (vzkříšení) Slunce, které opět putuje po nebeské klenbě, a spolu s ním se lidské bytosti těší na více světla, tepla a blížící se jaro. Na jaře přichází jarní rovnodennost, noc kratší než den, a nové oslavy vzkříšení Slunce.

Souhvězdí Jižní kříž:
Zkratka – Cru
Latinský název – Crux
Latinský genetiv – Crucis

Pokud budeme hledat více či méně nápadné souvislosti, ihned si představíme křesťanský krucifix. Latinky: cruci fixus – pověšený na kříž.

A pokud nás zajímá PRAVDA, souvislosti nás dovedou například k informaci na Wikipedii: „…Nejstarší krucifixy se nezabývají samotným Ježíšovým UTRPENÍM, ale UKAZUJÍ Krista na kříži jako Boha v lidské podobě, který nemůže trpět a který „KRALUJE Z KŘÍŽE“. Během středověku v souvislosti s františkářským hnutím jsou zdůrazněny Ježíšovy rány a jeho utrpení…“

Dvanáct u kulatého stolu či dvanáct apoštolů = dvanáct znamení zvěrokruhu.

Až křesťanský mýtus o Ježíši ztratí svůj „záporný náboj“, synapse v lidském mozku utvoří nová hvězdná spojení i SPOJENÍ… Teprve poté velikost člověka předčí velikost hvězd i Hvězd…

Hvězdné seskupení velmi jasných hvězd, zvané souhvězdí Orion, není jen tak obyčejné, JE SKUTEČNĚ HVĚZDNÉ

Betlémská vánoční hvězda - důležité souvislostiMnoho mýtů se vztahuje také ke hvězdě Sírius, která se právě 24 prosince objevuje na východní části nebeské klenby v tajemné linii směřující ke třem hvězdám, které vytváří takzvaný pás Orionu.

Tři králové (mudrci, mágové) z východu sledovali tajemnou Hvězdu – Sírius, která je dovedla do Betléma…

Sírius bývá v této souvislosti označován jako „hvězda nového židovského krále“. Betlémská hvězda a malý Ježíšek (boží syn narozený z panny), kterému Tři králové nesou dárky, tvoří hlavní symboliku dnešních Vánoc. „Z východu“ mimo jiné znamená odkaz k posvátnému východu božského Slunce během letního slunovratu.

Orion bývá označován za královské souhvězdí, na obloze je nejlépe pozorovatelný v prosinci, lednu a únoru. Orion neunikl pozornosti všech starověkých kultur, svým tvarem připomíná lidskou postavu se zdviženým mečem, nebo přesýpací hodiny.

Betlémská vánoční hvězda - důležité souvislostiUprostřed souhvězdí Orion se nachází Orionův pás, tvořený třemi hvězdami, které na obloze velmi jasně září a přitahují náš zrak. Méně se ví, že tyto tři hvězdy nesou název Tři králové. Jde o hvězdy: Mintaka, Alnilam, Alnitak, které tvoří úsečku.

Pokud tuto pomyslnou úsečku (24. prosince) protáhneme, spatříme nejjasnější hvězdu nočního nebe: SÍRIUS ze souhvězdí Velkého psa. Tato úsečka vede hvězdným prostorem k místu, kde 25 prosince vychází ZNOVUZROZENÉ SLUNCE. Pás tří jasných hvězd září těsně pod nebeským rovníkem, rozděluje souhvězdí Orion na severní a jižní část.

Jméno hvězdy Alnitak znamená opasek, také se jí říká „šňůra perel“, jedná se o trojhvězdu, nachází se ve vesmírném prostoru, kde je možné pozorovat zvláštní mlhovinu nazvanou Koňská hlava, která se podobá šachové figurce.

Hvězdy v souhvězdí Orionu mají své označení a jméno:
Hvězda Alpha ORI se jmenuje Betelgeuse.
Hvězda Beta ORI se jmenuje Rigel.
Hvězda Gama ORI se jmenuje Belatrix.
Hvězda Delta ORI se jmenuje Mintaka.

Jednotlivé úrovně stavu vědomí se odvíjí od frekvence mozkových vln: hladina alfa, beta, gama, delta…, je tato shoda a souvislost pouhá náhoda?!

Souvislost je více než patrná: právě o vánočních svátcích se nejvíce otevírá lidské vědomí, s tímto tématem souvisí dvanáct zastavení na přelomu starého a nového roku.

Kabalistický (sefirotický) Strom života má také své kořeny, a právě na tyto „kořeny“ je nutné se zaměřit, pokud se chceme dozvědět pravdivé informace o symbolice nejen dnešních Vánoc

Nebo pokud se chceme dozvědět více souvislostí o „nekřesťansky křesťanském“ ovládání lidstva. Například náhledem nejen do prastarých mýtů ale i do středověku, souvisejícím s různými tvářemi různých náboženských systémů a s následným vznikem politických systémů, do dnešních dnů založených na moci, strachu a ovládání lidstva. A samozřejmě také bankovních systémů – kdy „odvádění desátků“ se proměnilo v mocnostmi dobře promyšlený systém zadlužování obyvatel (a států) Země.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Související články: Netradiční předvánoční zamyšleníPolárka, Sírius, Plejády

Betlémská vánoční hvězda - důležité souvislosti

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.