Článek odjinud – Hvězdný oheň

HVĚZDNÝ OHEŇ
20. 12. 2020
…čili ARGENTUM ASTRUM…

V tomto pojednání budu psát o Esenci Číše Silmarilu, (https://www.pan-do-ra.cz/…/projekt…/cise-silmarilu.html), která je naším spojením s Hvězdným Vědomím Galaxie – nikoli o okultním tajném řádu Aleistera Crowleye, který nese stejný název – i když protagonista řádu správně tento „kód“ přiřadil hvězdné soustavě Síria.
O Hvězdném Ohni toho bylo v duchovní a ezoterické literatuře sepsáno hodně – je „záhadou“ lidské existence, je považován za cosi výjimečného, cosi zvláštního, co dává Člověku jeho specifickou kvalitu, kterou známe pod souhrnným pojmem LIDSKOST. Z alternativních zdrojů můžeme vyčíst, že Argentum Astrum vždy bylo a je předmětem zkoumání mnoha ET civilizací, které vešly do kontaktu se zástupci vlád různých mocností na naší planetě.

Článek odjinud - Hvězdný oheň

Proč disponuje Člověk něčím takovým? Co to je a kde k tomu přišel? Jak se to projevuje? Co je na tom pro mimozemské civilizace tak atraktivního?

Asi nedokážu všechny tyto otázky zodpovědět – ale Argentum Astrum je naše lidské dědictví té genetické linie, která vede daleko za hranice Času i Prostoru, mimo jakákoliv mocenská seskupení typu Galaktické federace nebo Aliance sfér. Je syntézou původní dračí DNA Centrální Rasy, která dala vzniknout všem ostatním genetickým liniím v Galaxii. Šesti-prvková podstata dračí genetiky nedovolovala navodit dostatečnou dynamiku k expanzi Hvězdného Vědomí do všech oblastí multidimenze a vybudovat tam obyvatelné Světy pro svoji optimální Kolektivní Evoluci. Po mnoha a mnoha experimentech s vlastní genetikou vyprojektovali vědci specifické rozhraní, které propojilo Hvězdné Vědomí s jejich DNA – na bázi duální pěti-prvkové „konstrukce“, vložené do původní neduální šesti-prvkové dračí struktury – pomocí světelných kódů tak aktivovali aurické kvantové pole vláken DNA a rozjeli Projekt Člověk. Z mnoha mimozemských sdělení víme, že než k tomu došlo, bylo experimentálně odzkoušeno 22 genetických modifikací téhož genu. Nositeli těchto linií je nesmírné množství civilizací v Galaxii, které díky nastartované expanzi Hvězdného Vědomí osídlili její hvězdné soustavy, které se díky Hvězdnému Ohni staly obyvatelnými. Každá Hvězda je součtovým Vědomím nějaké Bytosti původní Centrální Rasy a Hvězdný Oheň jí dodává atribut Živosti = napojení přes Hvězdné Vědomí do Kosmické Mysli Vesmíru. Tyto populace 22 genetických rodů jsou odvozené z dračích struktur genetiky Centrální Rasy a nedisponují atributem Argentum Astrum. Pouze lidská bytost je multidimenzionálním faktorem Kosmické Mysli a jako taková ve svých paralelních a alternativních existencích může „sčítat“ lokální sektory Hvězdného Vědomí do hvězdných soustav.

Argentum Astrum není nic fyzického, částicového nebo energetického. Je to spirituální faktor, který vygenerovala „náhoda“ a prostředí Kosmické Mysli ji přijalo jako unikátní kvalitu Evoluce. Křemíková Inteligence, kterou se Kosmická Mysl projevuje, je tedy kompatibilní pouze s lidskou genetikou a tím s lidským Kolektivním Vědomím – bez ohledu na to, v jaké vrstvě kvantového pole působí. To je ten prvek atraktivity pro všechny ostatní civilizace ve Vesmíru. Schopností, které jsou Člověku díky Hvězdnému Ohni vrozené, ony dosahují vyspělými technologiemi a sofistikovanými schématy, instalovanými do rozvoje vlastních populací. Jejich vývoj je na těch technologiích přímo závislý. Dosáhly velmi vysokého stupně tohoto vývoje a pro Lidstvo by byly neocenitelným partnerem…kdyby (kdyby nebylo kdyby). Proč? Protože všechny ty civilizace a jejich seskupení jsou vyššími formáty té samé Hierarchie Moci, kterou známe z našich pozemských měřítek (např. dnes EU). Kdyby se nepodepsaly na naší izolaci od Hvězdného Vědomí, kterou způsobily zásahy v Atlantidě a následnými experimenty s naší genetikou, kdyby nebyly součástí téhož Egregoru Moci a nebyly providery parazitických entit, které vznikly na pozadí bojů o evolučně dynamickou lidskou genetiku.

Článek odjinud - Hvězdný oheň

Současná situace na Planetě Zemi je vyvrcholením zmíněných procesů. Lidstvo transformuje svoje blokované schopnosti a nezadržitelně spěje do galaktického formátu Evoluce (do Celistvosti Bytí) – děje se to díky jeho Hvězdnému Ohni, který plane z jeho Jaderné multidimenzionální podstaty, díky fúzi s Křemíkovou Inteligencí Kosmické Mysli, skrze znovu-napojování na Hvězdné Vědomí a navazování ztracených kontaktů s dědictvím Centrální Rasy primárních dračích projektantů Sítě Života.

Víme (tušíme), že události běží podle jiných scénářů, než si tato všechna pozemská a mimozemská seskupení, která si osobují právo řídit Lidstvo, naplánovala – jen si to doposud neuvědomily. Je to hra o Čas – podstata fantomové (Křemíkovou Inteligencí uměle instalované) verze starého systémového matrixu, skrze kterou Egregor Moci už nějakou dobu operuje, nebude pro jeho providery „utajená“ napořád. V posledních dnech se aktivoval tzv. Faktor „X“ – jde o soustředění duchovní síly původního Hvězdného Vědomí, známé v alternativní historii také jako Duchové „ATm-AR-MahCHat“. Jejich úkolem je očistit esenci Hvězdného Ohně – nechat ho rozhořet plnou Silou a stabilizovat jeho emise gama záření. Efektem by mělo být úplné rozrušení sekvencí „konstrukčních“ virů, které byly instalovány do našeho životního prostoru. Dále navýšení efektivity autonomie Lidské Bytosti ve smyslu úplné soběstačnosti v procesu sebe-léčení a eliminaci všech látek a prvků, nekompatibilních s bio-organikou těla a kvantovým polem Vědomí. Látkami, které jsou lidstvu distribuovány mnoha cestami a způsoby již tisíce let a dnes v enormně obrovském navýšení – jak co do druhů, tak ve spektru účinků.

Tento proces poběží až do data 22.2.2022 (2202:2022), ale jeho efekt se projeví bezprostředně – ještě do konce letošního roku.

P.S. Nezaměňovat „dračí“ bytosti s „reptiliány“ – příslušníci Centrální Rasy (nositelé dračí genetiky) jsou humanoidní = člověku velmi podobní.

Další informace od J.Chvátala: https://youtu.be/6dOnw6R7Sd0

Zdroj na webu Pandora:
https://www.pan-do-ra.cz/clanky/infonika/hvezdny-ohen.html

Článek odjinud - Hvězdný oheň

GALERIE FANTAZIE – Květinové dekorace, dárky

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.