1.1.2016

Cestou kolektivní synchronizace

hands-600497_1920Nový světový názor vzniká především na zkušenostech, které intuitivně propojujeme se stávajícími teoriemi. Ještě před několika lety jsme přijímali nejrůznější vědecké teorie, a věřili bez zkušeností. Přesto v sobě mnozí cítili jakýsi metafyzický neklid, a pokoušeli se pochopit spiritualizaci hmoty. Racionální popis světa je jedna věc, porozumění na základě osobních zkušeností druhá. Nechat se vést vyšším vědomím, předtuchou, synchronními událostmi, změnou způsobu vnímání, to je nyní úkol pro všechny hledající. Vnímáme život jinak, už víme, že vše, včetně hmotných předmětů kolem nás je nasyceno psychickou energií. Uvědomujeme si, že v přírodě můžeme pozorovat jevy, které vypadají na první pohled krutě, přesto mají svůj smysl. Všímáme si, že ve světě lidí je spousta jevů a záležitostí, které naopak smysl už nemají. Novým úkolem lidstva je zaměřit se na zkušenost, nejdřív každý sám za sebe. Každý jednotlivec tak přispěje k postupné změně kolektivního vědomí, k uzdravování energetických systémů. Dnešní doba potřebuje silné jednotlivce, tím se posiluje celek – duchovní vědomí planety Země. Což ale neznamená, že vše, co se za posledních dva tisíce let odehrálo, by nemělo mít svůj smyl. Vše nás nakonec vede k poznání skutečné povahy vesmíru, která spočívá v projevující se tvárné, neustále proměnlivé a dynamické energii. Nové duchovní vědomí planety podpoříme cestou kolektivní synchronizace.

Kolektivní synchronizace je v plném proudu. Jak ji můžeme podpořit na osobní úrovni?

personal-943879_19201.      Soustředit vlastní pozornost (pozitivní energii) pro osobní potřebu žádoucím směrem – tak je ovlivňován růst (pozitivních) synchronních událostí jednotlivce. Každý jednotlivec tak přispívá ke společné transformaci, aniž by se musel ztrácet v nových a nepřehledných  informacích. Cokoliv jednotlivec načerpá pro sebe z konkrétní oblasti duchovního rozvoje, je zároveň, na neviditelné úrovni předáváno ostatním.

2.      Neizolovat se od zdroje (životní) vesmírné energie, neustále si uvědomovat vnitřní napojení – tak přestaneme mít potřebu čerpat (životní) energii od sebe navzájem (boj o moc, konflikty, psychické ovládání apod).

3.      Objevovat ve svém nitru spojení s všeprostupujícím jsoucnem – tak se zbavíme pocitů slabosti, nedostatečnosti, nejistoty, vnitřního neklidu.

4.      Uvědomit si, že myšlenky musí harmonizovat s pocity a emocemi – tak je možné odstranit „myšlenkové předstírání“, které není podpořeno silnou vírou.

5.      Nevracet se k minulosti, odpojit se od starých vzorců – tak umožníme sobě a ostatním zapojit se do nových silových proudů, které nemusí být na první pohled zřejmé. Odpoutáním od minulosti se nové skutečnosti teprve utvářejí.

6.      Uvědomovat si, co děláme a jak se chováme ve stresových situacích – tak předejdeme tomu, že budeme sebe nebo své blízké (nevědomky) okrádat o (životní) energii.

7.      Naladit se na osobní duchovní poslání, jedinečnou osobní cestu, nalézat odpovědi na niterné osobní otázky – tak odhalíme, kam směřuje naše duše, zjistíme, že jsme propojeni s ostatními hledajícími. Uvědomíme si společnou cestu, a společný vliv na kolektivní vědomí. Tak dokážeme, skrze kvantové vědomí, čerpat od sebe navzájem moudrost získanou osobními zkušenostmi.

8.      Uvědomovat si, pokud jsme aktivní v jakékoliv skupině, že jsme napojeni na tvořivou energii ostatních, a že ostatní jsou napojeni na tvořivou energii našeho nitra. Tak si uvědomíme vliv na sebe navzájem, přirozený vliv synchronického růstu. Ovšem bez připoutání, a bez snahy vnucovat komukoliv své názory nebo přesvědčení. Každý pro sebe čerpá to, co intuitivně vnímá za podstatné pro své osobní duchovní napojení na zdroj – právě v tento okamžik.

9.      Uvědomit si, že ne všichni se nacházíme na stejném bodě ve spirále poznání, která směřuje vždy vzhůru – tak zjistíme, že to vůbec není podstatné. Ať už je napojen nováček v hledání duchovního směru, nebo zkušený člověk s mnoha vědomostmi, všichni se podílejí na transformaci a duchovním růstu celku.

10.  Uvědomit si bez připoutání k „negativním emocím“, že vnitřní neklid, občasný pocit stísněnosti nebo netrpělivost, jsou nedílnou součástí procesu probíhajících změn. Tak zjistíme, že polarita je součástí procesu směřujícího k jednotě, a že ji nelze zcela odstranit. Viz monáda – symbol kruhu, vlnovkou rozděleného na dvě poloviny. Slunce a Měsíc, světlo a tma jsou dvě strany jedné mince. Jde o to, vytvořit harmonii, a usazeni ve svém středu – neustále vědomě vyvažovat protichůdné síly.

11.  Není možné jít proti rytmu planety, jsme těsně spjati s jejím vyzařováním, s vibracemi všeho v minerálním, rostlinném a animálním světě. V morfických polích se nacházejí kompletní informace o všem pozemském, a o každém z nás. Na jejich základě vznikají komunikační proudy, na které se můžeme napojit, čerpat telepatické informace, procitnout z iluzí, a souznít s rytmem přírodních cyklů. Netolerance vesmírných a přírodních cyklů vytváří v našich životech disharmonii, ztrátu smyslu pro čistou krásu, která povznáší naše duše do vyšších vibrací.

12.  Než se vše jemnohmotné propojí s hrubohmotným, na globální úrovni, bude ještě „chvíli“ trvat. Ale na osobní úrovni to už mnozí zažívají, a o to jde především – POZNÁNÍ utvrzuje VÍRU, a víra se stává JISTOTOU. Poznání, víra a jistota jednotlivce přispívá k rozšiřování obzoru celku.

Důvěra v sebe je potřebná, obzvlášť pokud kolem nás stále ještě proudí vlny těžkého kolektivního vědomí, které občas matou naše osobní vnímání

Odpoutat se od společenských přežitků jde pozvolna, proto musíme rozšiřovat své obzory. Nechte těžké vesmírné proudy žít vlastním životem a nevšímejte si jich, nenechte se vtáhnout do otravných podnětů, zmatečných informací, neoduševnělých a negativních vibrací.

starry-sky-1120574_1920Rozdíly mezi vnějším a vnitřním mizí, viditelné a skryté se vzájemně dotýká. Srdce se probouzí k senzitivitě. Vše co existuje, se nachází v lidském vědomí – viditelné i neviditelné světy. To, co je viditelné, je produktem mysli. Zde není mysl a vědomí jedno a totéž. Hranice mezi myslí a vědomím se pomalu ztenčují. Představte si, že vaše myšlenky existují vedle vás v obrazech, které nevidíte, přesto jsou skutečné. Kolem sebe vidíme hmotné předměty. To, co nevidíme, jsou obrazy myšlenkových forem. A hned máme vedle sebe dva světy, ve kterých žijeme. Kolem nás se pohybují lidé se svými vlastními myšlenkovými obrazy. Myšlenkové formy ostatních lidí se nachází ve stejném prostoru jako ty naše. Některé intuitivně nebo emočně vnímáme. Některé se nás dotýkají na podprahové úrovni, jiné se nás nedotýkají. V jemnohmotném světě se prolíná vědomí lidí, zvířat, rostlin a všech věcí. Všímejte si jednotlivých synchronizací, ukazatele na cestě – na sebe navazující koincidence – se mohou projevit kdykoliv. Proudění jednotlivých synchronizací jsme schopni zaznamenat, pokud si udržíme pozornost, protože tyto upoutávky se zjevují v jediném okamžiku, a záhy mizí v proudu všedních událostí. Jedná se o záblesky vědomí, promlouvají k nám pomocí mnohem hlubších sil, než je naše obyčejné dívání se kolem sebe schopno zaznamenat. Jsou to okamžiky, které si přitáhnou naší pozornost, ačkoliv nemusíme okamžitě vědět proč. Jedná se o jemná upozornění, která mohou vyzařovat buď příjemnou, nebo zápornou energii. Obojí je důležité. První případ nám říká jak postupovat, kam jít, na co se zaměřit. Druhý případ má za úkol podnítit v nás ostražitost, opatrnost.

Někdy vás může jen napadnout: “Něco se právě děje, jen přesně nevím co.“ Sledujte scény kolem sebe, dívejte se na vše bez připoutání nebo osobního myšlenkového, odsuzujícího nebo posuzujícího zaujetí. Sledujte pocity, které se ve vás mohou měnit, věnujte jim pozornost. Důvěřujte na prvním místě intuici, emocím a pocitům.

button (6)

Ukázka ke stažení, e-kniha PSYCHOLOGIE chaosu

Vesmír 3

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.