Křišťálová lebka Mayů

skull-314563_1280Na světě existuje celá řada uměleckých předmětů vyrobených z krystalů, které jsou spojovány se záhadnými jevy. Pravděpodobně nejvýznamnější památka tohoto druhu je vystavená v londýnském Museu of Mankind. Jedná se o slavnou křišťálovou lebku, anatomicky přesnou napodobeninu lidské. Její skutečný původ není znám, stáří se odhaduje na nejméně 3 600 let. Již při nálezu lebky ve starém mayském městě Lubaantum v Britském Hondurasu (dnes Belize) se přihodily neobvyklé věci. Objevitelka, anglická archeoložka Anna Mitchel Hedgesová, vyprávěla: “ Při pohledu na lebku indiánští dělníci padli na kolena a líbali zemi. Zcela zřejmě věděli, že je spojena s tajemstvím. Ještě mnoho dnů poté se modlili a plakali.“

Dle vyprávění anglického restaurátora, v jehož domě se lebka nějaký čas nacházela, byla tu a tam obklopena tajemně třpytivou aurou: „V lebce se občas objevovaly obrazy, ale nejednalo se o odraz předmětů v místnosti, nýbrž o obličeje a celé krajiny – možná šlo o lidi a oblasti pocházející z doby vzniku tajemné lebky. Z tohoto uměleckého díla jsou také slyšet zvláštní zvuky a údery zvonu.“ Ještě dnes je vitrina s lebkou noc co noc zakrývána přehozem. Uklizečky pocházející většinou ze zemí třetího světa by totiž jinak do místnosti nevstoupily.

Křišťálová lebka je především technickým zázrakem

skull-and-crossbones-715763_1280Byla vytvořena z jediného kusu křišťálu v životní velikosti a má hmotnost asi 5 200 gramů. Podle expertů její broušení trvalo asi 150 let. Ale byla skutečně vybroušena? Na takovou otázku máme právo, protože ani pod mikroskopem nelze objevit žádné stopy po použití takové technologie, její absolutně naturalistické ztvárnění odporuje všemu, co víme o starém indiánském umění. I když je lebka ve všech podrobnostech vypracována jako podle učebnice anatomie, má jednu charakteristickou chybu: týl je příliš dlouhý. Ale jedná se skutečně o chybu? Kdo dokázal tak detailně a přesně vypracovat partie obličeje, byl jistě schopen vymodelovat správně i týl, který navíc nemá příliš mnoho složitých detailů. Záhada? Vysvětlení by tady bylo. Lebka měla vypadat právě tak, jak vypadá. To by ale znamenalo, že její tvůrci nebyli Mayové (což je stejně nepravděpodobné), ale že byla přejata od nějaké dávnější vyspělé dlouhodobé kultury, mezitím vymřelé lidské rasy. To by souhlasilo s mnoha starými pověstmi s mýty celého světa, které hovoří o „božích synech“ s dlouhou lebkou, kteří žili před dávnými lety mezi lidmi. Viz například sochy na Velikonočním ostrově. Dlužno také připomenout, že od dlouholebých „božích synů“ odvozovali svůj původ i egyptští faraonové. Na důkaz toho nosili vysoké pokrývky hlavy.

K čemu sloužila křišťálová lebka Mayů?

Byl to magický kultovní předmět? Na tyto otázky nemá věda zatím vysvětlení. A možná, že ho máme po ruce. Existuje stará indiánská legenda, která říká: „Vždy, když nejvyšší kněz cítil svou blížící se smrt, byl zvolen jeho nástupce. Oba si pak lehly, jeden vpravo, druhý vlevo od křišťálové lebky. Tímto způsobem mělo být přeneseno vědění starého kněze na jeho nástupce.“

Křišťálová lebka jako transformátor myšlenek?

Tedy lebka byla (a je) transformátorem myšlenek, které vytvořili „boží synové“

mexico-596999_1920Je docela možné, že jsou v ní i dnes uloženy myšlenky, jež se v lebce čas od času objevují. Pokud starý kněz ležel například vpravo od lebky a mladý vlevo, musela být energie umírajícího převáděna lebkou na druhou stranu. Dokázala lebka uchovávat i vzor myšlení starých šamanů a přenášet ho na její žáky? Je známo, že soustředění na krystal může vyvolat trans, ve kterém dochází i ke vzniku vizí. Proto jasnovidci tak často používali křišťálovou kouli. Ale účinek u mayské lebky je daleko intenzivnější. Geomantičtí výzkumníci tvrdí, že poblíž lebky není vůbec možné ustálit virgule do základního postavení, všechny se nekontrolovatelně otáčejí. Někteří lidé měli v přítomnosti křišťálové lebky živé jasnovidné vize, které se později potvrdily. Obě strany lebky jsou prý rozdílně energeticky polarizovány. Levá strana působí kladně, pravá záporně. Tato energetická struktura by potvrzovala pravdivost staré legendy, podle které byla lebka používána k přenosu myšlenek.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT


Proroctví o třinácti křišťálových lebkách?

Podle prastaré mayské legendy dovezli praotcové lidstva na planetu Zemi 13 křišťálových lebek, v nichž jsou zakódované informace o vzniku kosmu, původu i budoucnosti lidstva. Tajemství lebek má být odhaleno „až čas dozraje.“ Křišťálové lebky skutečně existují, ale bylo jich nalezeno mnohem více a v různých velikostech. O legendu se zajímal mezi jinými britský autor a záhadolog Simon Cox. Ten upozorňuje, že lebky jsou vyrobeny ze zvláštního druhu křišťálu – tzv. piezoelektrického oxidu křemičitého, který se v současnosti využívá v elektronice. Věděli tvůrci lebek o vlastnostech tohoto materiálu? Každopádně proroctví praví, že pokud budou tyto lebky shromážděny v jeden čas a na jednom místě do určitého geometrického znaku, mělo by lidstvo získat dosud utajené informace, které navždy změní jeho myšlení i svět. Lebky prý snad původně vlastnila bohyně smrti, ale byly drženy odděleně od sebe, střežili je významní kněží a válečníci. V souvislosti s lebkami se operuje s řadou spekulací a hypotéz. Traduje se, že křišťálové lebky mají i magickou a léčivou moc, mohou člověka uvést do stavu hypnózy a vyvolat u něj halucinace.

Několik křišťálových lebek se našlo ve Střední a Jižní Americe, většinou pak skončily v muzejních sbírkách v USA, Mexiku, Brazílii, Francii, Mongolsku a Tibetu. Jsou to dokonalé napodobeniny lidských lebek. Vědecké analýzy ale v některých případech ukázaly, že jde o podvrh zhotovený až v 19 století. Někteří badatelé doufají, že tajemství lebek pomůže objasnit nová technologie, která byla vyvinuta na jihu Anglie (na universitě v Southamptonu). Při té se využívá křemíkové sklo s vlastnostmi přírodního křišťálu. Odborníci tvrdí, že má schopnost ukládat opticky data, a to navždy. Zaznamenané informace pak lze číst pomocí laseru. Pokud tedy lebky nějaké informace obsahují, rýsuje se možnost, jak je odhalit…

Zdroj článků „Křišťálová lebka Mayů“, a „Proroctví o třinácti lebkách“: časopis Spirit

skull-and-crossbones-1238219_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.