Keltský uzel dlouhověkosti

columns-1550484_1280Keltský znak dlouhověkosti, propletený uzel, který nemá začátek ani konec, představuje nekonečný koloběh života. Je symbolem nekonečného putování lidské duše, je magickým obrazem spletitých cest pozemského putování. Ukazuje na filozofické úvahy o nesmrtelnosti lidské duše. Tento keltský symbol představuje labyrint neměnné pravdy, že život (vědomí) nikde nekončí a nikde nezačíná, smrt není začátek ani konec, smrt je jen jedním z mnoha bodů na věčném kruhu života.

Každá věta, každé slovo, každý pohyb, vše, co učiníme, je zaznamenáno v prostorové paměti jako trvalý, nesmazatelný otisk, který si duše nese vždy s sebou, ať už je v těle nebo ne.

Kvantové pole vědomí si můžeme představit jako kvantovou síť vzájemně propletených informací 

KELTSKÝ SYMBOL DLOUHOVĚKOSTI

knot-398922_1280Pro samotnou duši neexistuje čas ani prostor. Tedy onen trojrozměrný prostor, vnímaný lidskými smysly v pozemském těle. Duše je energie, přesněji – energetické pole, v kterém je obsaženo vše. Smrt je pouze změna, proměna hmoty v čirou energii, ta zůstává i nadále existovat na úrovni nikdy nezničitelného vědomí.

Smrt je pro duši pouze přesunem do jiné dimenze – do bezčasového prostoru, vše se odehrává na úrovni propojených a vzájemně provázaných energetických polí.

Pokud si odmyslíme pevnou hmotu, a soustředíme-li se na „prázdný“ PROSTOR, tak zříme, že člověka tvoří inteligentní mysl – neoddělitelná součást inteligentní energie vesmírného Vědomí.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Keltský uzel dlouhověkosti

Na druhé straně mince je tajemný obraz, který nám říká, že duše je věčná, neustále tvoří sama sebe. Tvoří nás naše vlastní myšlenky, a těmi si řídíme vlastně celý svůj život, často nevědomě, v různých životních etapách, a pro nás v srozumitelném čase.

Člověk a jeho život je pro duši vlastně jakousi stále otevřenou knihou. Člověk sám rozhoduje o kvalitě jejího obsahu. Pokud se duše, ať už šťastně či nešťastně, pročte až k poslední stránce a uzavře poslední kapitolu s vědomím, že právě dočtený příběh má vždy volné pokračování, není už žádný důvod, aby dál pobývala v tomto těle.

V ten okamžik se vrátí do svého přirozeného prostředí, na takzvaný druhý břeh. Tam zrekapituluje všechny své poznatky a setrvá tam tak dlouho, dokud nezatouží otevřít další knihu a stránku po stránce pozorně ji přečíst, aby vlastní energii obohatila o nové poznatky, a stávala se tak stále vyspělejší. (V keltských mýtech se tento paralelní svět, kde přebývají duše zemřelých, nazývá: AVALON.)

                  ornament-147146_1280celtic-23394_1280celtic-365846_1280celtic-365847_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.