Nevědomí – potlačený obsah vědomí

butterfly-339931_1280Nevědomí – to, co nevím. Další naší skrytou součástí je nevědomí. Zdá se, že jsme opravdu složité bytosti. To je opravdu jen zdání. Nevědomí je velice úzce spjato s podvědomím, není mezi nimi velký rozdíl. Nevědomí je ,,místo“ v nitru naší osobnosti, kde máme uložen potlačený obsah vědomí, jako jsou například hodně hluboko zasunuté, nechtěné vzpomínky, představy, různé asociace, pudová přání a různé motivující podněty, které si běžně neuvědomujeme. Jsou to potlačené vědomé i nevědomé psychické procesy. Dále se zde nacházejí informace, které jsme nikdy jako vědomé nevnímali, projevují se například v podobě instinktu. Tato oblast osobnosti se významně týká psychiky. Mohou zde probíhat skryté psychické procesy, skryté ,,paranormální“ schopnosti, které si jedinec neuvědomuje, protože nevědomí nelze běžně ovládat vůlí. Od nevědomí je už jen krůček k nadvědomí. Potom přichází transformace, jeden dílek z mnoha jejích částí. Symbolem transformace je motýl.

Nevědomí zcela samostatně řídí a organizuje životní procesy

Jde o základní životní procesy jako je dýchání, krevní oběh, regeneraci, trávení… V nevědomí jsou přesně nastaveny naše biologické hodiny. Nevědomě probíhá například neustálá regenerace našich tělesných buněk. Stejně tak  proces chůze probíhá nevědomě – rozhodneme se někam jít, aniž bychom přemýšleli nad mechanismem chůze. Aniž bychom uvažovali nad tím, jak mechanicky děláme jeden krok za druhým, odkud přicházejí pokyny pro svaly. V podstatě nás to ani nezajímá, přesně takto nevědomě probíhá v našich tělech nespočet úkonů potřebných pro život. Z toho plyne, že vědomí se rozhoduje v závislosti na naší vůli, naproti tomu nevědomí velice samostatně a precizně činí potřebné kroky nezbytné pro fungování našeho organismu.

V nevědomí je uložena potlačovaná energie skrytých vášní a pudů

Motyli-Efekt-ObalkaNěkteré mohou zapříčinit nekontrolovatelné stavy napětí a nespokojenost. Jedná se o oblast psychiky, kde mohou být skryté příčiny různých fobií – těch fobií, jejichž příčinu si neumíme vysvětlit. Nevíme si rady, dávno jsme ztratili klíč, k bráně zásvětních tajemství. V nevědomí je uloženo, jak se během času utvářely naše charakterové vlastnosti, silné i slabé stránky našich povah, různé předsudky pocházející například z výchovy v dětství. Základy naší povahy se utvářejí právě v dětství. Můžeme například vyrůstat s pocitem méněcennosti, s pocitem nutkavého strachu, nepamatujeme si však, jaké okolnosti nás v raném dětství utvářely – vše je uloženo v našem nevědomí. Nevědomí často představuje skrytou temnotu, temné stránky našich charakterů. S nevědomím jsou spojovány všechny hluboké vody a také oceán je jeho symbolem.

Kolektivní nevědomí

Souvisí kolektivní nevědomí s viditelným a zároveň neviditelným světem rozmanitých forem? Pokud je kolektivní nevědomí totéž co univerzální paměť, nebo také duše světa, pak samozřejmě ano. Nehledě na to, že všechno souvisí se vším. Kolektivní nevědomí, též moře ,,psychického“ vesmírného vědomí, je universální kolektivní mysl nás všech. Jedná se o ,,paměť“ všech vtělených duší od počátku času. Jedná se o dědictví všech věků mající vliv na současnost i pro příští generace.

cobweb-397116_1280Kolektivní nevědomí narůstá každou vteřinou miliardami slov, myšlenek a emocí. Vytváří složitou pavučinu všemožně se prolínajících tvořivých sil. Moře kosmického kvantového vědomí je utvářeno energií v nekonečném proudu ze všech stran vlévajících se řek, tvořených slovy a myšlenkami. To, čemu věnujeme pozornost, se skrze naše podvědomí zapisuje do universální kroniky lidstva, do kvantového vědomí vesmíru jako celku. Pokud se dokážeme na kolektivní nevědomí napojit, potom si můžeme leccos z jeho obsahu zpětně přehrát. Mysl, osvobozená od předem daných jistot, nám v tu chvíli poslouží jako jakýsi videorekordér.

Ukázka, e-kniha Jednoduchá pravidla transformace

Jak se dá popsat nečekaný nadsmyslový zážitek, kdy patrně došlo k propojení nevědomí s ještě vyšší složkou naší bytosti, s nadvědomím? Cituji výrok, po skutečně prožitém okamžiku napojení se na nadvědomí:  ,,…Na jakýkoliv problém se díváme zcela bez použití paměti, bez použití slov. Jsme v tu chvíli v absolutní přítomnosti. Přicházejí k nám jakékoliv možnosti, které by nás normálně nenapadly. Jako když malé dítě vidí něco poprvé, není omezeno domněnkami ani předsudky, jen to tak beze slova pozoruje…“

citat

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.