Nesmrtelná rosa, magická mlha

ladys-mantle-207162_1280Rosa je tajemný přírodní jev, patří mezi magické přírodní elementy. Proč jsou kapky rosy považovány za magický a zvláštní úkaz? Rosa je představitelkou všech čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země. Rosa je substance vzniklá z nebeského ohně, je přírodní látkou uctívanou alchymisty. Rosa představuje cirkulaci všech živlů v přírodě. Ve vlhku vzniká, sluneční paprsky ji sežehnou (vypijí ji nebeští koně), v podobě páry mizí, a opět se objevuje v chladu noci. Pára vzniká vzájemným působením energie vody a ohně (Slunce). Proudění vzduchu umožňuje páře stoupat vzhůru – nekonečný koloběh – oblaka se promění v kapky deště a energie vody opět se spojí s energií země. Svět vznikl vzájemným působení těchto čtyř živlových elementů. Pokud by tento jednoduchý přírodní proces či přírodní zákon ustal, ustal by zároveň koloběh veškerého života.

V kapičce rosy skryté je tajemství všeho mystického, odhaleno nám bude, až zvedne se poslední závoj utkaný z ranní mlhy. Třpytící se kapky rosy jsou jako vzácné myšlenky. Přicházejí jako záblesky světla z vyšších sfér, naše šedivá nevědomost je často přehlíží, potom je neumíme využít jako tvořivou sílu. Rosa je magickou esencí, je elixírem nebe a země, dechem přírody, je vzkříšením, země ji vydechuje, nebe ji přijímá a vrací zpět přírodě. Rosa je nesmrtelná.

Keltové považovali rosu za nejuctívanější projev vody. Někdy je rosa považována za prvotní hmotu – prima materii, potřebnou k výrobě kamene mudrců.

Egyptská bohyně Tefnut je bohyní deště a ranní rosy

Ranní rosa zvěstuje pěkné počasí. Probouzí-li se příroda neosvěžena kapičkami rosy může přijít bouřka. Až se budete ve snu procházet v trávě pokryté třpytící se ranní rosou, vězte, že vás čeká štěstí v lásce. Rosou, zachycenou v kousku dubové kůry, si potírejte obličej a ruce. Žádejte dubové víly o magické schopnosti, ochranu a zdraví.

Magická mlha a její kouzlo

horse-430441_1280Neméně magická a tajuplná je také mlha. Za temné noci, pokud se ocitneme obklopeni mlhou ze všech stran, můžeme se pokusit vysílat ze sebe beze strachu zářivé, čisté, láskyplné myšlenky. Energii myšlenek lásky proměníme svou vůlí v zářící světlo a mlha se před námi rozestoupí. Naše vlastní energie nám bude svítit na cestu. A pokud budeme dostatečně naladěni na energii ,,jiného světa“, potom jakoby z posvátné mlhy vystoupí esence pravdy. Pronikneme-li magickou mlhou, překročíme neviditelné hranice všeho zdánlivě beztvarého, neznámého, chaotického či konfliktního.

pirates-587988_1280Mlha je meziprostorem otevírající nám bránu do paralelních světů

Můžeme tak nahlédnout do astrálního světa, projít mlžnou bránou do nadzemské sféry. Obklopeni mlhou koncentrujeme mysl na nekonečno, představujeme si před svým zrakem vířící spirálu. Zahaleni oparem tajemné mlhy se také můžeme, (a vyprávět by nám o tom mohla nejedna čarodějka), vymanit z pozemského toku času.

V podstatě můžeme silou mysli přinutit mlhu vířit ve tvaru spirály – proti směru hodinových ručiček, kolem našeho těla. Potom se ocitneme mimo čas a prostor. Mlha je tenkou a tajuplnou hranicí mezi pozemským a astrálním světem. Pokud vás znenadání překvapí mlha na místě, kde se nachází křižovatka tří cest, můžete si být jisti, pokud si uvědomíte sílu okamžiku ,,tady a teď“, že se nacházíte na hranici neznámého světa.

styggkaerret-848532_1280

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.