Jednoduchá pravidla transformace

flowers-1273066_1920Energie Země se v souvislosti s transformací vědomí na planetární úrovni zvyšuje, božské jádro každé bytosti, které je na kvantové úrovni propojeno se zdrojem, se pomalu či rychleji přizpůsobuje. Konečně se probouzíme z nevědomosti, uvědomujeme si iluzi oddělenosti jeden od druhého a od celku. Tato kniha vám pomůže uvědomit si, jak správně prožívat osobní vývoj v probíhající kolektivní transformaci, jak utvářet nový systém lidské mysli. Tíhu energetického zatížení, nežádoucí mentální a psychické programy, změnu způsobu na nazírání na realitu je lidská mysl schopná zvládnout, pokud si uvědomí vlastní mentální sílu. Inteligentní buňky v lidském těle organizují samy sebe, dekódují nežádoucí změny, domlouvají se na strategii, a provádějí potřebné opravy. Zrovna tak má lidská mysl, pomocí vědomé vůle, schopnost širšího uvědomění a propojení s kvantovým principem globálního vědomí. Transformace vědomí probíhá v určité posloupnosti: cokoliv udělá jedinec sám pro sebe na nižší úrovni, udělá současně pro celek na vyšší úrovni. Teprve potom, až si začneme sebe sama uvědomovat jako tvůrce, se může transformovat – proměnit – globální vědomí v celém svém rozsahu.

Knižní novinka: „Jednoduchá pravidla TRANS-FORMACE

Transformace-Obalka-3DE-kniha má 251 stran, obsahuje také 14 obrázků energetických mandal.

Nefungující systémy současného světa se pomalu rozpadají a nové přicházejí, po věky věků tomu nebylo jinak. V pozemské přírodě ani ve vesmíru se na energetické úrovni nic neztrácí, ani po zániku jakéhokoliv HMOTNÉHO uskupení. Vše jsoucí prochází transformací – přeměnou, přetvořením. TRANS, například šamanský, představuje změněnou FORMACI prostoru, ke které dochází změnou vibrací mozkových hemisfér. Transformace má mnoho významů, na poli buněčném jde o známky nebo projevy nově získaných vlastností buněk v důsledku mezibuněčného přenosu genetické informace. V psychologii se jedná o proces změny ve vědomí člověka, jde o transformaci osobnosti, o subjektivní pocit přeměny v jinou osobnost. Transformace, která se týká celé planetární soustavy, představuje pro člověka nevyhnutelnou změnu ve vnímání vesmírných zákonů, a tím i sebe sama. Hlubší vhled do zdánlivě složité lidské psychiky umožní pochopit a přijmout, že:

Hvězdnou bránou do páté dimenze, ale i do jakékoliv jiné, je lidská mysl. V této pravdě tkví většina z postupně odhalovaných tajemství TRANSFORMACE.

NEKTAR BOŽSKÉ MOUDROSTI

Objevte ve svém srdci nektar božské moudrosti. Nic jiného není důležité, vše, co po nás v hmotném světě zůstane, jsou stopy v písku, které odvane čas. Podstatné je to, co zůstane zachováno v našem vědomí, až přijde čas, kdy se jednoho dne odebereme na druhou stranu pomyslné řeky života.

Jednoduchá pravidla transformace

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.