23.3.2016

Božské vědomí – smrt je iluze

symbol-1215080_1920Božské vědomí je spojujícím prvkem mezi univerzálními vesmírnými energiemi a vším, co je stvořené. Zdrojem prvotního záměru, zdrojem vůle, součástí veškerého života, základním prvkem existence hmoty je BOŽSKÉ VĚDOMÍ, nefyzická podstata vesmíru. Je prvotním architektem všech vesmírných zákonů a přírodních systémů. Prvotní záměr musel odněkud vzejít, z toho vyplývá, že božské vědomí samo o sobě NENÍ energií. Teprve dech stvořitele (POHYB) je skutečnou energií, která nese inteligenci božského vědomí mnohovrstevným vesmírem.

Dech stvořitele je energie, která nese vesmírem esence božského vědomí, a to pomocí světla, tepla a zvuku

Tenkou membránou, jakýmsi spojovacím článkem mezi hmotou (projeveným životem) a antihmotou (ŽIVOTEM po životě), je božské vědomí. Božské vědomí je podmínkou pro vznik matrice života, jejíž součástí je základní genetická koncepce. Božské vědomí je obsaženo v každé elementární částici. To znamená, že je obsaženo ve veškeré hmotě vesmíru, přírodě, člověku. To znamená, že:

Spojovacím článkem mezi levou a pravou hemisférou je božské vědomí.

Spojovacím článkem mezi egem a duší je božské vědomí.

Spojovacím článkem mezi racionalitou a intuicí je božské vědomí.

Spojovacím článkem mezi bděním a spánkem je božské vědomí.

Spojovacím článkem mezi životem a smrtí je božské vědomí.

VIDEO: SMRT JE JEN ILUZE, Igor Chaun:

ŽIVOT POKRAČUJE V JINÉM PARALELNÍM VESMÍRU!

beyond-1158516_1280

Spojovacím článkem mezi ateisty a věřícími je božské vědomí.

Spojovacím článkem mezi vědou a mystikou je božské vědomí.

Hmota a antihmota, gravitace a antigravitace, částice a antičástice představují základní duality projeveného a neprojeveného vesmíru

Spojovacím článkem mezi hmotou a antihmotou je božská inteligence, která sama o sobě není energií. Božské vědomí – JEDNOTA – se projevuje jako energie až tehdy, pokud se jako spojovací článek dotýká duality vesmíru. Tak vznikají reagující a tvořivá energetická pole, která jsou výchozím bodem pro holografické uspořádání vesmíru, pro základní komponenty/vzory potřebné pro rozvíjení matrice života. Božský dech je energií, která nese základní vzory matrice života vesmírem.

Božské vědomí je inteligencí obsaženou v těle vesmíru – tedy ve veškeré hmotě. To znamená, že každá elementární částice obsahuje veškerou inteligenci božského vědomí.

Každá elementární částice je zároveň součástí božského dechu, každá v sobě obsahuje náboj energie. Té energie, která nese základní vzory matrice života vesmírem. Tato energie, která je obsažena v elementárních částicích, je zároveň nevyčerpatelnou hybnou silou vesmíru.

Takže základními stavebními komponenty vesmíru na kvantové úrovni jsou elementární částice/vlny jejichž energetický potenciál – náboj – vytváří základní zdroj energie pro inteligentní vesmír.

atom-1222512_1920           atom-1222513_1920

Každá živá bytost je, ať už vědomě, nebo nevědomě, napojena na božské vědomí, a skrze dech božského vědomí přijímá vesmírnou energii – tvořivou sílu. Vesmírná energie/informace je nesena světlem, světlo je život. Základním komponentem světla jsou fotony – částice/vlny, které nesou informace (napříč vesmírem, planetárním systémem, přírodou). Podle kvantové teorie, foton dokonce předem ví, kam letí. Světlo je nedílnou součástí základní matrice života (genetické koncepce). Víme přece, že vlivem světla, určitých vlnových délek světla, může docházet, a také dochází, k mutacím, ke změnám informací v DNA.

Spojovacím článkem mezi vědomím a podvědomím jedince/člověka je božské vědomí. Božské vědomí se prostřednictvím člověka manifestuje ve hmotě.

Vědomí (levá hemisféra) a podvědomí (pravá hemisféra) představují dualitu, zde je božské vědomí polarizováno. Polarizací božské energie vzniká ženský a mužský princip, projevující se v časoprostoru. Každá lidská bytost má vlastní vědomí, centrální božské vědomí je takto v časoprostoru roztříštěno, a zároveň je spojovacím článkem mezi jednotlivými bytostmi navzájem.

russian-doll-1268438_1920

Vědomí každé lidské bytosti je spolu-tvůrcem reality v časoprostoru. Lidská společenství organizují vnější jevy/skutečnosti v trojrozměrné realitě projevující se v čase. Jinými slovy – transformují energii, skrze srdce a mysl, ve viditelný svět plný událostí, pohybu a změn. To, co se ve světě děje, to, co vidíme kolem sebe, je produkce lidského vědomí projevená skrze kolektivní vědomí celku. To, co nevidíme, je podstata skryté vesmírné hry, která se odehrává na elementární úrovni projevené reality.

Vše, co je projevené, tvoří dokonalý systém. Uvnitř tohoto kosmického systému, uvnitř božské matrice, se nachází inteligence lidského vědomí. Podílíme se na stvoření světa svými sny, vášněmi, přáními a touhami, vnímáme tento svět svými smysly. Smysly, které jsou omezené, a nedovolují nám vnímat božskou, dnes už můžeme říci: kvantovou sílu v celé své universálnosti, věčnosti a nekonečnosti. Snažíme se pochopit, že veškerý svět existuje uvnitř nás, že jsme propojeni s tvůrčí podstatou, a používáme k tvoření stejný tvůrčí potenciál. Transformace vědomí je skrytá ve způsobu NAZÍRÁNÍ na projevenou realitu.

Velký třesk je emanací božské energie, mýlíme se, pokud si myslíme, že velký třesk je událost zašlá s věky. Velký třesk stále trvá, emanace božského vyzařování (plynutí světelné energie) se naštěstí ještě nevyčerpala. Až se tak stane, vše v jediném okamžiku – v časoprostorové realitě – zmizí do nicoty. Projektor vesmírného vědomí přestane vysílat „POD NEBESKOU KLENBU“ fraktální obrazy nejrůznějších představ, a veškerá geometrie vesmíru se opět stáhne do jediného bodu. Ale dokud bude na této planetě žít byť jen jeden jediný člověk (vtělené vědomí), tak se tak nestane. Bezedná mysl neviditelného, mocný DUCH OHNĚ, naplňuje své dílo částicemi světla. Sebe vědomé světlo disponuje magickou silou, dokáže povznést člověka v novou bytost, se skutečně svobodnou božskou vůlí.

Tvůrčí potenciál, který je skrytý v lidském vědomí, je nastaven tak, že vše je možné, vše už tu jednou bylo, a to, co teprve bude, je zrcadlením toho, co už je projeveno.

Přítomný OKAMŽIK je to jediné, co máme.

Vše, co před sebou vidíme, tady a teď, je jen: OKA – MŽIK. Než stačíme zaregistrovat přítomnost, v OKA – MŽIKU se změní na minulost.


Definice Velkého třesku je sporná, ale jinou prozatím nemáme, NIKDO NEMÁME JISTOTU v tom, jak si vysvětlit prvopočátek všeho. Jsme duchovní bytosti disponující inteligentním vědomím, dočasně oddělené od Jednoty. Jednotu si představujeme jako kvantové vědomí vesmíru, mudrci dávnověku ji nazvali kronikou Akáša. Nevíme ale, jak skutečně prvotní vědomí vzniklo, ani co existovalo před jeho vznikem. Podobné úvahy jsou intuitivní, a propojené s niternými osobními zážitky mimo svět hmoty. Nevíme ani, co vše se za podstatou vesmíru vlastně skrývá. Přesto nám intuice inspirovaná látkou pocházející od zdroje může mnohé napovědět a usměrnit naše vědomí a vědění určitým směrem. Je na vás, zda budete s látkou na těchto webových stránkách souznít, nebo alespoň s částí informací. Je pouze na vás, jakým směrem se vydáte, a zda vůbec budete mít potřebu něco na svém životě měnit. Přesto mohou být pro vás tyto řádky inspirací, jak objevit nektar božské moudrosti ve svém srdci. Netvrdím, že úvahy, které se pokoušejí nastínit pohled na stále záhadnou vesmírnou realitu, jíž jsme součástí, jsou kompletní, a do posledního slova správné. Neustále se vyvíjíme, dozvídáme se stále nové, velice kvalitní, ale často i rozporuplné a protichůdné informace, hledáme souvztažnosti, a právě z těch je třeba vycházet.

psy

Související články

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.