Nadvědomí – rozšířené vědomí

tara-163076_1280Nadvědomí – to, co vím, jenom když ,,vím“. Nad těmito aspekty lidského bytí se nachází nadvědomí, nebo-li rozšířené vědomí – aby toho nebylo málo. Nadvědomí překračuje hranice každé osobnosti a obecného pojetí času a prostoru. Je to svět mimo obyčejné lidské chápání. Je to svět, kde neustále probíhá neviditelná recyklace času člověkova. Je to prostor, kde se můžeme napojit na sjednocující sílu Universa skrze osmou čakru. Vše se může tak trochu motat dohromady, ale to nevadí, v podstatě hovoříme stále o jedné a té samé bytosti, jen tak trochu vymezujeme hranice. Ale zde, v tomto elementárním světě žádné hranice neexistují. Světlo a stín spolu soupeří pouze na úrovni vědomí. Musíme si například uvědomit, že světlo samo nevrhá stín! Stín je pouze iluze, zviditelněná překážka. Světlo vrhá stín jen tam, kde mu ,,něco“ stojí v cestě.

buddha-353537_1280Podvědomí neustále spolupracuje s nadvědomím

Pracuje s oblastí transcendentního světa, přesahuje hranice vědomí a běžného poznání. Odtud pochází ona universální síla, energetické pole vědomí všech bytostí, univerzální paměť Země a celého vesmíru. Nadvědomí je tedy rozšířené vědomí, které přesahuje hranice individuální osobnosti, hranice času a prostoru. V prostoru nadvědomí, za hranicemi fyzické bytosti, se pohybuje naše duše například v okamžicích spánku. Duše je netělesnou substancí každé bytosti, čas a prostor pro ni nepředstavuje žádnou překážku. Někteří přívrženci esoteriky zastávají názor, že nadvědomí rovná se duše. Duše je nesmrtelná, je součástí nekonečného božství.

Není náhoda, že Ležatá osmička symbolizuje nekonečno, věčný život, stále se obnovující energii, harmonii a vyvážení protikladů. Je spojením mikrokosmu a makrokosmu. Ležatá osmička je nakreslena nad hlavou Mága v tarotech. Málo známá osmá čakra se nachází nad hlavou, v místech, kde bývá vyobrazována aureola světců. Panenská kvalita našeho vnitřního já, je v tuto chvíli oplodněna všeobjímajícím Světlem. Prožijeme symbolickou smrt všech stínů v nás uložených a následné znovuzrození do světla. Není k tomu co víc dodat, snad je to, že tento jedinečný okamžik si navždy zapamatujeme.

Rozšířené vědomí překračuje energetická pole fyzických těl

Obsahuje vše, za normálních okolností nepoznatelné. Jedná se o nehmotný svět. Právě v této rovině je před naším zrakem skrytá mocná síla ,,oddělená“ od ega. Ego většiny z nás je přesvědčeno, že tyto hranice neexistují a s nedůvěrou je odsouvá do spirituálních sfér, jež odmítá přijmout za své – je tak naučeno. Naservírujme našemu egu novou učební látku, ověřenou vlastními zkušenostmi. Pro racionálně uvažující ego jsou tyto nehmotné sféry nepochopitelné. Přesto ve skrytu duše dožadujeme se poznání vyšší moci a odhalení pravdy. Tážeme se, co pro nás vlastně znamená život ve fyzickém těle, proč a kam jeho kroky směrují. Nahlédneme-li do tajemné sféry nadvědomí, potom se můžeme úspěšně spojit s vesmírnou harmonickou rezonancí, se světem rozmanitých forem.

Mořský koník je esoterickým symbolem harmonie a rovnováhy mezi zemí, mořem a nebem, a tím také mezi vědomím a podvědomím a nadvědomím. Je symbolem přátelství a nerozlučného partnerství, neboť mořský koník vytváří partnerství na celý život. Jako rezonátor použijeme fotografii.

Nezapomínejme, že moře, země a nebe jsou zrcadlovým obrazem podvědomí, vědomí a nadvědomí, a nad tím vším se nachází absolutní vesmírné vědomí 

Ukázka ke stažení, e-kniha Exkurze mimo tělo

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.