Kvantové probuzení – živočich člověk

binary-503579_1280Živá hmota je souhrn vše živých organismů v biosféře. Každá živá hmota je definována samoorganizací, životním plánem daným velmi složitým programem v DNA. Každý živočich má jedinečný genetický kód. Život je biologická forma a pohyb hmoty ve vesmíru, je společnou doménou všech živých soustav. Všechny živé soustavy jsou časově a prostorově ohraničené – z pohledu duálního vnímání trojrozměrné dimenze. Život je božský dar, živelnost a tvořivá spontaneita, a zároveň je život protikladem smrti.

Život je duchovní princip

desert-749692_1280Život je rozmanitý životní příběh, životní styl a životní úroveň každého jednoho z nás. Živočich je jednobuněčný nebo mnohobuněčný (vesmírný) pozemský tvor či bytost, včetně živočišných virů: napadajících buňky živočichů. Živina je potrava a energie udržující život všech živočichů při životě. Živorodost je, mimo jiné, také schopnost klíčení semen rostlin, sloužících živočichům za potravu, udržujících životní vitalitu – životaschopnost. Animalia je říše jedno nebo vícebuněčných živočichů. Anima je duše.

Přírodní živly jsou životadárné vesmírné energie, bez nichž by život nebyl možný

head-950910_1280Člověk je také živočich, jako každý jiný. Život je utvářen v každém přítomném okamžiku přírodními živly, (ne)abstraktní látkou: oheň, země, vzduch a voda. Životní prostředí je domov pro všechny živé tvory, obklopuje každého živočicha bez výjimky. Člověk není výjimkou, naopak je nejaktivnějším tvůrcem životního prostředí. Životní prostředí obklopuje každého jednoho z nás. Životní prostředí poskytuje životní podmínky všem živočichům. Člověk je jediný živočich, který si to vědomě aktivně uvědomuje.

Člověk je jediný živočich, který sám sobě životní prostředí vědomě ničí. Člověk je jediný živočich, který dokáže vytvořit složité soubory poznatků o životním woman-845850_1280prostředí, je si vědom všech vnějších podmínek platných pro život.

A přitom je člověk PARADOXNĚ jediný živočich, jenž ztratil živoucí pouto s přírodou, jediný živočich, jenž neváží si života a vnějšího životního prostředí. Živočich člověk zapletl se s neživou hmotou, velebí pouze sám sobě životní prostředí vnitřní – co nejvíce pohodlné pro pohodlný život. Člověk je jediný myslící živočich, jehož (celo)životní hmotná úroveň je nejdůležitějším měřítkem pro „šťastný život“.

Člověk je jediný živočich na krásné Modré Planetě, který má ze svého života živoucí a ubíjející stres a deprese. Člověk je jediný tvor na této krásné Modré Planetě, který se dokáže vědomě usmívat a od srdce se smát. Ale sám sobe směšný není, s ohledem na to nejdůležitější, co pro život potřebuje. Základní koncepce Země je vytvářet život, různé alternativy života, přesto vitalita Země není nekonečná. Země nám dává ze sebe velmi mnoho, vyživuje nás jako matka své děti. Sama Země byla někým stvořena, o tom není pochyb. Kosmické vědomí nevytváří nic bezúčelně. Můžeme se dívat na Zemi tak, jako bychom ji sami stvořili? Můžeme se ponořit do tvárné a proměnlivé konstrukce reality tak, jako bychom měli možnost pokračovat ve vizích Stvořitele? Nebo si alespoň tuto vizi uvědomit? Země je naším domovem a my jsme jejími správci. Můžeme vytvořit nové zákony příčin a následků, které by se účelně spojily se zdrojem, z kterého jsme vzešli?

button (11)


CO JE TO KVANTOVÉ VĚDOMÍ?

information-1120554_1920KVANTOVÉ VĚDOMÍ: centrální vědomí, universum, představuje totéž co Akáša (astrální Světlo). Univerzální vesmírná kronika, knihovna všech jsoucích „informací“, kde je zaznamenáno veškeré vědění, všechny události minulé, současné i budoucí. Výraz Akáša pochází ze starověké indické duchovní nauky. Kvanta (v kvantové teorii) představují nejmenší možné hodnoty známých veličin, které mohou být nějakým způsobem přenášeny. Vše jsoucí vyzařuje energii, u záření se jedná o energetické kvantum. Vesmír není jen hmota, vesmír je především na první pohled neviditelný proces, či spíše soubor procesů kvantových událostí, a to v celé své velikosti i nekonečné mnohosti.

psy

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho!Share on Facebook

Diskuze