Kvantování a potenciál DNA

human-skeleton-163715_1280V DNA máme zakódováno, že jsme sluneční bytosti, bytosti světla, v souvislosti s tím, že Slunce je zdrojem života a jeho vědomí působí na vědomí člověka. Každá buňka našeho těla vyzařuje světlo. Světlo v buňce vychází z chromozomů v jádru, zde se v buňce nachází DNA – genetická informace (energetická mandala podobná pětiúhelníku!). Fascinující je také vnitřní struktura DNA, ne málo podobná počítačovému kódování.

Harmonii božského principu, takzvaný zlatý řez, také najdeme v šroubovici DNA

Jako by nám sám vesmír chtěl říci, že vytvořil část sebe samého v mnoha menších podobách, aby skrze tyto části poznal sám sebe. DNA reaguje na vibrace slov a frekvence myšlenek. Kvantové léčení vyplývá z možnosti přeprogramování informací uložených v DNA pouhým slovem, myšlenkou, pozitivní emocí.  Vše jsoucí sestává z nekonečné, neomezené božské Mysli, božské vibrace, tvořivosti a inteligence. Naše myšlenkové formy jsou její nedílnou součástí. Změnu reality vytvoříme změnou myšlenek, myšlenky mají v hmotném světě největší moc. Vše je obsaženo v mystické trojjedinosti: rovině fyzické, mentální a duchovní. Hmota není nemohoucí, je spoutanou hybnou silou, hmota je tvořena nehmotnými elementy vesmírné síly. Vše jsoucí, vše viditelné, projevené ve hmotě trojrozměrného světa, je jen určitou formou (vibrující) energie.

Kvantové zákony v makrokosmu

dna-1020670_1920Dříve se předpokládalo, že kvantové zákony platí pouze ve světě nejmenších částic, v mikrokosmu. Dnes už se všeobecně ví, že podivné zákony kvantové fyziky se projevují i v makroskopickém měřítku. Dokonce se uvažuje o tom, že universum se podivným kvantovým způsobem synchronně rozděluje na mnohonásobné identické nebo téměř identické kopie (paralelní světy, nesčetné kopie všeho, co existuje – od atomů až po galaxie). S tím souvisí, řečí mystiků všech dob, že všechny alternativy vesmíru již existují: vidíme to, na co zaměříme pozornost. Elementární částice se také rozhodne, kde je, až vlivem pozorovatele (vědce).

DNA jako miniaturní mikropočítač?

DNA, miniaturní biologický mikropočítač, se pečlivě stará o to, aby i bez našeho vědomého přičinění fungovalo vše v našem těle, na buněčné úrovni, tak, jak má. Poslední dobou se vědci již otevřeně přiklánějí k tomu, že DNA je možné ovlivnit myšlenkami. Molekula DNA rezonuje na frekvenci 150 megahertzů, z toho vyplývá, že DNA přijímá a vysílá energii v podobě elektromagnetického záření.

*  *  *

V knize „Chyby v Matrix“ je uvedeno: ,,Nedávný výzkum ruského badatele Pjotra Garjajeva a jeho týmu ukazuje, že DNA nejen vysílá a přijímá elektromagnetické záření (jako druh energie), ale kromě toho také vnímá a interpretuje informace, které jsou v tomto záření obsažené. Zdá se tedy, že DNA je nanejvýš kompletní interaktivní biočip, který funguje na bázi světla a dokonce rozumí lidské řeči. To ovšem znamená, že pomocí vlnové genetiky lze vyvolat genetické změny – a to bez rizik, která jsou spojená s konvenční genovou technologií. Tímto způsobem by bylo možné například opravovat genetické defekty nebo přimět rakovinové buňky k tomu, aby se sami uzdravily. Lékem není v tomto případě nějaká substance, nýbrž INFORMACE. A pro získání léčící informace nemusíme několik roků pracně luštit genetický kód – stačí použít běžnou lidskou řeč. Naše DNA má také schopnost komunikovat s DNA druhých lidí a živých bytostí vůbec. Tato komunikace probíhá mimo prostor a čas prostřednictvím hyperprostoru. DNA tedy nekomunikuje běžným způsobem v rámci našeho časoprostorového systému, nýbrž přes hyperprostor, konkrétně pomocí červích děr, které se na ni přímo napojují. Informační vzorce, které DNA tímto způsobem přijímá, jsou uloženy ve speciální vlně nazývané soliton. Soliton funguje jako nosná vlna DNA. Hyperkomunikace je nejpozoruhodnější tím, že zjevně nepodléhá žádným omezením a neslouží určitému předem stanovenému účelu. Působí spíš jako rozhraní k otevřené informační síti. Podobně jako internet umožňuje DNA: zadávání vlastních údajů do této sítě, čerpání údajů z této sítě, navazování přímých kontaktů s ostatními uživateli této sítě. Hyperkomunikace hraje rozhodující roli i při změněných stavech vědomí, jakými jsou například hypnóza…“

,,Nelze vyloučit, že jednoho dne, na vyšším stupni evoluce, se lidé naučí vědomě zasahovat do matrix.“

Chyby v matrix, autor: Grazyna Fosarová a Franz Bludorf. Dialog, knižní nakladatelství a velkoobchod, Liberec 2009.

*  *  * 

surreal-483012_1280Tolik malá ukázka z knihy, která nám říká jen velmi nepatrnou část toho, co vše už vědci vědí, čím se zabývají. Otázkou je, proč se tyto a podobné informace nikterak neprezentují široké veřejnosti. Existuje nespočet článků a knih o různých civilizacích, které mohli být mnohem vyspělejší, než civilizace naše. Spíše tomu odmítáme uvěřit, ale je možné, že tyto civilizace mohli být vyspělejší co do úrovně otevřeného vědomí, s čímž souvisí aktivované DNA v celé své šíři, anebo o mnohem více, než je aktivované dnes.

Evoluce obsahuje nepřesnosti

neanderthals-96507_1280Na evoluci, tak jak je nám předkládána sice už moc nevěříme, ale jisté je, že do matrix zasahujeme neustále, pouze však nevědomě.

Lidé, anatomicky nejvíce podobní modernímu člověku (homo sapiens sapiens), se podle vědců měli objevit zhruba před 100 000 lety. Vědci sestavili vývoj člověka chronologicky.

Je však přehlíženo, že mezi vývojem homo erectus a homo sapiens je jakési nepopsané vakuové prázdno, chybí zde objev mezičlánku – předchozího evolučního stupně. Navíc nejnovější archeologické objevy, které se na veřejnost také dostanou sporadicky, odhalují, že historie lidstva bude dramaticky jiná, než jak jsme se učili v hodinách dějepisu.

S tím vším souvisí mnoho dalších věcí, například v mnoha prastarých mýtech o stvoření najdeme popisy vztahující se k tomu, že s vývojem lidstva bylo již v raných dějinách geneticky manipulováno. Zmínky o genetických experimentech, prováděných ,,světelnými bytostmi“, najdeme v textech sumerských, egyptských, hebrejských, tibetských a mnohých dalších.

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Božský princip, zlatý řez: doplňující článek

Kvantování a potenciál DNA

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.