Ibis posvátný symbol boha Thovta

ibis-1574295_1920Pro starověké Egypťany byl ibis posvátným zvířetem, ztělesňoval pro ně Thovta, boha písma a moudrosti. Často byl mumifikován a pohřbíván na zvláštních pohřebištích; doposud bylo nalezeno přes milión mumií ibisů posvátných. Thovt je v základní podobě zobrazován jako muž se zeleně vybarvenou hlavou ibise, svého posvátného zvířete (jako ibis samotný je zobrazován méně často). Kromě obvyklých božských atributů bývá přepásán šerpou odkazující na jeho roli původce posvátných náboženských rituálů, jako božský písař může být zachycen s písařskou paletou a rákosovým pisátkem. V roli boha času a trvání, kdy obdarovává panovníka dlouhou vládou, drží v rukou hůl s řadou zářezů sloužících k počítání (patrně osekanou palmovou větev) nebo zapisuje královo jméno na listy posvátného stromu išed. Často bývá zobrazován ve společnosti bohyně Maat nebo bohyně Sešat.

ancient-1298810_1280Druhým typem zobrazení je podoba paviána, dalšího Thovtova posvátného zvířete. V tomto případě ovšem nejsou kombinovány zvířecí znaky s lidskými. Nejtypičtěji je využívána na sochách písařů: Thovt – patron písařů zde sedí jako pavián na podstavci vedle zobrazované osoby.

Egyptolog Erik Hornung upozorňuje na to, že vedle těchto způsobů Thovt může být, byť velice zřídka, zobrazován v čistě lidské podobě: snad tomu tak je v Chonsuově kapli jedné ze staveb v Luxoru. To podle Hornunga „nabývá na významu vzhledem k tomu, že v Hermu Trismegistovi bývá spatřován nikoli bůh, nýbrž moudrý člověk.“

Zobrazován může být s pokrývkou hlavy i bez ní, typickou ozdobou pro všechny typy Thovtových podob je zlatý sluneční kotouč (případně měsíční úplněk) vsazený do měsíčního půlměsíce.

Zdroj textu: Wikipedie

egypt-640875_1920

Ibis posvátný

Ibis žil na většině území Afriky, zejména na jih od Sahary a v povodí Nilu, dodnes v ní obývá řadu rozsáhlých oblastí – v Egyptě však byl vyhuben v 19. století. Mimo to žije i v Asii (např. v JV Iráku) a byl zavlečen do Austrálie a některých zemí Evropy. Většinou si vybírá bažinaté území ve vnitrozemí.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Živí se hmyzem, rybami, žábami nebo jinými vodními živočichy. Dospělec je 68 cm dlouhý a má bílé opeření s černě zbarveným ocasem, holým krkem a hlavou, tlustým zakřiveným zobákem a končetinami. V letu je viditelný černý okraj křídel. Pohlaví se zbarvením neliší, mladí ptáci mají špinavě bílé opeření, menší zobák a prachové peří na krku.

Ibis posvátný je obvykle tichý, ale občas se ozývá skřehotavými zvuky, které zní jako kachní.

Hnízdí ve velkých koloniích na stromech i na zemi, často ve společnosti jiných brodivých ptáků, např. volavek. Klade 2–3 vejce, na kterých sedí 28–29 dní. Mláďata rodiče opouští ve 35–40 dnech života.

Zdroj textu: Wikipedie


Citace z knihy Thovt, Projekt lidstvo

Thovt: „Na Zemi vládne a má vliv jistá rasa či několik mocných, kteří i nadále snují svůj plán a zahrávají si s lidstvem. I když se to snad nezdá, Země je planetou bezvýhradné lásky. Ti, kdož vám vládnou, však nad vámi ZTRÁCEJÍ SÍLU A MOC v okamžiku, kdy si uvědomíte sami sebe, a začnete jednat beze strachu, bez starostí a pochybností. Jejich moc nad vámi MÁ SVÉ HRANICE a končí v momentě, kdy se probudíte z polospánku a nahlédnete za oponu dění. A TO SE PRÁVĚ TEĎ DĚJE.

Nyní máte v rukou všechny možnosti, abyste PROKOUKLI JEJICH HRU a odebrali jim vládu nad vaším životem. Umíte si vůbec představit, JAK SE BOJÍ, ŽE VÁS ZTRATÍ?

Obávají se toho, že lidská rasa jednoho dne POZNÁ PRAVDU! BEZ ENERGIÍ VAŠEHO STRACHU a otrockého chování totiž NEMOHOU EXISTOVAT – byl by to jejich konec. Pokud jim seberete jeviště, odeberete jim i životní základnu.“

Thovt, Projekt lidstvo, Kerstin Simoné

ibis-szkaratny-374624_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.