1.1.2015

Magie chaosu – přirozené procesy

chaos-485498_1280Chaos vždy předchází změnám. Avšak chaos, posuzovaný zpětně s dostatečným časovým odstupem, se překvapivě projeví jako řád.  Některé změny právě probíhají – změny ve vědomí, všeobecná očista. Přichází uvědomění si také sil duchovních, nikoli pouze a jen materiálních. Morfická pole, moře kvantového vědomí si představme jako nádoby, do kterých kapka za kapkou přibývá energie jedné myšlenky za druhou. V jediném okamžiku se nádoba rozlije díky poslední kapce, přesahující ono kritické množství. Energie, která byla do této chvíle ve zdánlivém klidu, se uvolní nezastavitelnou silou a uvede v pohyb příslušné kauzální děje. Musíme si uvědomit, sami za sebe, zda vysíláme více pozitivních či negativních myšlenek a ideí. A od této rozumné osobní analýzy nechť se dál rozvíjí náš život. Pokud budeme o to stát, můžeme některé záležitosti uvést na správnou míru, můžeme leccos mít pod vlastní kontrolou, myšleno čistě na osobní úrovni.

Na společenské úrovni je to o něco složitější, všechno dění záleží na mnoha faktorech. Například řetězec událostí, který nám v poslední době dává na vědomí, že v budoucnu nastane ,,potravinová krize“, je řetězec zapříčiněný agresory – burzovními spekulanty (a nejen jimi). Potravin je na světě dostatek. Respektive rozhodně jsme schopni dostatek potravin vyprodukovat! Jenomže, vše určující je otázka peněz – burza se nachází na začátku i na konci příčinných jevů, které mohou uměle udělat z potravin nedostupné zboží. Stejně tak je to se vším ostatním. Svět postavený na burzovních spekulacích, nikoli na faktech skutečnosti, je svět postavený na hlavu! Je to svět doslova ztělesňující nespravedlnost a nenasytnou hamižnost, která se stává příčinou v řetězci svět utvářejících událostí. Mnohé další skutečnosti utvářejí kolektivní vědomí, které je v současné době na energetické úrovni nepřehledného chaosu.

Zkoumáme vesmír a hledáme obydlené planety

Člověk paradoxně touží objevit jiné světy, poznat jiné bytosti a dorozumět se s nimi. Proč ale? Když doposud se člověk nedokázal domluvit mezi sebou. Různá lidská uskupení, nebo dokonce rodiny či celé národy, nedokážou domluvit se mezi sebou a přitom touží domluvit se s Marťany?! Co v tom vězí? Hluboká lidská zaslepenost, hloupost, naivita? Nebo tajné doufání, že hypotetičtí mimozemšťané nám pomohou zachránit náš svět?

beach-193786_1280Svět, ve kterém válčíme, kde je tyranie, vražednost, vykořisťování, neúcta k lidské bytosti, k přírodě! A jak se v plném světle ukázalo, je vcelku jedno, zda si tento svět říká komunismus nebo kapitalismus! Nedokážeme spasit sami sebe, proto čekáme na mesiáše? Proč nebereme na vědomí, že spasitelem je láska, příroda, přírodní zákony, planeta Země? Země je živá bytost, ona je souhrnem všeho živého. Dává nám potravu, které je dostatek pro všechny. Je Bohyní, Matkou člověka, zvířete, rostlin, krystalů…

Karmické následky

Pokud se nad tím zamyslíme, tak vzhledem ke všemu, co se ve světě děje, nám nezbývá než konstatovat: ,,Bůh s námi!“ Zpětnou reakci všeho, co už delší čas do morfických polí vysíláme, není složité odhadnout. Nespoléhejme se však, v důsledku všech destruktivních činů, za roky nashromážděných, na záchrannou loď. Žádná archa Noemova nepřipluje. Pokud se o to sami nezasloužíme. Jde jen o to, začít vytvářet harmonii: vědomě a s určitým druhem nefalšovaného nadšení a pozitivního očekávání. Bez vyvolávání jakéhokoliv druhu paniky. Potom dokážeme předejít (předvídatelnému) chaosu a následným destrukcím. Karmickým následkům lze nakonec odolat, vzhledem k tomu, že apatie a naprostý nezájem většiny lidiček se začíná spirálovitě proměňovat k lepšímu. Každým dnem přibývají lidé uvědomující si moudrost našich předků, dnešní lživé polopravdy a různé, na první pohled nesouvisející souvislosti.

hands-63743_1280                                  Patriarchát

Lidé jsou různými systémy zklamáni a tedy nevěřící už téměř ničemu. Cyklická povaha času se nakonec projeví v poznání, že konec je vždy ve spojení s počátkem, proto může být dost dobře předvídatelný. S pouhým racionálním rozumem, kdy budeme i nadále tvrdit, že na co si nemůžeme sáhnout, to neexistuje, v dalším vývoji již neobstojíme. Návod, jak na to, je všeobecně známý, jde o to, aby se kritické množství lidí vrátilo ,,Domů“, do náruče Světla. Hloupý Honza se vždy vrátí domů s ranečkem plným moudrostí…! Zvítězí-li nad drakem, to neznamená nic jiného, než že zvítězí sám nad sebou.

Pokud se kolem sebe rozhlédneme, nemůžeme přehlédnout, že svět je už hodně dlouho patriarchální (vlády, parlamenty, armády, centrální banky, nadnárodní společnosti, burzy, církve…). A to vypovídá za vše. Nechci nikoho urazit, ani nejsem feministka. Tento názor vychází z podstaty věci. Jde o GRADUJÍCÍ nevyrovnanost světu vládnoucích energií! Neharmoničnost vytváří energie destruktivní. Namítnete-li, že do zmíněných pozic se dnes dostávají i ženy, musím jen konstatovat, že u těchto žen převládá mužská energie. Ani v křesťanství není propojena energie muže a ženy, (nikdy nebyla!), zde je dokonce představována dvojitá mužská energie – Boha a Satana. Přestože příroda má ženskou podstatu, žijeme ve světě, kterému vládne (samozvaná) mužská síla. Ženská energie je uměle potlačovaná.

Ženský princip představuje energii vody, iracionality a srdce. Mužský princip představuje energii ohně, racionality a hlavy. V přírodě jsou živlové energie – ohně, vody, vzduchu a země – vyrovnané. Energie ohně je v přírodě v harmonii s energií vody. Ve své duchovní podstatě muž není dokonalejší než žena, a žena není dokonalejší než muž. Pokud tyto energie nebudou v našem lidském světě vyrovnané, dokud nevytvoří vzájemnou harmonii, tak dlouho bude vládnout řád bez citu, bez lásky a přírodní duchovnosti. Řád materialismu, ničení přírody, nezřízeného mamonu a hloupých válek. Říkáme si LIDÉ, žijící v jednadvacátém století, přesto neustále bezhlavě postupujeme ve svém vývoji zaslepeně dál bludištěm hořících vášní, hořících měst a zvrácených lidských ctností.

Politika rovná se patriarchát na druhou!

Politika je skrytá, samozvaná mocná síla. Už dlouho je chronicky nemocná! Potom je nemocná celá společnost. Rozdělujeme realitu na klad a zápor, dobro a zlo, více než je zdrávo, čistě materialistickým pohledem. (Levice pravice, bohatství chudoba, láska nenávist, mládí stáří, svoboda manipulace, víra nevíra, duch hmota, čert anděl, pozemšťan mimozemšťan, přizpůsobivý nepřizpůsobivý (občan), podnikatel zaměstnanec, lékař pacient, spravedlnost nespravedlnost…) Pokud se protiklady neudržují v rovnováze, harmonie se ztrácí. Zákonitě přichází chaos a disharmonie. Mužská energie je racionální, ženská je iracionální. Myslíme-li pouze racionálně, násilně oddělujeme ducha od hmoty. Stejně tak sexuální aktivitu od lásky. A koneckonců v dnešní době i děti od rodiny. Přestaňme oddělovat neoddělitelné a leccos nám začne být srozumitelnější.

Vnímání o dvou pólech je vnímání za použití rozumu a současně intuice. Život je neustálý pohyb mezi klady a zápory. Ačkoliv jsme vzešli z Jednoho, nepamatujeme si, že vše vychází z Jednoho. Někdo nám (úmyslně?) nalil příliš silného nápoje zapomnění. Často rozdělujeme a popisujeme různě dvě stránky jedné věci. Pitváme, měříme, dělíme, sondujeme. Ale šťastnější nejsme! Pojďme se tedy společně rozpomenout, svlažme vyprahlé hrdlo douškem živé vody. Jakmile připustíme, že hierarchie vesmíru má vlastní řád, kterého jsme nedílnou součástí, teprve potom se dostaví skutečná transformace vědomí. Nespoléhejme se však pouze na jednostranný pohled rozumu, jděme hlouběji, přímo do nitra a ptejme se intuice a samotného srdce. Hledejme onen průsečík – bod harmonického souzvuku s vesmírem. Uvědomme si bez předsudků, že kromě světa viditelného máme co do činění se světem mocných sil a energií sice neviditelných, ale podstatných v našem vývoji.

Ukázka e-kniha – Milovat sám sebe znamená BÝT MILOVÁN

magie

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.