7.1.2015

Génius, démon a savant

Řekneme-li o někom, že je génius, dotyčnému připisujeme určitou část božství, jež je v něm silně koncentrovaná. V latině znamená tento výraz ,,duch“, mužský princip, plodivou sílu. Říkáme-li, že jsme navštívili místo, kde jsme pocítili génia loci, pocítili jsme vlastně ducha místa. Avšak v řečtině odpovídá tomuto výrazu pojem ,,daimon“ čili démon. Jistě, démon je v podstatě génius, sice s nadpřirozenou silou, ale génius. Někde nás může strašit duch démona, jinde inspirovat duch génia. Řecké slovo daimon si ale můžeme vyložit také jako osud. Nezřídka sestává, že pokud se člověk stane géniem, většinou pouze jednostranně zaměřeným.

Paradoxně existují také ,,geniální idioti“, odborně se nazývají savanti

Savant je člověk s duševní poruchou, může být mentálně retardovaný, (trpí autismem, přihodil se mu úraz mozku), přesto má paradoxně nějakou geniální schopnost. Tak například geniální matematik, s vytříbenou precizní systematičností, může trpět absolutní společenskou nepřizpůsobivostí. Autista může být geniální malíř a na druhé straně bude trpět poruchou v běžné lidské komunikaci. Geniální finančník může trpět absencí sociálního cítění. Geniální vědec může mít geniální paměť a na druhé straně bude extrémně nešikovný a nemotorný. Geniální politik může zcela postrádat smysl pro humor, netuší, co je to ironie nebo dvojsmysl.

cat-381770_1280S démony a nadpřirozenými silami to není jen tak. Ve všem je skrytá polarita dobra a zla. V křesťanství je za démona označen padlý anděl, potom, co vzepřel se Bohu. Obyčejný člověk může démony vytvářet nevědomě vlastní mentální silou, negativními emocemi, myšlenkami a představami. Čím více negativní energie vyzařuje do svého okolí, tím více potravy dává vlastním stínům. A jelikož o nich pravděpodobně nic neví, tudíž je nemá pod kontrolou. Dostatečně vyživovaný démon, na podvědomé úrovni, se časem chopí vlastní iniciativy. Posedlý po lahůdkách v podobě negativní energie udělá dotyčnému nešťastníkovy ze života peklo. Člověk, který mluví hrubě, používá přespříliš drsných až vulgárních výrazů, sám sebe obírá o životní energii. Nevědomky vytváří démony živící se jeho vlastní bludnou energií. Člověk dokáže vytvořit dokonce i démony, živící se jeho jednostranně zaměřenou genialitou.

Démoni (extrémně negativní morfická pole)

Myšlenky – v podobě démonů – na sebe berou jakoukoliv podobu, mohou se kdykoliv proměnit v cokoliv. Zpětně ovlivňují lidské smysly, působí na vědomí, negativně zasažený jedinec se může pomátnout. Však nejeden věhlasný génius, ať už hudebník nebo vědec, propadl na sklonku svého života určitému druhu šílenství. Anebo se z dobráka rázem stane zločinec, ovládne-li jeho vědomí skrytý zloduch. Nenápadně jej ponouká k nekalým činům, k nemravným posedlostem. Mág na vysoké úrovni dokonce může geniálního démona stvořit přesně podle svých představ, dá jemu tvář a charakter. Obdaří jej jménem, tím mu vdechne ,,život“. Takto stvořená astrální bytost slouží k pozitivním či negativním účelům, vše se odvíjí od charakteru a záměrů jejího stvořitele.

Pod pojmem démon si nelze představit pouze ,,zlé“ bytosti. Může se jednat o různé astrální entity, síly přírody, duchy hor a podobně. V podstatě jde o bytosti s energií neutrální, čili harmonické. To my, lidé, je považujeme za zlé duchy, pokud nám svou mocí občas dají najevo svou sílu, zacházíme-li s přírodou macešsky. Nebo jsme-li zlí k sobě navzájem. Moudrý Krakonoš z pohádky, ač hodný byl, Trautmberkovi spravedlivě dával co proto, pokud si to zasloužil. To, že je někdo hodný, neznamená, že je hlupák. Je-li astrální bytost stvořena pozitivní energií, může nám pomáhat překonávat životní překážky. Obdivujeme-li krásu a posvátnost přírody, obdivujeme vlastně ducha čili génia přírody.

E-kniha Motýlí efekt, Myšlenka tvoří realitu – ukázka ke stažení

magie

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.