Pravda o transformační energii?

abstract-140235_1280Nedočkavě vyhlížíme ,,MESIÁŠE“? Vypadá to, že ano. Patrně vyhlížíme mocného mesiáše ve formě zázračné vesmírné energie. Nestačím žasnout nad některými příspěvky a názory, které se šíří éterem jedné sociální sítě. Lákavě znějící příspěvky ohlašují: přicházející zesílenou transformační vesmírnou energii. Jednou na jaře, podruhé v srpnu, a vrchol této energie má přijít v září. Lákavě znějící příspěvky ohlašují: k planetě Zemi přichází zázračná energie, která pozvedá planetu Zemi a její obyvatele do ,,vyšší úrovně“. Moc hezké! Jenomže pasivním čekáním se ještě nikdy nikdo do vyšší duchovní úrovně neposunul! A myslím, že neposune. Čekáme pasivně, a to nekonečné čekání (zhruba od roku 2012) si krátíme povrchním sdílením různých (často velmi kvalitních) příspěvků na duchovní téma od různých přemýšlivých tvůrců. S tím si v poklidu a bez námahy vystačíme? Jenomže pasivním čekáním na zázrak se žádného zázraku skutečně nedočkáme.

Transformační energie

Skutečně přichází z ,,vesmíru“ zesílená transformační energie? Těžko říct. Málokdo z nás je napojen na vesmírné ,,Plejáďany“. Faktem ale je, že se NĚCO skutečně děje, to cítíme v kostech určitě všichni. Prosím však, používejme zdravý rozum a intuici (šestý smysl). Jestli nějaká energie graduje, tak spíše ta ,,záporná“. Kde je tedy pravda? Pravda je ošemetná věc, pravdu si musí každý osahat sám na vlastní kůži.

Jedno je jisté: jde o transformační energii, která zde vždy byla, JE, a vždy bude. Transformační vesmírná síla existuje, je neustále přítomná. Tuto  životadárnou energii je nutné správně využít, a ne jen PASIVNĚ čekat na pozvednutí se na JINOU, rádoby duchovní úroveň. A stanovovat stále nová a nová data, kdy už TO jako konečně přijde. Transformační sílu využíváme nedostatečně, pokud vůbec. Přesto tady kolem nás stále ,,krouží“ – a pokud ji nevyužíváme, kam se ztrácí? TA ZÁZRAČNÁ transformační síla? Pravda je taková, že se neztrácí nikam. Energie se nikdy nikam neztrácí. Energie se mění na hmotu a hmota v energii, to už víme. Takže KDO vlastně využívá tuto transformační sílu, která nás už pár let pozvedá a pozvedá? book-862492_1280

Vážně si myslíme, že ONA zázračná energie do nás jen tak vstoupí? A že všechno bude z ničeho nic úžasné? A úžasně a zázračně se ocitneme v jiné dimenzi? Musím vás zklamat, takhle to nefunguje!

Umíme být skromní, vstřícní, navzájem si pomáhat? Umíme myslet pozitivně, být přívětivý, přátelští, tolerantní, být nezaujatí, a BÝT v přítomném okamžiku? Žijeme pokorně? Žijeme v duševním klidu, bez rozčilování, odsuzování a posuzování? S láskou LÁSKU dáváme i přijímáme? Umíme mít rádi sami sebe? Umíme vytvořit šťastné rodiny? Víme vůbec, co jsme zač? Víme, že onu duchovní bytost, na kterou čekáme, a která přinese spasení, máme všichni přímo uvnitř sebe? Víme, že BŮH je harmonie a spojení všech protikladů, a že harmonii můžeme aktivně vytvořit pouze my sami? Pamatujeme si ještě, že muž je mužem skrze ženu, a žena ženou skrze muže? Nádherné duchovní knihy, například od Donalda Walsche – série Hovorů s Bohem, pouze pasivně čteme? Nebo podle nich, podle těch krásných a moudrých slov, TAKÉ ŽIJEME?

face-805559_1280Jestli někdo věří, že se vše změní a přetransformuje samo od sebe, tak to je velká mýlka! Transformační sílu – můžeme oné vesmírné energii – dát jen my sami. Takže: ano, transformační energie zesiluje, sice pomalu, ale přece. A to díky tomu, že se stále více lidí o duchovní záležitosti zajímá. Ale stále to je velmi málo. Z celospolečenského hlediska je to žalostně málo. Sdílet mezi sebou duchovní příspěvky a moudré citáty je sice v pořádku, jenže nejdeme do hloubky. Vše, co se nám duchovní učitelé snaží říci vnímáme, ale jen velmi povrchně. A to je pro transformační proměnu, kterou kde kdo vyhlíží – jen jakoby se pasivně díval z okna – pořád skutečně málo. Další potíž je v tom, že velká většina o těchto ,,věcech“ nic neví anebo vědět nechce. Všichni se ale vezeme na stejné lodi. (A ta lodička už toho má taky dost, řekla bych.)

TRANSFORMAČNÍ ENERGIE, ona sama, tato velká vesmírná síla: mezi námi (lidmi) nerozlišuje! ONA nerozlišuje boháče od chudáka, zloducha od dobráka. Ona prostě je.

A byla tu dřív než my. ONA nerozlišuje mezi světlem a tmou. ONA prostě JE. A JE NEUTRÁLNÍ! Záleží jen na nás, jak ji dokážeme vnímat, čerpat její sílu, a s její pomocí tvořit. TVOŘIT MUSÍME MY, transformační sílu musíme sami aktivovat! ONA k nám přichází (od počátku časů) coby NEUTRÁLNÍ síla. Zpět do kosmického vědomí, směrem k vesmírným zrcadlům se navrací POLARIZOVANÁ: hodnocením, posuzováním, odsuzováním, myšlením, strachem, emocemi, činy. Potom jde už jen o to, co převažuje ve zpětném chodu – zda ,,plus“ nebo ,,mínus“. Proč zpětný chod? Vše se točí v kruhu, naprosto vše, lépe řečeno ve spirále.

Vesmírná energie button (1)

Proč už celé věky čekáme na mesiáše? Pasivně můžeme čekat donekonečna. Jenomže právě ta pasivita přidává na energii ,,temné síle“  – směrem k záporu, k mínusu – energie se přece nikam nevytrácí! PASIVITA je právě to, co mocnosti světa potřebují: pasivní snadno ovladatelné ovečky. Skrze nás čerpají transformační energii pro sebe! Na jedné straně mocnosti světa využívají transformační sílu přímo (ačkoliv se tváří jako ateisté), na straně druhé ji čerpají a transformují pro sebe skrze (bezcenné) papírky, kterým říkáme peníze, a skrze zrobotizované lidi. Nebo snad skrze polidštěné roboty? Obojí je správně. Právo a demokracie je pro ,,obyčejného člověka“ přetransformována ve STRACH a protipól práva: povinnost a poslušnost! Ale o tom někdy příště.

Proč mám ale stále pocit, že je potřeba ,,píchnout do vosího hnízda“? (Téměř denně se pohybuji v prostředí, kde je s lidmi zacházeno tak, jako by byli skutečně jen ,,roboti“, a protože převažuje v tomto prostředí strach, tak se jen málo kdo dokáže otevřeně bránit. Tento článek je myšlen obecně, ,,My“ – jako lidstvo, nechť si, prosím, tuto úvahu nikdo nebere osobně.)

button (11)

Na co tedy vlastně čekáme? Cožpak nevidíme, že tomu skutečně takto je? Pasivně čekat na mesiáše znamená: DOBROVOLNĚ odevzdávat energii temné síle. (Jen tak mimochodem: to se děje už více než dva tisíce let.) Dříve než spasitele nebo mesiáše, se takto můžeme dočkat spíše temné síly podobné, více či méně, například zrádné a zrůdné síle nacismu. Jak je možné, že lidé už věky podléhají negativním silám velice snadno – vzhledem například k tomu, jaké masy lidí ,,omámil“ Hitler. Jak je možné, že opačným směrem, směrem k sjednocení a lásce, to moc nefunguje? Žádný moudrý světec nebo duchovní učitel ještě nedokázal ovládnout takovou masu lidí. Bojíme se snad dobra? Nudí nás dobro? Bojíme se dobra více než zla? Nebo být dobří prostě nechceme? (Pokud máte pocit, že přeháním, tak přeháním schválně.)

Transformační energie přichází ve své čisté podobě – JE NEUTRÁLNÍ

K polarizaci na dobro nebo zlo dochází až vlivem našich myšlenek, slov, emocí (strachů) a činů. Nevím, proč to jako lidstvo neumíme pochopit. Patrně ani nechceme. Dokud nezačneme SKUTEČNĚ jednat podle toho, co nám už věky věků říkají duchovní učitelé, svět se k lepšímu nezmění.

A mocnosti? Dál se mohou pokoutně radovat, že mají ,,MATRIX“ ve svých rukou? Ale je tomu skutečně tak? Lépe řečeno: tvořivou sílu ,,MATRIXU“ (kvantového vědomí) ovládá VĚTŠINA, tedy my: ustrašení lidé. Mocnosti (nejvyšší politické světové elity, nejmocnější korporace a pod.) nemusí toho moc dělat! Stačí jim pouze využít energii ,,obyčejných lidí“ (téměř robotickou) jako dobře fungující palivo pro sebe. My, ,,obyčejní lidé“, jsme jen těžce oddychující a lopotící se motor světa. A mocnosti se jen spokojeně radují a v poklidu vezou.

Moc ráda bych napsala: ono to nakonec všechno dobře dopadne, my to dokážeme. Jenže intuice mi říká, že takto ne, tímto způsobem to nezvládneme. Není to ale nakonec úplně jedno? Nebudeme totiž první civilizace, která přes všechny skvělé možnosti a vymoženosti to prostě nedokázala. Transformační energie, která k nám ve zvýšené míře skutečně přichází, nás sama od sebe nespasí!!! Pokud my sami nic neuděláme – za pomoci a skutečného využití této transformující tvořivé síly. Bez našeho vědomého přičinění bude i nadále tato energie využívána proti nám. Nebo lépe řečeno: skrze nás proti nám.

pravidla

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho!Share on Facebook

Diskuze