Jupiter „putuje“ vodním znamením Štíra

Jupiter "putuje" vodním znamením ŠtíraČlánek a grafické zpracování vstupu Jupitera do Štíra pro web Psychologie chaosu připravil astrolog Jiří Hájek.

Jupiter ve Štíru: od 10. října 2017 do 8. listopadu 2018

K Jupiteru ve znamení Štíra se dá napsat mnohé. Obecně platí, že tato pozice v horoskopu narození (dále radixu) poukazuje na spojitosti se záležitostmi finančního charakteru (společné daně, pojištění, fondy, ale také se závětí). V oblastech práce se jedná o oblasti pojišťovnictví, také s daněmi, nemovitým majetkem apod. V lidech se probouzí zájem o mystické aspekty náboženství, o „život po smrti“, také o telepatické spojení a obecně i o okultismus. Zde právě záleží na tom zda a jaký aspekt může mít ke vzdáleným planetám Uranu, Neptunu a Plutu. Má také tato pozice v radixu „vliv“ na náboženské postoje či na filozofické názory. Lidé s touto pozicí mohou být předpojatými a nekompromisními, avšak vždy záleží i na ostatních planetách, aspektech, bodech v horoskopu narození. U této pozice platí, že lidé s takto postaveným Jupiterem v radixu velice rádi získávají tajné informace o soukromých záležitostech ostatních lidí. Pokud Jupiter sleduje nepříznivé aspekty, je možné, že v souvislostech s dědictvím, penězi na obživu, nebo placením daní apod. mohou vznikat soudní spory. Rovněž lze říci, že při neuvážených investicích kupříkladu do akcií, nebo při nějakém finančním partnerství mohou znamenat finanční ztráty a nelze zapomenout na možné soudní spory kvůli těmto věcem.

Není také zanedbatelné, že tato pozice v radixu napovídá, že osoba s tímto Jupiterem ve Štíru má zájem a postupem času se zabývá negativními formami parapsychologických jevů, seancemi a médii. Jsou schopni manipulovat s pomocí okultních sil ve prospěch osobních cílů.

Ale současný tranzit Jupiteru ve znamení Šíra je především v závislosti na tom, jakým domem horoskopu, který právě posuzujeme, Jupiter „přechází“. Také záleží v jakém systému domů tento tranzit posuzujeme. V našich zeměpisných šířkách se to ve velké míře týká systému domů podle Placida, nebo Campanova systému.

 

Jupiter "putuje" vodním znamením Štíra

Vstup Jupitera do znamení Štíra – grafické zpracování Jiří Hájek

Jupiter "putuje" vodním znamením Štíra

Jupiter je znám jako „šťastná planeta“

Tranzit této planety bývá většinou příjemný, přínosný. Máme pocit, jakoby život plynul snadněji a všechno co děláme, obvykle dopadá podle našich představ. Je to planeta růstu a přibývání. Skutečná pravda ale je, že Jupiter může jenom něco zvětšit, zdůraznit nebo i přehnat. Váš život může ovlivňovat jakýmkoli způsobem. Vliv má silný společenský význam a rozměr. Má vliv na sociální služby a vládne zákonům a právnímu systému, představitelům moci a vládním činitelům – je v tomto jistým způsobem „spoluvládcem“ společně se Sluncem.

Určitým možným negativním projevem bývají problémy se zákonem, při jiných tranzitech může Jupiter naopak zákon přiklonit na vaši stranu.

Dům, kterým právě planeta Jupiter tranzituje, ukazuje tu oblast života v níž se právě snažíte o růst, zároveň charakterizuje postupy, kterými to vy děláte. Neměli byste záležitosti domu, kterým právě Jupiter prochází, brát jen tak na lehkou váhu. Vždy byste měli znát a vědět, kde jsou vaše meze, nic byste neměli přehánět. Měli byste rovněž pochopit, že nemáte a nesmíte brát více, než dáváte.

Jednotlivé planety vašeho horoskopu zrození (radixu), přes něž právě planeta Jupiter tranzituje (přechází), představují energie vaší osobnosti, jež pracují hladce a pomáhají vám dosahovat vašich cílů. Nic rozhodně nepřehánějte. Při působení Jupitera byste měli mít jasno v tom, po čem toužíte, co chcete, neboť to pravděpodobně můžete dostat.

Při tranzitech Jupiteru bývají i docela snadné dokonce i kvadratury, opozice, jež při tranzitech jiných planet bývají obtížné a těžké. Proto musíte dát pozor, abyste věci nepřeháněli. Planeta Jupiter může mít výrazný vliv na rozšiřování vašeho vědomí. Buďte při těchto tranzitech rozumní i opatrní, neboť mohou být jistým způsobem vstupem k tomu, o co vám ve skutečnosti v životě jde.

Tranzity Jupitera všemi dvanácti domy

Jupiter "putuje" vodním znamením Štíra

Tranzit I. domem a ascendentem

Tranzitní Jupiter působí zhruba jeden rok a je začátkem významného cyklu životního růstu, který potrvá zhruba dalších 12 let. Nyní se bude objevovat hlavně v oblastech vašeho života přinášející rozmach vaší osoby a ega. Tento pozitivní vliv planety vám vnáší do života situace, které vás posunou blíže vašemu štěstí. Budete pociťovat dostatek sil a chuti prosazovat svá přání a své představy, proto byste především nyní měli mnohé poznávat a pokoušet se zjistit, co jako lidský jedinec znamenáte, kým jste.

Pod vlivem Jupitera budete spokojeni sami se sebou, máte poznat a uvědomit si, co dokážete, protože nyní si jste jistější sami sebou i dojmem, jaký děláte na druhé. Měli byste být činorodí a využít působení planet ve svůj prospěch, neboť jistým způsobem budete vyčnívat z davu, avšak neměli byste ale příliš zveličovat svoji důležitost.

Planety vás budou neustále popohánět kupředu, protože období je vhodné pro učení, získávání nových zkušeností, nechejte za sebou dětinské postoje i předsudky, které pochází zřejmě z dětství, ale i omezené obavy. Možná budete mít více plánů než dokážete uskutečnit. Vaše myšlenky jsou zaměřeny na budoucnost. Skutečného růstu dosáhnete jedině na základě vzájemné pomoci. Vaše osobnost se pozvolna změní, budete někým jiným, prožijete obrovský rozmach, uvnitř sebe samotného a začnete si více vážit své osoby. Jste připraveni na velký úspěch, avšak dávejte si pozor, abyste nebyli nesnesitelní. Pozitivní proměna osobnosti se projeví zvýšením prestiže i ve zlepšení financí, majetkových poměrů. I kdybyste zaznamenali značný úspěch, nepropadněte iluzi, že máte na všechno odpověď, nezapomeňte, že se stále učíte. Vzpomeňte si, jak jste stejné postavení prožívali před 12ti roky při stejném tranzitu Jupitera. (samozřejmě, pokud nejste ještě příliš mladí).

Tranzit II. domem

V druhém domu je planeta Jupiter tradičně v domu peněz, financí a souvisí s jejich vyděláváním či získáváním bohatství. Díky vlivu Jupiteru, planety štěstí, přichází rozmach financí a majetku. Tento pozitivní vliv planet vám přináší do života situace, kdy se pokusíte rozmnožit oblast materiálního vlastnictví a zdrojů. Jestliže si ceníte peněz, hmotného bohatství, potom se budete snažit tuto oblast co nejvíce posílit.

Pokud jsou vaše hodnoty spíše duchovního rázu – ideály, názory, spravedlnost atd. budete se soustředit více na tuto oblast. Velice důležité proto nyní je, abyste porozuměli vašim činům – jak se svými zdroji zacházíte. Pozor ovšem na to, abyste svých zdrojů nějak zneužily, nebo špatně využily, jesliže vám není zcela jasné co potřebujete a chcete.

Pozitivní proměna osobnosti, která se začala v minulém období (v prvním domě) se nadále odráží zvýšením vaší prestiže, ve zlepšení financí a majetkových poměrů. (Nesnažte se ale o to, abyste se zařadili do skupiny lidí, která hromadí majetek jenom proto, že jim to ve společnosti dodává punc „vyššího postavení ve společnosti.“) Není to dobré pro váš další růst.

V této době a v tomto času se máte šanci dozvědět něco o sobě samých a to na základě vlastnictví a nutnosti se o ně starat. Zvládnutí a zvládání hmotného světa proto bude mít pro vás velkou cenu, abyste pomocí tohoto získali potřebné informace o sobě samotných. Z tohoto důvodu je proto tento čas velice vhodným pro finanční investice či nákup různých věcí do osobního vlastnictví. Tento čas věnujte pozornost především otázkám financí, zisku apod. Získáte tak plus pro nadcházející budoucí čas položíte tak sémě financí, majetku pro budoucnost.

Tranzit III. domem

Úkolem tohoto tranzitu pro vás je pomáhat vám navázat styky s vašim bezprostředním okolím. Pravděpodobně budete součástí dějů přinášejících nové zážitky, které vám rozšíří vnímání světa kolem vás a zvýší úroveň vašeho vědomí. To se může projevovat různými způsoby.

Šance naučit se něčemu novému, užitečnému a pokročilému. Může to být v oblastech komunikace, tvůrčího psaní. Pravděpodobně budete muset odcestovat, což vám pomůže k tomu, abyste lépe porozuměli vašemu světu.

Ve vztazích s příbuznými tj. sourozenci, bratranci, sestřenicemi apod. Vztahy budou velmi dobré. Možná vás někdo z nich dokonce i finančně podpoří. Není to ale jediná možnost vás podpořit.

Mnohem důležitější je z dlouhodobého hlediska ale vliv na vaši mysl i vědomí. Své staré vzorce myšlení si rozšíříte i ve vašich dřívějších postojích, které jsou nevědomé a o nichž nepřemýšlíte. Budete se na svět proto dívat mnohem velkoryseji, budete lépe chápat a tolerovat rozdíly mezi lidmi. Předsudky vás již nebudou tolik ovlivňovat.

Vaše plány do budoucnosti nyní budou smělejší, cílevědomější i větší. Uvědomíte si, jaká jste si v minulosti utvořili pro sebe samotné omezení. Jen si dejte pozor na to, abyste v současnosti nezacházeli až do extrémů a nic nepřeháněli. Neslibujte, co nemáte šanci splnit.

Umíte říct, co máte na mysli, nepodléháte tolik komunikačním obtížím, jste otevření, ochotni mluvit o všech stránkách problémů. Jupiter vám je příznivě nakloněn v oblasti mluveného nebo psaného slova, cestování a učení. Mějte toto na paměti.

Jupiter "putuje" vodním znamením Štíra

Tranzit IV. domem

Motivem pro tento tranzit u vás je hledání vnitřního klidu a pocitu bezpečí. Čtvrtý dům je oblastí vašeho nejvnitřnějšího života – představuje především váš domov, nemovitost či byt, osobní život, rodinu, i vaši minulost a také vaše nejbytostnější uvědomění si sebe samotného. Jupiter ve čtvrtém domě vám v tomto čase pomůže vylepšit uvedené oblasti vašeho života.

Ve vnějším světě se to může projevit například tím, že si koupíte novou nemovitost, byt. Také vnější symboly touhy mít stabilní vnitřní svět – jsou také pozemky i domy. Rovněž je možné, že budete nyní pouze nějakým způsobem vylepšovat svoje bydlení a tak zvyšovat jeho hodnotu. Čas je obecně výhodný pro nákup nemovitostí, bytu apod. i kdybyste v něm nechtěli bydlet. Je to dobrá investice. Po celou dobu působení Jupitera ve čtvrtém domu – budete podstatnou část energie věnovat domovu a místu, kde obvykle žijete. Přichází štěstí do oblasti rodiny, domova a vašeho zázemí. V průběhu tohoto ročního tranzitu Jupiteru by se také postupně měl nějakým způsobem vyjasnit některý z vašich rodinných problémů, vynoří se něco, co vám k tomu bude nápomocno.

Při obtížích, problémech vašeho života si rozhodně hledejte útěchu a třeba i pomoc v první řadě u své rodiny. Také vztah s rodiči je nyní dobrý. Pro mladé lidi je to doba, kdy je výhodné zapustit kořeny, pokud to již chtějí udělat.

Na psychologické úrovni tranzit pomáhá zvyšovat sebedůvěru, nyní jste v kontaktu se svým vnitřním Já. Uvědomte si, že potíže vznikají vždy tehdy, začnete-li se obávat toho, jací jste.

Tranzit V. domem

Období tvořivého sebevyjádření, kdy máte odvahu být sami sebou s projevy vůči ostatním beze strachu, potřeby omluvat se, bez sobectví, ješitnosti, zášti. Má nyní vliv na zlepšení vztahů s druhými. V této době se objevuje tendence napomáhat vztahu, nebo vzniknu během něj. V případě, že máte děti – umocní váš vztah k nim, dostanete možnost být na ně hrdi.

Jupiter nyní aktivuje dům kreativity, plodů vašeho uměleckého vyjádření v případě řemesla, umělecké práce, nebo umění, či partnerských vztahů. Přichází láska. V této době se častěji rodí děti, nebo můžete vytvořit a vypracovat něco, co budete brát jako za „svoje dítě“. (Nemusí jít jenom o dítě, ale o umělecký předmět, dům, řemeslný výrobek atd.) Mohou se také rozezvonit svatební zvony, nebo můžete navázat novou spolupráci s někým z umění apod. Tento tranzit přináší také novou práci s finančním ohodnocením. Vaše práce či tvorba bude posílena například – výstavou, řemeslnou prácí, malbou obrazů, hudebním vyjádřením atd., nebo se vám dostane jiného ocenění za vaši tvorbu. Na obecné rovině se dá předpokládat jistý pracovní úspěch.

Můžete také získat vztah s osobou z jiné země, z jiného prostředí – jakýkoli vztah vás naučí o světě víc, než se vám kdy zdálo.

Nejdůležitější na tomto tranzitu ale je to, že vám poskytne příležitosti k osobnímu růstu, větší moudrosti, k větší svobodě i sebevyjádření. Budete ztrácet potřebu skrývat se před světem. Lze očekávat zdravé zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

Tranzit VI. domem

Velice dobrý tranzit pro jakoukoliv práci, plnění povinností, které budou napomáhat vašemu osobnímu růstu. Dobré zdraví s jednou výjimkou. Konflikt mezi osobním růstem, vaší svobodou, neboť je to rovněž dům povinností a zodpovědnosti. Velmi důležitá je nyní práce, která je naplňující a příjemná, přinášející pocity smyslu a řádu ve vašem životě. Možnost pozitivních změn v zaměstnání, lepších pracovních podmínek či nového místa s vyšším platem, nebo k sebenaplnění. Nečekejte ale místo s většími pravomocemi. Jste-li ochotni přijmout v rámci svého současného pracovního zařazení i nějakou práci navíc, přinese to větší uznání a ocenění a dostane vás to do lepšího a výhodnějšího světla nebo postavení vůči nadřízeným i podřízeným.

Zdraví je v tomto období lepší, protože Jupiter s sebou přináší větší fyzickou sílu a vitalitu. Pozor ale – dávejte si velký pozor na to, abyste nepřibírali na váze. Tranzit je obdobím růstu i na fyzické úrovni v dobrém i naopak. Vyvarujte se proto více než jindy tučnému, sladkému, hodně energeticky bohatému stravování, mohl by totiž velice trpět váž Pankreas (slinivka břišní). Vyvarujte se rozhodně přejídání!

Obecně platí, že v této době přichází rozmach, štěstí a zisk ve službách, při spolupráci s firmou, partnerem, přichází hladší průběh událostí ve vašem zaměstnání, lepší vztahy s lidmi kolem sebe. Pokud jste měli nějaké zdravotní potíže, zlepší se, pokud dodržíte zdravý způsob života.

Tranzit VII. domem

V tomto čase vám intimní styky s druhými odhalí různé skutečnosti o vás samých i okolního světa. Čas, kdy jsou všechny vztahy utvářeny nebo udržovány – vaše manželství, partnerství nyní fungují velmi dobře. Můžete se potkávat s druhými, kteří vám mohou různými způsoby pomoci. Druzí mohou a budou doplňovat vaši individualitu. Obecně při nějakých řešeních využívejte odborníky v oboru – lékaře, právníky, instalatéry, osobní poradce – coache apod. Budete–li se z nějakého důvodu soudit, výsledek by měl vyjít pozitivně ve váš prospěch. Pozor ale na přehlédnutí nějakého detailu ve vašem životě, protože byste na něm mohli ztroskotat. Ve všem, co činíte, byste se měli nějakým vhodným způsobem jistit. Nepřehánějte ve svých očekáváních a ani se nesnažte získat víc, než vám právem náleží. Dostalo by vás to pravděpodobně do potíží.

Období vyžaduje určitou, rozumnou dávku skromnosti, abyste z toho všeho vytěžili maximum. Jupiter se v této době vztahuje k zahraničí i cizincům, můžete proto navázat přátelství, blízký vztah. Jakýkoli intimní vztah zajistí vliv na rozšíření vašeho vědomí – lze čekat rozvoj dosavadních úzkoprsých mezí.

Vesmír přináší pozitivní vlivy do všech dohod a smluvních ujednání. Pokud hledáte životního partnera, s velkou pravděpodobností jej nyní můžete očekávat. Jupiter přináší posun do oblasti společníků i nových pracovních spojení.

Tranzit VIII. domem

Podle tradice – můžete očekávat nějaké dědictví. Tento staromódní význam není příliš pravděpodobný, vychází z pravdivých předpokladů – s jistotou platí, že byste ale měli čerpat ze zdrojů jiných lidí. Dobré období na navázání vztahu při němž musíte spoléhat na vzájemné zkušenosti. Vhodné též pro žádost o bankovní úvěr, nepůsobí–li jiný tranzit, který by tomu odporoval. Lidé nyní bývají na vás vstřícnější i ochotnější.

Na jiné úrovni je toto čas, kdy proběhnou výrazné, šťastné změny. Lépe budete chápat psychologické vzory převládající ve vašem životě. Tranzit vám bude nyní nápomocen vzchopit se a také se vnitřně uzdravit.

Tranzit může také znamenat období náboženské i duchovní obrody. Jistě by vás mohlo obohatit studium okultní a mystické literatury a o to více pociťujete–li zmatek. Prohloubí se zájem o ezoteriku, umění tajemných nauk, astrologii i neobvyklé léčebné techniky. Budete hledat hlubší smysl v záležitostech kolem sexu a sexuality.

Tranzit IX. domem

Vlivem tranzitu se rozšíří váš celkový pohled na život. Můžete cestovat, učit se, či učit druhé a to formálně nebo neformálně. Zaujmou vás abstraktní a filozofická témata, ezoterika. Budete nyní mít chuť mnohem více číst a učit se. Typickými druhy studia nyní jsou filozofie, metafyzika i náboženství a to nejenom prostřednictvím knih, ale i jako skutečnými záležitostmi vašeho života. Inu potřebujete opravdově porozumět světu, stát se užitečným. Je to čas pro humanitární činy, pro navýšení vlastního uvědomění.

Devátý dům je domem zvěřejňování, vydavatelství, jiných komunikačních možností jako kupříkladu internet nebo jiná média. Působí na vás širší svět a tak se postupně budou měnit i vaše názory na svět. Má dopad na dosažení zralosti v pozitivním smyslu – dojde postuně k vašemu zmoudření. Máte se od základů otevřít. Domníváte–li se že je vám už vše jasné – obdržíte aroganci, přesvědčení o vlastní neomylnosti – proto pozor na zbytečné a hloupé promarnění této energie a příležitosti.

Při cestování očekávejte těsnější spojení s cizinci a cizinou. Buď v souvislosti a v rámci vaší práce, soukromě, nebo budou platit obě varianty.

Nyní je nejdůležitější, aby došlo k růstu vašeho vědomí, abyste dál nežili ve svých předsudcích. Máte spíše vědět než věřit. Čím více budete nahrazovat víru skutečným věděním, tím lépe na tom budete.

Tranzit X. domem

Pozornost nyní bude věnována povolání, kariéře, společenskému postavení i vaší pověsti. Máte se snažit postoupit ve všech těchto oblastech. Snaha by měla být korunována úspěchem.

Dbejte na to, abyste nyní nebyli arogantní, nic nepřeháněli, nesnažili se být dominantní. Mohou přijít potíže s nadřízenými v důsledku „nafouknutého“ ega v představách, že znamenáte víc, než k čemu máte odpovídající důvody. Začnete–li si myslet a namlouvat si, že jste opravdu mimořádní a významní, posaďte se a zamyslete se nad tím, co jste do této doby opravdu dokázali, (buďte k sobě co nejupřímnější a nejpravdivější), zjistěte, zda existuje ze sebe k tomu oprávněný důvod. Pokud by skutečně byl, nechovejte se k druhým způsobem, který je proti vám popudí.

Můžete ale na jiné úrovni čekat i uznání za to, co a čeho jste v životě dosáhli a dokázali. Lze v tomto případě čekat povýšení v zaměstnání, veřejný respekt, nebo uznání od lidí kolem vás, pokud ovšem nebudete jednat tak, jak je výše popsáno.

Můžete prožívat i jiné vlivy tohoto tranzitu – cestování, intenzivnější styky se zahraničím, cizinci. Můžete také změnit práci, přičemž nová práce bude v souvislostech vlády Jupitera. Mimo jiné to je medicína, léčitelství, právo a také vyšší vzdělávání. Neočekávejte ale stejné uznání jako v předešlém zaměstnání.

Tranzit XI. domem

V současnosti hrají ve vašem životě roli – naděje, ideály, sny, přání a touhy týkající se vaší budoucnosti. Pomáhat a to výrazně vám v tomto čase mohou přátelé, i to, pokud se zapojíte do skupinových činností. Chápete důležitost skupinových cílů i hodnot jako jedinec. Nezkoušejte věci zvládat pouze vy samotní ani pouze s jednou osobou. Potřebujete kontakt s druhými, protože jen jejich prostřednictvím se naučíte víc o sobě samých. Vaši přátelé vás v současnosti mohou podporovat víc, než kdykoli jindy. Možná navážete nová přátelství a ty se časem mohou projevit jako mimořádně cenná. Nebude se ale jednat o jednostranná přátelství, protože i vy budete druhým pomáhat.

Myšlenka tvoří realitu

Budete zřejmě více idealističtější, chcete zlepšovat své okolí, svět lidí kolem vás. Budete chtít a usilovat o pozitivní změny nejen u sebe a pro sebe, ale i pro jiné a to v případě, že máte dostatečně široký rozhled. Pozor na to, můžete být ale i sobečtí.

Povaha tohoto domu je taková, pokud se zlepšení ve vašem životě nedotkne i druhých, tyto změny nebudou příliš významné a ani dlouhodobě. Platí víc než jindy, že cokoliv nyní ze sebe vydáte, v budoucnosti se vám to vrátí znásobeno.

Tranzit XII. domem

Působení tohoto tranzitu bude pro vás pozitivní i když ne tolik, jako při průchodu jinými domy. Měli byste se nyní něco naučit zejména o duchovních a náboženských dimenzích vlastního života. Máte rovněž šanci poznat více o sobě samých a to, aniž byste se setkávali se strachem, nebo odporem, který často pociťujete. Nyní jsou méně zvýrazněny požadavky ega.

Hlouběji soucítíte s utrpením, které vidíte, což ve vás budí sklony upřímně pomoci. Máte pocity, které ve vás navozují vědomí toho, že pomůžete–li druhým, pomůžete i sobě, všem.

V tomto času lze nalézt někoho, kdo bude v roli vašeho duchovního učitele, ale je tu na místě opatrnost, může se jednat o jedince s dvěma tvářemi. Asi získáte dojem, že toto je právě váš člověk, protože je veřejně známý. Také to může být obráceně – vy budete učitelem pro někoho jiného.

Pocítíte větší chuť věnovat se duchovním záležitostem, více se obracet k vlastnímu nitru a naslouchat dříve umlčeným myšlenkám. Nalezením vnitřního klidu posílíte své postavení. Přichází ukončení aktivity z minulosti. Začnete na sebe nahlížet jiným způsobem. Přichází nový životní směr, který vychází z vašeho podvědomí. Vše, co bude odcházet a ukončovat se, je pro vaše budoucí štěstí. Veškeré změny přijímejte s povděkem. Přichází posun na duši a duchovní úrovni.

Autor článku: Jiří Hájek


Související článek:  Vztahy pod drobnohledem – Jupiter ve Štíru 

Jupiter "putuje" vodním znamením Štíra

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.