Čarodějka uvnitř nás – vědomí přírody

Příroda je magická, silně energetická. Čerpat můžeme z čehokoliv živého kolem nás. Budeme-li tak činit vědomě, nabijeme se energií při každé procházce v kterémkoli ročním období. Objímat stromy můžeme i uprostřed tuhé zimy. Pouze modřín, který na zimu shazuje jehličí, není v této době k předávání energie vhodný. Pokud se vám objímání stromů zdá jako nesmysl, pokuste se představit si, že vaše biologické plazma, jež je společné pro všechno živé – sem počítáme pochopitelně také rostliny, umožňuje komunikovat s přírodou v těch nejjemnějších nuancích!

Čarodějka uvnitř nás - vědomí přírody

Romantika a dávná filozofie může odlehčit našemu stále zaměstnanému vědomí. Se Zemí můžeme rozmlouvat, žádat ji o podporu, o dobrodružství, o krásné místo k bydlení. Země nás velice dobře zná, na určité úrovni máme společné vědomí. Vědomí Země je v nás, v našem nitru. Země je bytost, se kterou můžeme vést rovnocenné rozhovory, úplně stejně jako s andělskou energií, vílami, stromem, květinou. Země ocení naše uznání, lásku, pozitivní vibrace. Stejně tak vnímá naší případnou lhostejnost jako každá jiná bytost. Země vnímá život, který na ní panuje, vnímá naší podobu, povahu i činy.

Neúnavně pulsující vědomí Země chápe smysl života lépe, než její obyvatelé

S čímkoliv v přírodě harmonicky splynete – dokážete-li vědomě sladit energii vašeho organismu s vesmírnou energií – magnetickým plazmatem přírody. Představte si tuto éterickou substanci jako soustavu částic, obsaženou ve všem živém, jak společně se zářením a kmity různého charakteru vytváří samostatné energetické sítě ve všech organismech. Vytváří právě onu skrytou vzájemnou jednotu, která spojuje všechny bytosti na éterické neviditelné úrovni.

Jistě už je každému jasné, že v životě nevystačí s pouhým ,,jástvím“! Konečně začínáme chápat duši a přijímat ji za svou. Už tento pocit sám o sobě je velmi osvobozující, jak pro nás, tak pro duši samotnou! Ne každá duše se této koexistence za pobytu ve fyzickém těle dočká! Možná je právě toto nevědomí příčinou mnoha nemocí a dokonce i předčasných úmrtí. Je velká škoda, že je mezi námi stále ještě dost lidí, kteří ani nepřipustí, že nějakou duši vůbec mají. Natož aby připustili, že duši má příroda sama, včetně všech planet, Slunce a Měsíce, všech nebeských těles v celém vesmíru, přestože podvědomě to vědí, v každém okamžiku. Příroda má vlastní, inteligentní vědomí.

Nic nepochopíme, dokud se s pojmem ,,duše“ vnitřně nevyrovnáme. Duše přesahuje naše vědomí, až do sfér, do kterých odmítáme byť jen nahlédnout.

Přesahuje rozum, inteligenci i naučené vědomosti, duše je nad tím vším. V jemnohmotném světě je spojena s Duchem – Duch dává život tělu a duši. Duše je prostředníkem mezi tělem a Duchem. Hranice mezi duší a Duchem je velmi jemná, nesnadno rozpoznatelná. Duch je životní princip. Naproti tomu ego tvoří samostatnou jednotku, jenže bez znalosti vlastní duše se neobejde. A pokud si myslí, že obejde, tak pouze na vlastní odpovědnost. Ovšem žádná ideologie, ani tato, nám nemůže vnucovat co je, a co není možné. Nepřipustíme to, dokud si nebudeme dostatečně sebe-vědomi, a to na základě především osobních zkušeností.

Někdy nás mohou životem nenápadně provázet zbloudilé duše. Především pokud vyzařujeme energii, která zbloudilé duše přitahuje. Některým duším naše vlastní energetické vyzařování, v podobě vědomého nepřekonatelného smutku, nedovolí odebrat se v klidu a pokoji do zásvětní říše. Pokud nás zbloudilá duše navštíví, poznáme to například nečekanou změnou teploty, kdy se prudce ochladí, případně ucítíme jakoby známou a povědomou vůni, potom se zastavme a věnujme jí alespoň krátký okamžik. Stačí na ni v dobrém pomyslet a s láskou a pokorou propustit ji do věčnosti. Duše mají schopnost odečítat nám myšlenky, právě myšlenkami je k sobě nevědomky přitahujeme.

Duši (čehokoliv) většina smrtelníků přestala považovat za skutečnou

Přestali jsme naslouchat přírodním rytmům a obohacovat se jimi. Přestali jsme být svobodní. I když si paradoxně myslíme, skutečně pouze naivně myslíme, že svobodní jsme. Ego se dokonce cítí být dotčeno, pokud po něm chceme, aby se pokusilo rozšířit striktně dané obzory směrem ven ze své hýčkané sebestřednosti. Občas jsme zmítáni kolektivními halucinacemi a neviditelnými přízraky strachu. Jindy zas před sebou vidíme ostrůvky naděje v cosi světlého, nadpozemského… Vzápětí ale čelíme podivným, snad odkudsi řízeným výpadkům paměti.

Někdy přijdou chvíle, kdy je naše sebestředné ego naměkko

Ale jen na okamžik. Červíček neustálých pochybností se rychle přihlásí s velkou ochotou a hlodá a hlodá… Co nejčastěji se na svou duši napojte, důvěřujte jí, mějte ji rádi, pojměte ji za svého nejlepšího přítele. Přítele, který nikdy nestárne. Čarodějka v nás je neviditelnou bytostí, která nás vede k tomu, abychom se stali lepším člověkem, lepším než jsme byli před deseti lety nebo před rokem. Stejně tak nás nenápadně posouvá, abychom se stali lepší bytostí zítra nebo za rok, než jsme dnes.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Tajemná vnitřní bytost je prostředníkem mezi námi a naším podvědomím, je naším nejlepším přítelem!

Zdroj obrázků: bohyně Hekaté

Související článek: Virtuální soukromí v čekárně na život

Čarodějka uvnitř nás - vědomí přírody

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.