„Duši České republiky ale i Slovenska ovládají Váhy“

Nic není náhoda. Aniž bych věděla proč, otevřela jsem dnes časopis Baraka z roku 1998, a to „zcela náhodně“ na straně 24, a začetla se do článku „Budoucnost vědomí“ (rozhovor s Errolem Weinerem). Možná vás také zaujme zajímavá část tohoto rozhovoru:

„Duši „nové“ České republiky ale i Slovenska ovládají Váhy, takže je velmi důležité toto znamení pochopit. Všichni Češi a Slováci, kteří jsou ve spojení se svou duší, jsou automaticky ve spojení s duší Vah a s jejím účelem, neboť národní duše je jakási zastřešující duchovní přítomnost všech duší, které jsou v jejím dosahu. Klíčovým slovem pro duši Vah je „Volím si (na tomto slově je důraz) cestu, která vede mezi dvěma velkými liniemi Síly (násilí).“ Tyto dvě velké linie představují „Ducha a Hmotu“ a úkolem Vah proto je „kráčet mezi nimi a sjednotit protiklady“ (Ducha a Hmoty, Východu a Západu, Mužského a Ženského principu. Vnitřního a Vnějšího).

Bylo by možná rovněž zajímavé si všimnout, že Váhy vládnou energii Peněz (zákon potřeby a jejího uspokojování), Sexu (zákon přitahování a vztahů) a Zákona (zákon příčiny a následku) a že jsou tudíž znamením „dosažení dynamické rovnováhy mezi protiklady“. To je tedy smyslem a cestou Duše obou zemí a jejich obyvatel. Nižším klíčovým slovem Vah je „nechť je vykonána volba“, a proto největším problémem, který před Vahami stojí, je právě problém „volby“. Pro Váhy (ať už se jedná o jednotlivce či národy), je velkým problémem učinit konečné rozhodnutí, protože volba jedné eventuality (na základě racionálního myšlení) je ve zdánlivém rozporu s eventualitou druhou.

Nad symbolem Vah však stojí žena se zavázanýma očima, která drží meč. To symbolizuje skutečnost, že „správnou volbou“ je nikoliv lpění na nižší racionální mysli a jejím dvojakém myšlení (Váhy), nýbrž cesta vyšší, intuitivní mysli a její božské Vůle (meč ženské intuice). Tuto „správnou volbu“ je nutno udělat rychle („mávnutím meče“) a právě zde dělají Váhy chybu, protože maří čas a myslí příliš racionálně. Je třeba méně přemýšlet a více se dát vést intuicí.

Váhy mají rovněž tendenci vyhýbat se konfliktu, poněvadž touží po „klidu, míru a harmonii“, avšak skutečný mír, láska, harmonie a rovnováha neexistují bez konfliktu, boje, úsilí a usilovné práce. Proto Váhy často přenechávají moc nad sebou druhým (guruúm, modlám, organizacím). Je totiž mnohem snazší přenechat tvrdou práci, konflikty, hádky a zápasy (ale i úspěchy) druhým. Onen vnitřní konflikt však nezmizí, neboť nižší a vyšší mysl jsou v neustálém boji o nadvládu (proto konflikt „volby“). Celkovou vládnoucí planetou Vah je Saturn, a Saturn vládne „osobní zodpovědnosti a povinnosti“ plus „zápasům, úsilí a tvrdé práci“, které je třeba podstoupit, aby člověk dosáhl úspěchu ve své životní práci a svých cílech. Češi a Slováci se tedy musí rozhodnout, zda si přejí žít jako otroci či jako svobodní lidé. Aby byl člověk opravdu svobodný, musí přijmout zodpovědnost za svůj vlastní vývoj (jako jednotlivec, v partnerství, ve skupině a samozřejmě i jako národ).

Druhým Slunečním znamením obou zemí je Kozoroh, který vládne osobnosti a jejímu vyjádření. Kozoroh vyžaduje, aby do fyzických, materiálních infrastruktur společnosti pronikl Duch, neboť „hmota je vyjádřeným Duchem“. Ale nižší formy vyjádření Kozoroha jsou velmi hrubé a nenasytné (hrabivost, korupce, prostituce – prodávání vlastního já, atd.). Nižším klíčovým slovem Kozoroha je „Nechť vládne ambice, presto ať dveře zůstanou široké“. Jinými slovy, pokud vládnou ambice ega, nemůže člověk vstoupit do dveří duchovní iniciace či skutečné svobody. Je tedy nutné „vnést duchovní smysl a osvícení“ do řádné, organizované, strukturované a praktické činnosti.

Váhy (vzdušné znamení) mohou mít sklon k „intelektualizování“ pravdy a tudíž ji „drží ve vzduchu“, zatímco Kozoroh má potřebu ztělesnit a vyjádřit pravdu v materiálním světě. Třetí paprsek „tvůrčí inteligence“ bude mít v tomto smyslu silný vliv, protože vládne Váhám, Kozorohu a Saturnovi (vládce Kozoroha a rovněž celkový vládce Vah). Lidé proto musí používat svou „tvůrčí inteligenci“ či schopnost vyššího tvůrčího myšlení, aby se „vmysleli do světa myšlenek“ a „dali těmto myšlenkám tvůrčí organizovanou formu“.

Elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Je třeba aktivovat onu svobodně přemýšlející vyšší mysl. Tyto „myšlenky“ Vah budou spojeny s novými způsoby chápání, vztahu, rozvíjení a vyjádření energie peněž (a také práce), sexu (vztah, partnerství, manželství), zákona (příčina a následek, vývoj). Silný vliv bude mít rovněž energie sedmého paprsku, jelikož vládce Duše Vah je Uran (7. paprsek), a tento paprsek ovládá syntézu ducha a hmoty, dále esoterické učení, rituály a obřady, rytmický život a nové typy organizací. Z tohoto důvodu jsou velmi důležitá posvátná dramata, rituály a obřady jako vyjádření sedmého paprsku. Češi by se teď tedy měli soustřeďovat na energii Vah a naučit se vytvořit rovnováhu mezi světem hmoty a světem duše a sloužit pak jako spojovací článek mezi východem a západem, mezi socialismem a kapitalismem atd.“

„Duši České republiky ale i Slovenska ovládají Váhy"

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.