Keltský znak ,,triquetra“

amber-669473_1280Keltský znak ,,triquetra“ – starogermánský symbol ,,tří prvků“ představuje tři propletené vzory, například tři ryby, tři rohy, tři propletené půlměsíce, tři trojúhelníky, tři dubové listy. Triquetra symbolizuje magické číslo tři a božskou trojnost. Znázorňuje vesmírnou rovnováhu, harmonickou rezonanci tří vesmírných sil: tělo, duše, Duch. Pro Kelty jsou číslo tři a jeho násobky posvátné, zvláště pak devítka. Tento pohanský symbol, bez začátku a konce, představuje také trojnou bohyni (kult Bohyně Matky). Jde o životní proměnu bohyně: panna, matka, moudrá stařena. Dále symbolizuje zem, oblohu (vzduch) a moře (voda). Tři propletené vzory, magické symboly v obraze, v podobě keltských uzlů, najdeme na runových kamenech, keltských nástrojích, zbraních, nádobách, špercích.

Triquetra: ochranný symbol, podporuje duchovní rozvoj  a napojení na intuici

Mystický význam TROJNOSTI

celtic-294389_1280Analogický pohled na mystické číslo tři je tak bohatý, jak je bohatá příroda a celý vesmír. Mysticismus trojky nejlépe pochopíme v jednotlivostech, v konkrétních vzorech, v každodenním pozorování přírody, v pozorování barevnosti, proměnlivosti a jedinečnosti každodenních jevů a dějů.

       Člověk je bytost trojjediná: tělo – duše – Duch

Člověk je složen z těchto tří základních složek: tělo, životní energie, vůle. Člověk působí na hmotu v tomto trojném pořadí: vůle – energie (síla) – hmota.  Energetická centra člověka – čakry – dělíme na tři hlavní oblasti: břicho, hruď, hlava. S energetickými centry člověka souvisí: vědomí, podvědomí, nadvědomí. Trojné spojení v partnerství: duchovní, duševní, tělesné. Člověka provází: narození, život, smrt. V pohádkách se objevuje Dlouhý, Široký a Bystrozraký, a tak podobně.

Zásadní udržovatelé života na Zemi: slunce, vítr, voda. Sluneční světlo je životní energií pro Zemi. Vítr je dechem Země. Voda je krví Země.

                                       venn-diagram-41218_1280three-42114_1280tattoo-294390_1280

Keltský znak ,,triquetra"

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.