Kosmický věk světla

colorful-74891_1280Na energetické úrovni jsme všichni propojeni. Vzájemně si tak můžeme pomoci vydat se z temnot za světlem. Duchovní nauky nás k tomuto aktu nabádají již po tisíciletí. Ale jen málokdo z nás si je vědom božského potenciálu, který nosíme všichni v sobě od prvního okamžiku nadechnutí. Právě dech nás spojuje s prapodstatou světa, se světem velkých pravd, ale i nepochopených iluzí. Dokážeme si představit, že podstatou světa je vesmírné Vědomí v podobě hologramu? Můžeme tuto představu objevit zašifrovanou v pradávných mystických symbolech, spolu se rčením, že člověk je spolutvůrcem všeho, co jest? Dnes si v záplavě všemožných krizí uvědomujeme, že některá schémata moderního, konzumního světa přestávají fungovat. Nechceme ale uvěřit, že světlo je podstatou všeho. Světlo je ale také podstatou hologramu. Vše, co vesmír stvořil, je utvářeno světlem a zvukem (harmonie sfér). Pokud si uvědomíme, že energetické víry (čakry) obklopují naše těla v sedmi barvách světelného spektra, můžeme připustit, že i každý jeden z nás je součástí vesmírného hologramu, vesmírné projekce, která se projevuje v nespočtu paralelních realit?

Na energetické úrovni jsme propojeni v jeden celek, energie jednotlivců se setkávají na úrovni kolektivního vědomí, které je propojené s vesmírnou Myslí

Na této úrovni máme možnost uvědomit si, jak nás doposud ovlivňovaly všemožné stíny světla. Není možné dál vytvářet svět v protikladech, kdy převažuje temné vidění světa. Duše světa i duše naše potřebují hlubokou očistu. To dokážeme jedině skrze svou mysl, představivost a emoce. A v neposlední řadě mentálním napojením na svou duši. Tak, jako tomu bylo v raném dětství každého z nás. Stařešinové lidského rodu by kroutili hlavou například nad tím, jak se dnes z kolektivního vědomí ztrácí podstata a smysl abstract-748680_1280rodiny. Je zapotřebí konečně dospět, ale přesto zůstat v samém srdci duše bytostí s vnímáním světa očima dítěte. Očima duchovní přirozenosti, duchovní nutnosti.

Holografický vesmír musel od samého počátku, od chvíle kdy stvořil elementární prvky vesmíru, vědět, jak uspořádat základní prvky světa tak, aby jejich sloučením vznikla například voda. V tabulce prvků je skrytá dokonalá harmonie vesmíru. Nyní jsme ve fázi, kdy si to člověk současnosti začíná uvědomovat. Vše je vesmírem nastaveno jako strojek digitálních hodin.

Tikotem vesmírných hodin, kdy čas lineární se prolíná s časem nelineárním, je řízen fyzikální svět viditelné trojrozměrné reality. Hologram vesmíru má však jinou podstatu – duchovní

Receptory našich očí zkoumají viditelný svět pomocí dopadu světla na předměty kolem nás. Tak je přenášen obraz světa do našeho mozku – v podobě hologramu. Paprsek světla se odrazí od předmětu, a je směrován na sítnici našeho oka. Vše je složeno z elementárních částic, vzduch, který dýcháme i světlo, které nás obdarovává láskou. Světlo, částice světla – fotony, vytváří v našem mozku trojrozměrný obraz reality. Vtip je v tom, že částice všech prvků jsou propojeny s naším vědomím – hrají s námi hru na viditelný svět v souladu s energií našich myšlenek. Obraz světa, tvořený vlněním světla, vytváří v našem mozku holografický film našeho života. To už víme. Zbývá nám jediné: skutečně hluboce si uvědomit, že energie našich myšlenek, jak už bylo na těchto stránkách mnohokrát řečeno, je spolutvůrcem všeho, co prožíváme. Kvantové Vědomí vesmíru je ve své podstatě holografický obraz viditelného i neviditelného světa. Rozdělíme-li obraz celku na nekonečně mnoho dílků, v každém jednom dílku zůstane zachován základní obraz trojrozměrné projekce. Tento obraz je zachován v každém atomu lidského těla.

Kosmický věk světla

Zde platí esoterické: ,,Všichni jsme neoddělitelnou součástí celku – jediné duše světa.“

Vědci mají základní povědomí o tom, že jakýkoliv předmět lze v souvislosti s principem hologramu nejen pozorovat, ale teoreticky i převést do podoby vln, a opětovně stvořit v materiální podobě. Pro zjednodušení si představte scénu z filmového plátna: pomocí složitého zařízení proběhne energetická, kvantová proměna filmového hrdiny, jeho fyzického těla, aby mohl skrze čas a prostor vstoupit do jiné reality. Na první pohled se zdá, že se jeho hmotné tělo vypaří jako pára. Pohledem do nitra hmoty možná v blízké budoucnosti zjistíme, že rozložíme-li hmotu elementárních částic na jednotlivé komponenty (informace), potom se někde jinde nebo v jiném čase opětovně vrátí do své původní podoby. S tím souvisí, že součástí lidského energetického systému je vědomí, které v plné své šíři – včetně podvědomí a nadvědomí – přesahuje čas a prostor třírozměrné reality.

Probuzené vědomí a hadí síla

Kosmický věk světlaProbuzené vědomí je symbolicky vyjádřeno v podobě energie hadí síly, skryté v symbolice a legendách všech mystických nauk. Obyvatelé starověkého Mexika, dávní Toltékové prováděli zdárné pokusy s přeskupováním energetických sil fyzického těla. Jsou to právě Toltékové, kdo mají nejlépe zpracované vědomosti o energetickém systému těla a duše. Uměli s těmito energiemi pracovat na několika úrovních bytí (existence). Toltékové méně o světě filozofovali, za to v plném nasazení skutečně se svými těly a jejich energetickými proměnami poznávali filozofii světa na vlastní kůži. Neoddělovali pozemské vědění od moudrosti Ducha.

Velmi podobné je to s vědomostmi keltských kněží – druidů. Čínští mudrci také vědí od pradávna, že harmonické vzorce světa a přírody existují od samého počátku. Jde o vesmírné vlnění harmonických kmitů energie jin a jang a jejich vzájemné působení. Pochopení skutečnosti, že vše se vším souvisí, způsobí, že se nám v hlavě jednoho krásného dne konečně rozsvítí. Tím mám na mysli jediné: Obklopí nás jasnost vesmírného světla. Jasnost tak čistá, že už se nikdy nebudeme chtít navrátit do jejího stínu. A hned tu máme jednu drobnou souvislost: pročpak se asi duchovně moudrým, vzdělaným králům říkalo: ,,Vaše jasnosti“.

exkurze

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.