Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v HampiHampi je starověká vesnice obklopená svatyněmi a chrámy a je dodnes značně aktivním střediskem víry. Srdcem celého komplexu a cílem svatých poutníků je posvátný objekt padesátimetrového Virúpákšova chrámu, jenž byl vybudován na počest Šivy. Rovněž se mu říká chrám Pampapati. Byl postaven ve čtvrtém století, skoro tisíc let před vznikem říše Vidžajanagar.

Poutníci zde spí pod širým nebem a čekají, až se za prvních paprsků nového dne dostanou do chrámu. Potom projdou podél řad sádhuů, uličkou dlouhou sedm metrů, jež vede ke vchodu. Ulička běží kolem opuštěných kolonád, jimiž vedla cesta ke královskému paláci. První brána chrámu je zakončena pyramidální věží pokrytou plastikami a řezbami.

Virúpákšův chrám v Hampi

Další, druhá brána vede na prostorné nádvoří, kde uprostřed stojí svatyně Bhuvanéšvari. Je nádherná a vzdušná, osvětlená stovkami olejových lamp a svíček vetknutých do malých otvorů ve zdi. Je zde mnoho soch a obrazů, z nichž největší je okrouhlý kamenný lingam, předmět velkého uctívání.

Indické svatyně a chrámy v Hampi

V současné době v Hampi probíhá rozsáhlý projekt obnovy, vykopávek a ochrany trosek. Lokalita byla v roce 1987 zařazena na seznam světových památek UNESCO. K dalším památkám v Hampi patří chrám Vitthala s vozem, jehož kola se kdysi opravdu otáčela, monolitické sochy Lakšmí, Narasinhy a Ganéši, Kršnův chrám a mnoho džinistických chrámů.

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Hampi je rovněž známé svým každoročním svátkem Purandara, který se koná v lednu či únoru v chrámu Vitthala na oslavu narození středověkého básníka a skladatele Purandara.

Hampi, na březích řeky Tungabhara, bylo osídleno už v prvním století našeho letopočtu. V oblasti byla objevena řada buddhistických lokalit z této doby. Říši založili dva princové, Hukka a Bukka. Proslavila se mocí a bohatstvím. Následující císaři byli velkými ochránci umění a architektury, jak je vidět na vysokém počtu trosek v Hampi.

(Zdroj textu časopis Spirit)

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Wikipedie: Hampi je odvozené od z jména Pampa, což je starý název pro řeku Tungabhadra. Jedna z legend popisuje místní bohyni Pampu, která si vzala Virupaksu (jednu z forem boha Šivy na pahorku Hemakuta) a později byla považována za jednu z inkarnací bohyně Párvatí.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Území metropole se rozkládalo na ploše 540 km² a vlastní centrum, které zahrnovalo hlavní administrativní, náboženské a královské budovy na 40 km². Abdur Razzak zmiňuje 6 linií opevnění před branami královského paláce. Benátský cestovatel a obchodník Niccolò de‘ Conti napsal, že obvod hradeb města byl 60 mil. Z průzkumu a vykopávek se odhaduje že opevněná plocha města pokrývala 650 km².

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Indické svatyně a chrámy v Hampi

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.