Hormony štěstí a dobré nálady – endorfiny

Hormony štěstí a dobré nálady - endorfinyHormony štěstí, aneb: ,,Jak se zbavit veselých pilulek?“ Proč se občas nemáme rádi? A někdo dokonce po celý život? Kdo nám namlouvá, že nejsme dokonalou bytostí? Kdo je ta osoba, která bydlí v našem těle? Známe ji dokonale, nebo si jenom myslíme, že ji známe? Dokážeme se napojit na svou vnitřní, hlubší identitu? Dokážeme vědomě oddělit sebe od okolního světa? Možná se nemáme rádi, protože citlivě reagujeme především na stimulace a podněty zvenčí. Pokud je to váš případ, pojmenujte strach, který v sobě máte. Možná se příliš zaobíráte nepříjemnou minulostí, nebo máte strach z budoucnosti. Představte si, že každá vaše buňka produkuje endorfiny, to znamená, že zažívá energetické vibrace štěstí, pokud jste šťastní i vy! To platí i naopak, pokud jste smutní, každá vaše buňka rezonuje s vašimi pocity a emocemi smutku. Z toho jednoznačně vyplývá, že mezi vaším psychickým stavem a chemickými reakcemi v těle je podstatný vzájemný vztah. Možná ten nejpodstatnější, co se zdraví, štěstí a spokojenosti týče.

Uklidněte se, zaměřte se na svého vnitřního pozorovatele, uvědomte si, že vaše tělo je složeno z nesmírného počtu inteligentních buněk. Vědomě učiňte buňky vašeho těla šťastnými, prostě jim řekněte, že je máte rádi. Jsou vaší součástí, každá vaše buňka je vámi, a zároveň je součástí mnohorozměrného vesmíru.

Probuďte své endorfiny z latentního spánku

Máte předepsaná sedativa, pilulky radosti, a přitom toužíte po duševním zdraví bez těchto podpůrných prostředků, bez kontrolované psychoanalýzy? Potom probuďte své endorfiny vlastním přičiněním. Vědomě se přeprogramujte. Mysl, fantazie, vnitřní mentální procesy, sledování myšlenkových pochodů, meditace, vědomá radost a potěšení, smích, pozitivní emoce, dech, zdravá krev a imunitní systém, pocit bezpečí: to vše ovlivňuje biochemické procesy ve fyzickém těle. Smích je dokonalým spouštěčem produkce hormonů štěstí. Upřímný, laskavý smích, a také úsměv, takový, jehož upřímnost se odráží v očích. Na vědomé úrovni, v plné koncentraci je možné rozproudit tvorbu hormonu štěstí cíleně, a vytvořit si tak kontrolovanou psychickou pohodu. Hormony proudí krví, proto je potřeba zaměřit se také na správnou životosprávu. Krev je nositelem životní síly, pružnosti, ohebnosti a inspirace, tomu se věnuje samostatný článek: Jak podpořit výkonnost mozku. Celostní pohled na procesy v lidském těle znamená vědět, že nervová soustava člověka, hormonální systém (endokrinní) a imunitní systém jsou úzce propojeny.

Vnější svět je v určitém smyslu iluzorní, vnitřní svět je ten pravý. Pokud budete sledovat samé negativní zprávy o všemožném lidském utrpení a různá dějství, která se nacházejí mimo vás, události vzdálené tisíce kilometrů, s negativními emocemi, vaše buňky v tom okamžiku nevědí, že se vás tyto stresující a traumatizující věci osobně nedotýkají. Stejné je to se sledováním filmových projekcí s katastrofálními nebo kriminálními zápletkami, buňky vašeho těla reagují na stres a emoce, které se na vás přenáší z fiktivních příběhů. Pokud už musíte tyto věci sledovat, dělejte to bez připoutání, bez emočního prožívání, aby vaše emoční tělo nebylo infikováno stresem, který se vás v realitě žádným způsobem vlastně nedotýká. Nepřipoutanost k ničemu znamená, sledovat okolní dění bez nepatřičných emocí (úzkosti a smutných myšlenek), pouze přijímat informace, chladně a nezúčastněně.

Zamilujte se do svých endorfinů!

Vybavte si jakýkoliv stav (pocit) potěšení a představte si, že dokážete tento chvilkový euforický stav prodloužit na deset minut, na hodinu, na celý den, na celý život (krása okamžiku, východ slunce, erotika a milování). Jde o prchavé okamžiky magnetického propojení, kdy si například s hlubokým nadechnutím řeknete: „To je nádhera!“, když ucítíte nádhernou vůni, nebo se zakousnete do první sladké jahody. Představte si tento prchavý prožitek jako běžnou součást života. Všímejte si více toho, jaké emoce ve vás vyvolá pohled na něco krásného, snažte se udržet tento pocit uvnitř v sobě co nejdéle. Vytvářejte si vědomě příjemné události, tak se obrníte proti těm nepříjemným.

Hormony štěstí a dobré nálady - endorfiny

Zamilujte se do svých endorfinů, ony se na oplátku zamilují do vás, jsou živoucí a inteligentní stejně jako vy. Vybudujete si tak vzájemný informační systém: vědomě prožitý šťastný zážitek vytvoří ve vašem těle endorfiny. Dostatek endorfinů, vytvoří ve vašem emočním těle větší vnímavost pro vše, co vás může učinit šťastnými. Zhluboka se nadechněte a vydechněte ven všechen váš vnitřní vesmír, ať už máte ve svém nitru skryto cokoliv, nebojte se toho. Opět se nadechněte a vědomě vdechujte krásu přírody, červánky na obloze, vůni rozkvetlé louky, nechte se naplno dojmout energií čerstvého vzduchu a krásou okolního světa.

Úsměv je harmonická resonance – energie v pohybu!

Nechte do sebe vědomě vstupovat příjemné pocity při každé příležitosti. Příjemné pocity většinou vyvolají úsměv, který si ani nemusíme uvědomovat. O co jde? Je to pohyb energie. Doslova pohyb energie, prostě se to děje, myšlenka nebo vzpomínka vyvolá pohyb energie: oči se rozsvítí, rty se usmějí – je to fyzický proces, energie v pohybu. Pokud jste ukotveni v přítomném okamžiku, tak si tento posun energie silně uvědomíte. Pocit štěstí nebo radosti není pouhý pocit – je to pohyb energie. Všimněte si, že výraz vašich očí se odráží ve výrazu vašich rtů – usmějte se očima a usmějí se i vaše rty. Pokud soustředíte úsměv pouze do rtů, oči zůstanou smutné. Šťastný člověk zrcadlí svou vnitřní harmonii v očích, které září jiskřičkami pohody a vnitřního vyrovnání a smíření.  Pohlaďte se po tváři, na nic nemyslete, hlaďte se tak dlouho, dokud neucítíte vlnu endorfinů, jak proudí vaším tělem. Příjemné doteky, hlazení a mazlení jsou spouštěčem hormonu štěstí. (Proč myslíte, že malé dítě potřebuje tak často pomazlit, pohladit, přitulit se!)

Obklopte se takovými podněty, které ve vás budou vyvolávat potěšení, uspokojení. K podnětům, které ve vás vyvolávají nepříjemné pocity, odpor, strach: změňte postoj. Takto je to jednoduché, prostě změňte vnitřní postoj, vědomě změňte své vnímání! To, co pro vás bylo dříve nepříjemné, odporné, odpudivé, nepřijatelné, od této chvíle pozitivně ignorujte. POZITIVNĚ! ignorujte.

Hormony štěstí a dobré nálady - endorfiny

Vaše buňky nemají pojem o lineárně plynoucím čase!

Endorfiny vaše tělo produkuje také během příjemného, vědomého snění, krásné představy, milé vzpomínky: mysl je aktérem, který probouzí hormony štěstí. Mysl může stimulovat, a to ve velkém, produkci endorfinů ve vašem těle. A naopak: nepříjemné vzpomínky, vracení se k minulosti, říkají vašim buňkám: tak, a teď budete smutné, žádné hormony štěstí nedostanete, budete se třást strachem! Jednoduše proto, že buňky, ač nadané velkou inteligencí, nerozeznají představu od skutečnosti, nemají pojem o lineárním čase, neví, že se trápíte tím, co bylo včera, před půl rokem nebo dokonce před deseti lety. Buňky vašeho těla reagují na podněty vaší toulavé mysli tady a teď! Se strachem z budoucnosti je to pro atomy, buňky a molekuly vašeho těla naprosto stejné, v jejich světě čas neexistuje. Stres pro buňky, vyvolaný jako vaše reakce na dávné smutné vzpomínky, je demotivující, snadno se tato energie mění v potenciál nějaké (psychosomatické) nemoci.

Zdraví a smyslnost vlastního těla

Zkoumejte například své tělo. Svobodně, nezaujatě, napojte se na emoce, toto spojení ať je ryze intimní, pouze mezi vaším tělem a vaší myslí. Zapomeňte na to, co si kdo o vašem těle myslí, zapomeňte na společensky uznávaný ideál krásy. Buďte ke svému tělu otevření, velice ocení vaší laskavost. Zkoumejte pohledem do nitra něžnost vlastního srdce, něžnost oproštěnou od ega. Sebeláska a pocit štěstí musí vycházet zevnitř. Z pohledu biochemie jde o „proud“ endorfinů, které se vytváří nejen v mozku, ale v celém těle, tento proud je pohyb energie: pocitové. Mozek není pouze v hlavě, lapidárně řečeno, mozek je v celém těle, respektive je dokonale s tělem propojen. Na molekulární úrovni si mozek předává informace s každou buňkou v těle. Základní informace jsou každou vteřinou v těle zpracovávány, aniž bychom se na tom vědomě podíleli!

Jaká síla tento informační systém spravuje, vyhodnocuje, reaguje na podněty a koná? Vnitřní nevědomá komunikace se odehrává, aniž bychom se toho přímo účastnili. Ale účastnit se můžeme, myšlenky a emoce se mohou na energetické úrovni podílet na správě našeho vnitřního naprogramování. S tím souvisí, že je možné vědomě ovlivnit vnímání sebe sama jako krásné bytosti, která si zaslouží lásku, a vyléčit se například z nemocí zapříčiněných psychosomatickými potížemi. Vlastní buňky můžeme cílenou koncentrací motivovat k uzdravení. V těle dochází k neustálému přenosu informací, buňky mezi sebou (a mozkem) neustále komunikují.

Hormony štěstí a dobré nálady - endorfiny

Pokud vyšlete svému tělu, svým buňkám signál, doplněný upřímnou emocí, že je milujete, dozví se to a budou zpětně reagovat

Tvořivá síla na sebe vzala v lidském světě dvě základní podoby: muže a ženy. Tato tvořivá síla není pouze pudová, dala lidem do vínku umění prožívat lásku, sexualitu, erotiku, vášeň, smyslnost a rozkoš. Některá náboženství tvrdí, BOHUŽEL, že člověk je nedokonalé stvoření. Jenže ona nedokonalost spočívá v tom, že si člověk neuvědomuje, že dokonalým skutečně je! Náboženství, rodinné zvyky, školní docházka formuje osobnost člověka, od nejtvořivějšího období lidského života (dětství), na úkor duše, na úkor skutečné vnitřní podstaty lidské bytosti. Učíme se nesvobodně jak máme myslet, co si máme myslet, a kdy raději nemyslet vůbec. Duše je potlačena na základě materiálních potřeb, na základě zastaralých, dogmatických programů. V dětech je školní výchovou, a někdy i rodinnou výchovou, potlačována vnitřní božská podstata. Jsme sexuální bytosti, i toto vědomí je v nás od dětství potlačováno a ničeno.

MYŠLENKA TVOŘÍ REALITU

Uvědomujete si smyslnost vlastního těla? Poznat své tělo, je základem sebelásky. Respektive sebeláska znamená, přijímat své tělo takové, jaké je. Zrcadlo odráží pocitově jen to, co si o svém těle myslíme. Začněte se na sebe dívat jinýma očima. Ráno, při prvním pohledu do zrcadla, soustřeďte pohled na pár okamžiků do svých očí. Pokud neumíte sami sebe přijímat, nevydržíte se dívat sobě do očí delší čas, a to bez nutkání sklonit hlavu, nebo se na vteřinu podívat jinam. Naučte se dívat sobě do očí, jen tak, bez myšlenek. Potom se zadívejte na své rty, sledujte kontury svých rtů a řekněte nahlas: Mám tě ráda (rád). Vědomá produkce (vylučování) endorfinů vyžaduje pozitivní, vědomou emoční a mentální stimulaci.

Co jsou hormony štěstí – endorfiny?

ENDORFINY: chemické látky (neuropeptidy), součást hormonálního systému těla, hormony, které produkuje tělo, aminokyseliny. Známe dvacet typů endorfinů, vyskytují se v nervové soustavě, v těle přenášejí informace. Endorfiny se vylučují nejen v mozku, ale v celém těle. Endorfiny jsou základní součástí biologického života, to znamená, že i váš zvířecí miláček produkuje endorfiny, každá jedna buňka produkuje „hormony štěstí“, které mají vliv na emoční a fyzický stav každého živého organismu. Lidské tělo je biochemickou laboratoří, endorfiny vyvolávají vnitřní, fyzický pocit štěstí, jejich dostatek snižuje tělesné a duševní napětí. Čím více vnímáme příjemné okolní podněty, například pokud vědomě přijímáme energii z přírody, tím více naše tělo produkuje hormony štěstí. Endorfiny, které fungují podobně jako přírodní opiové esence (drogy), se vytvářejí v těle v závislosti na našem duševním rozpoložení. Mají vliv na prožívání rozkoše, potlačují bolest, posilují imunitní systém, podporují zdraví (fyzické, mentální, citové, duševní), eliminují stres. Během prožívání slastných emocí, stavů blaženosti a euforie, produkce endorfinů dosahuje maxima. K podněcujícím prožitkům patří také holistické, spirituální vnímání okolního světa (přírody, universa). Produkci endorfinů podpoříme také intenzivním cvičením, které může vést až k euforii, intenzivními pocity radosti, například během dosažení jakéhokoliv úspěchu, příjemnými fyzickými doteky, během milostného aktu (erotické vzrušení a orgasmus se podílí na velké produkci a uvolňování endorfinů do těla).

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Související článek: Síla vnitřního hlasu a meditace tónování

Hormony štěstí a dobré nálady - endorfiny

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.