Hadriánův val – severní Anglie

Hadriánův val - severní AnglieHadriánův val, anglicky Hadrians Wall je kamenné a hliněné hraniční opevnění, hradba, zeď a 17 pevností, táhnoucí se napříč celou severní Anglií, jižně od skotských hranic, postavené římským vojskem.

Na východní straně začínal blízko Newcastle upon Tyne a táhl se západním směrem přes dnešní Carlisle až po Maryport na západním pobřeží délce 119 km. Tento val tvořil po 300 let severní hranici římské říše a měl chránit jižní část země před nájezdy severních kmenů ze Skotska.

Od roku 1987 jsou zbytky valu – Hadrians Wall – zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO

Stavba valu začala roku 122 na rozkaz římského císaře Hadriana, který snad v tomto roce val osobně navštívil. Na stavbě se podílely tři římské legie  a trvala zhruba 6 let. Hadriánův nástupce Antoninus Pius se pokusil postavit nové opevnění (Antoninův val) asi 160 km severněji, ve skotských Lowlands, nedokázal však krajinu pacifikovat. Císař Marcus Aurelius proto roku 164 Antoninův val opustil a hranicí se opět stal Hadriánův val. Nezdarem skončil i další pokus císaře Septimia Severa v letech 208-211, takže Hadriánův val sloužil až do konce římské vlády v Británii, někdy po roce 410.

england-71849_1920

Opuštěná hradba chátrala a stala se zdrojem kamene, až od 17. století si jí začali všímat místní nadšenci a pak i archeologové. Roku 1973 byl ve vykopávkách pevnosti Vindolanda, asi 40 km západně od Newcastle, objeven archiv písemností z 1. až 2. století na dřevěných destičkách, který obsahuje i osobní korespondenci římských vojáků a jejich manželek.

Newcastle

Hadriánův val - severní Anglie

well-1524429_1920

Hadriánův Val se stal severní hranicí římského impéria a nejlépe opevněnou částí hranice, za kterou již římský vliv nesahal

Stavba byla využívána jak k vojenským účelům jako opevnění, ale také jako průchozí místo pro obchodníky, kteří zde museli platit daně z prodeje.

Hadrianův val je dlouhý 80 římských mil, což odpovídá přibližně 117 kilometrům. Val střežilo 80 bran zhruba ve vzdálenosti jedné římské míle (asi 1,5 km). Mezi dvěma branami byla vždy jedna strážní věž, která sloužila k pozorování a signalizaci. Podél valu leželo čtrnáct podpůrných táborů. Šířka a výška zdi není po celé délce valu stejná, ale je závislá na použitém materiálu a na místě, kde byl vystaven. Východně od řeky Irthing je val vystavěn z tesaných kvádrů a měří až 3 metry do šířky a 5 až 6 metrů do výšky. Západním směrem od řeky byl val původně postaven z hlíny a rašelinových bloků, což se odrazilo v tom, že je široký okolo 6 metrů a vysoký pouze okolo 3,5 metru. Později byl znovu postaven z kamene.

Zobrazit všechny eKnihy

hadrians-wall-491184_1280

Val byl částí obranného systému, který zahrnoval (z vnější k vnitřní straně, od severu na jih) následující prvky: pásmo pevnůstek asi 8-15 km severněji, které monitorovaly krajinu, koliště či předprseň s hlubokým příkopem, vyplněným špičatými dřevěnými kůly, hlavní val či hradbu, vojenskou silnici a vallum, dva velké náspy, oddělené příkopem.

Zdroj textu: Wikipedie

hadrians-wall-491185_1280

hadrians-wall-491183_1280

hadrians-wall-1383434_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.