Co znamená neztrácet naději?

Znamená to neztrácet dech. Naděje je pojem odvozený z latinského slova „sperare“, což znamená vanout, dýchat, doufat nebo také aspirovat. Dokud dýchám, doufám, dokud doufám, projevuji duševní vůli a optimismus, nabývám novou sílu, vznáším se jako orel. Neboť jak se říká, naděje je dech duše a dar Ducha, proto je naděje pro člověka ve své podstatě živým citem. I v té nejtěžší situaci naděje vždy přichází jakoby sama od sebe. Cítit naději nebo překypovat nadějí znamená cítit spojení s rezonancí životní energie. Jako je dech nezbytnou fyzickou životní potřebou, podobně je naděje opodstatněnou duševní potřebou. Naděje souvisí s pojmy (nezlomná či bezmezná) důvěra nebo víra, pozitivní aktivní očekávání, trpělivost a odhodlání. Naděje je velmi silnou energií, a jako takovou ji my sami do něčeho vkládáme, nebo naopak vzhlížíme k něčemu nebo někomu, kdo naději přináší. Naděje eliminuje strach a přináší útěchu.

Co znamená neztrácet naději?

Ztratit naději nebo cítit beznaděj je jako ztratit dech, přijít o vnitřní zdroj, prožívat peklo

Neříká se snad, že „naděje umírá poslední“? Nemít žádnou naději znamená nevědomky se odcizit své duši, což vede k zoufalství, a zoufalství vede k „předčasné smrti“ neboli k přežívání. Vyjadřovat naději je žádoucí, pokud naději vyjádříme, pečlivě o ni pečujeme – pěstujeme ji jako vzácnou květinu. Vyjádřit naději znamená zasadit jadérko nebo semínko do úrodné půdy, trpělivě čekat až vzklíčí – pronikne ze tmy na světlo.

Ale jak už to na tomto světě, kde téměř vše má svá protivenství, chodí, ne každou naději je dobré živit, ona i naděje může být nejen křehká, ale i „šílená“. Naděje by měla být oprávněná, něčím opodstatněná, neboť s pojmem naděje souvisí také dobrý úsudek, moudrost, intuice, a také pomíjivost nebo prchavost. Naděje je optimistický stav mysli, podporuje sebemotivaci (k překonávání překážek, k stanovení si tvůrčích cílů). Souvisí ale také s tím, zda vidíme skutečnou nebo zkreslenou realitu, někdy může naděje prodlužovat utrpení. Živit v sobě například klamnou, nereálnou, planou či bezcennou, nebo malichernou či sobeckou naději, že se k nám vrátí partner, který od nás odešel, protože nás již nemiluje, nám může přinést sklíčenost a bezesné noci, sebelítostivé a chmurné duševní stavy. Sklíčenost, beznaděj a zoufalství je opakem naděje. Do některých vztahů vkládáme falešnou naději, neb jak mínil Sofoklés, starověký řecký tragéd: „Milovat znamená uvíznout v beznadějné situaci“.

Zajímavé je, že i ten největší skeptik nebo cynik, dokud dýchá, cítí ve svém nitru, tam, kde je to opodstatněné, alespoň kapku naděje. A zvláštní je, že naději nejvíce ubližuje pýcha a ješitnost, vzácná květina v rukou pyšného nebo ješitného člověka ztrácí (kouzelnou) energii a uvadá. A co tuto kouzelnou květinu opět probudí k životu? Nezdolná naděje, živý cit a přesvědčení, že to, v co věřím, je správné. Naděje působí jako impuls, jako nová energie a je silnější než strach. Člověk, který v něco doufá, ve svém srdci chová naději. Chovat ve svém srdci naději – není zde krásně vyjádřeno, co je to naděje? Člověk potřebuje naději stejně jako spánek a smích (Kant). Už Dante věděl, že naděje je ctnost, neb nad pekelnou bránu v Božské komedii umístil nápis: „Vzdej se vší naděje“.

Související články: Kdo vidíš sebe lepším, než jsi?, Co skrývají slova: mám tě strašně rád?, Božská síla je v nás – MY jsme TVŮRCI

♠    ♥    ♣

GALERIE FANTAZIE – Květinové dekorace, dárky

Co znamená neztrácet naději?       Co znamená neztrácet naději?       Co znamená neztrácet naději?       Co znamená neztrácet naději?

Co znamená neztrácet naději?      Co znamená neztrácet naději?        Co znamená neztrácet naději?       Co znamená neztrácet naději?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.