10.12.2015

Elektronické knihy – více informací

book-863418_1280Motýlí efekt – myšlenka tvoří realitu

Myšlenky jsou pohyblivé a jsou velice akční. Myšlenky si ve vaší hlavě jen tak nelelkují, myšlenky tvoří. To si umí málokdo představit – myšlenka přece není hmotná, nevyslovená myšlenka se odehrává jen v mé hlavě! Základní dějství životních scénářů se sice odehrávají v našem mozku, ale o zbytek se stará živoucí mysl vesmíru. Myšlenka je vibrace energie, okamžitě se zobrazí v energetickém poli Jsoucna (kvantové vědomí).

Přemýšleli jste někdy nad tím, Motyli-Efekt-Obalkaodkud vaše myšlenky přichází, a kam odchází? Uvědomujete si, že vám hlavou protéká doslova proud myšlenek? Myšlenky jsou někdy jako voda v řece, poslušně plyne jedna za druhou. Někdy jsou ale jako splašené pingpongové míčky, jindy jako malé hlučné děti, jindy se usilovně snaží, hemží se a pracují jako mravenci v mraveništi. Ale jen někdy mají skutečně tvořivá, barevná motýlí křídla. Na otázku, jak vědomě pracovat s energií tvořivých myšlenek, a tím tvořit život podle vlastních představ, vám srozumitelně odpoví tato kniha, nenajdete zde žádné odbočky mimo základní téma. Některá fakta jsou všeobecně známá, základní téma však vychází z mé vlastní zkušenosti a z mého niterného přesvědčení. Až také zjistíte, že tvoření tímto způsobem je dokonalé, a naplňuje člověka klidem a harmonií, nikdo už vám vaše přesvědčení nevezme. Kniha má 211 stran


 Exkurze mimo tělo (astrální putování, čakry, tantra, sebepoznání.)

Exkurze-Obalka-malaAstrální putování je spirituální zážitek, představuje dočasnou existenci mimo tělo, jde o čistě éterický stav. Donutí vás přemýšlet, a ptát se: „Kdo vlastně jsem?“. Exkurze mimo tělo vedou, mimo jiné, k sebepoznání. Takže si v této knize povíme také něco málo o čakrách a hadí síle. V každém muži a v každé ženě je, ať už skrytá nebo projevená, transformační síla. Tato energie se nazývá hadí síla, souvisí se životem, životní energií. Souvisí se sebepoznáním, s čakrami, s meditacemi, s tantrickými a jinými magickými rituály. Rozšířeného stavu vědomí lze dosáhnout cvičením jógy, meditací, rituálním tancem, řízeným holotropním dýcháním, během magických rituálů. Dále při extrémním psychickém rozpoložení, při velmi silném sexuálním zážitku, ale i spontánně. Vesmírná realita je jedno velké tajemství, které nám ale pouze říká, že vše je spojeno se vším, všechno je příčinou všeho, což znamená, že realita je nelokální – je zároveň všude. Přenos informací, myšlenek, představ, snových projekcí, je rychlejší než světlo. Informace jsou zároveň všude a nikde. Naše paměť je zároveň všude a nikde. Vědomí člověka není pouze v mozku, je všude v buňkách, molekulách i atomech fyzického těla. Kosmický obraz reality je skrytý v hyperprostoru (univerzu, supermozku), v kterém je uloženo veškeré poznání, všechny jsoucí informace v podobě vibrací. Lidské vědomí oddělené od celku není schopno tento informační prostor vnímat v jeho celistvosti. Nevnímáme ani, že vesmír má vlastní tělo – fyzické i informační zároveň. Tělo vesmíru je řízeno vesmírným mozkem: subkvantovou rovinou. Neuvědomujeme si, že tělo vesmíru je podobně cítící a vnímající jako tělo člověka. Toto je obtížně pochopitelné, vše nám může být mnohem jasnější na astrální úrovni, během vědomých zážitků mimo své tělo.       Kniha má 260 stran


Vesmírný internet versus 3D realita

Vysokofrekvenční kosmické částice, nazvané neutrina – částice božské LÁSKY, prostupující veškerou hmotou, prostupují také hmotnou zemí, prostupují diamantovou vrstvou zemského nitra, dodávají energii zemskému jádru, kterému říkáme srdce Země. Každý člověk je napojen na srdce Země, každý má osobní časoprostor, nic, co do osobního časoprostoru člověka vstupuje, není náhodné. Jakákoliv podoba jakéhokoliv vztahu, ani žádné životní souvislosti nejsou náhodné. Osobnostně vymezený časoprostor má tedy svého nositele, není to naopak. Časoprostor není sám o sobě, je ovlivňován lidským vědomím. Lidské vědomí má schopnost transformovat vše, co je pouze myšlené a ve hmotné realitě neexistující, má schopnost vytvářet před-obrazy možné reality v podobě informací uložených v nemateriálním světě. Žádný z těchto světů není dominující, časoprostor a nemateriální svět se vzájemně, rovnovážně podmiňují. V obou světech fungují vzájemné vztahy a vztahové souvislosti mezi alegoriemi, symboly, archetypy, vesmírnými a pozemskými zákony. Člověk je tvůrčí bytost, podobá se nejvyššímu architektu vesmíru. Člověk je tvor samostatný, svébytný, svobodný, intuitivní i intelektuální, přesto v určitém smyslu podléhá předem stanovené základní dramaturgické výstavbě vesmíru. Tato kniha vám napoví, jak vlastně vesmírný internet funguje, jak své vědomí napojit na oceán možností, a jak se vmyslet do osobní energetické databanky. Dozvíte se, že seberealizace zahrnuje jak duševní vnitřní stav, tak intelektuální vnější pohled na pozemský svět a vesmírné dimenze. Vesmírný internet je založen na spirálách virtuálního oceánu dřímajících možností.     Kniha má 288 stran

Milovat-Sam-Sebe-Obalka         Jen-Par-Dni-Obalka-mala Transformace-Obalka-3D

  _vyr_878balkova_obalka02        Psychologie-Chaosu-Obalka      Esotericky-Lexikon-Obalka-3D


 Květomluva podle pohanských tradic 

Kvetomluva-Obalka-3DKrása květin v nás může povzbuzovat osobní vnitřní krásu, sílu naší „romantické“ duše, sílu spontánnosti a hravosti. Prostřednictvím jejich barev a vůní vstřebáváme do sebe, na té nejniternější úrovni, vesmírné resonance, napojujeme se na energie tvoření, a rozpouštíme v sobě bariéry strachu a všech obav. V kráse květin a celé přírody se zrcadlí laskavost samotných nebes. Pohanské národy si to vždy naplno uvědomovali. Na svatých místech, tam, kde jim příroda nejvíce rezonovala, stavěli pohanské duchovní velechrámy. Znali svá éterická těla a věděli, jak na ně energie přírodních sil působí. Tak jako my lidé máme svá éterická těla, stejně tak mají éterická těla všechny rostliny v přírodě. A skrze tato éterická těla dochází ke vzájemnému působení a přenášení energií mezi námi a přírodou. Soustředěním se na přírodu a přírodní zákony můžeme upevňovat své psychické i tělesné zdraví. Čím více pronikneme do tajů přírody, tím více dáváme požehnání sami sobě, celému světu a potažmo i celému vesmíru. Tato kniha vypráví o květech, bylinách a koření, o magických vlastnostech rostlin a jejich mystické symbolice. Najdete zde také několik zajímavých, neobvyklých receptů, včetně jedlých květů. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi. Kniha má 155 stran


Tituly: Psychologie chaosu, Magie života, Jen pár dní mezi životem a smrtí – je možné objednat také v tištěné papírové podobě v e-shopu nakladatelství Nová forma.

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.