13.1.2015

Sedm rovin vědomí

woman-384133_1280Lidské vědomí rezonuje s čakrami, se sedmi energetickými centry. Tato energetická pole jsou propojena s dalšími pěti skrytými rovinami kosmického vědomí. Čakry, jinak zvané také energetické pletence, představují energetická pole v těle, jakési víry vzájemně doplňující se energie. Jednotlivé body postupují v linii podél páteře, souvisejí s různými úrovněmi vědomí. Čím více energetických průsečíků je otevřených, čím volněji jimi proudí energie vzhůru po páteři, tím vyšší vibrace má naše energetické tělo. Tím více jsme schopni napojit se na vesmírné rezonance, otevřít se transformaci vědomí. Každá čakra se projevuje samostatně, může být otevřená nebo zavřená.

Skrze čakry prochází universální životní energie

Pokud je v oblasti některé čakry problém, energie zde neproudí volně. Můžeme si pod tím představit, že v místě té které čakry ,,vypadly pojistky“ našeho energetického systému. Potom určitá oblast nefunguje tak, jak by měla. Jednotlivé čakry energii vysílají, přijímají ale také transformují. Sedm základních čaker je spojeno se sedmi barvami duhy. Každá čakra harmonicky vibruje s určitou frekvencí barev, neboť barva je sama o sobě také druhem energie. Sedmiramenný svícen se zažehnutými plamínky sedmi svíček symbolizuje sedm otevřených čaker.

První čakra – kořenová či bazální

Nazývaná též hadí síla. Je úzce spjata s fyzickým světem, s vnímáním hmoty, s vnímáním životní energie. Jde o čakru vitality, vůle a instinktu. Nachází se v oblasti pohlavních orgánů. Ze smyslů je spojena s čichem. Živel: země. Barva: červená, světle fialová.

thai-981238_1920Druhá čakra – sakrální či křížová

Propojuje vnímání hmoty s emocemi a cítěním. Nachází se pod pupkem. Je čakrou tvořivosti. Je-li zablokovaná, člověk neumí zvládat stresové situace. U žen je spojena s plodností. Ze smyslů je spojena s chutí. Živel: voda. Barva: oranžová, zlatá, jantarová. Propojuje hmotný svět a emoční cítění s rozumem, myšlením a schopností rozlišování. Tato čakra nejvíce rezonuje s energií slunečního světla. Je spojena s osobní silou, pevnou vůlí. Nachází se pod hrudní kostí za žaludkem. Emoce, jakési chvění nebo svírání různého druhu, pociťujeme právě v oblasti žaludku. Ze smyslů je spojena se zrakem. Živel: oheň. Barva: žlutá, zlatá, růžová.

Čtvrtá čakra – srdeční

Představuje energii srdce, spojuje člověka s vnějším světem na duchovní úrovni. Nachází se zhruba uprostřed hrudníku. Jde o místo, kam každý člověk podvědomě ukáže rukou, pokud vysloví ,,já“. Zde je sídlo vyšších emocí jako je soucit, něha, bezvýhradná láska. Ze smyslů je spojena s hmatem. Živel: vzduch. Barvy: zelená, růžová.

Pátá čakra – čakra času

Představuje hlubší uvědomování, hlubší komunikaci se světem forem. Je čakrou komunikace – verbálního projevu, umění naslouchat, sebeprosazení. Je-li aktivována vede nás k myšlenkám, které realizujeme skrze umění, psaní, hudbu, tanec. Nachází se v oblasti šíje (krční páteř). Ze smyslů je spojena se sluchem. S tím souvisí staré rčení: ,,Kdo v tichosti naslouchá, uslyší!“ Živel: éter (prána). Barva: modrá, stříbrná, tyrkysová.

Šestá čakra – třetí oko

Představuje onen fenomén, kterému říkáme šestý smysl, souvisí s vůlí, moudrostí, intuicí, vnitřním zřením a psychickou energií. Nachází se mezi obočím. Zde se aktivují vyšší duševní síly, intuice, telepatická energie. Barva: indigová modř, světle fialová, tyrkysová. K aktivaci třetího oka přikládáme mezi obočí ametyst, kámen mystické fialové barvy. Ne náhodou mají egyptští faraoni na čelence symbol hada.

Sedmá čakra – korunní

Propojuje fyzické tělo s vyšší duchovní dimenzí, s takzvaným sedmým smyslem. Je úzce spjata s vesmírnou energií, jde o sídlo spirituality. Otevírá vědomí, dovoluje přístup k vyšším realitám, tím umožňuje růst osobnosti a souznění s duchovní sférou života. Jejím otevřením dochází k harmonickému souladu mezi myslí, tělem a duší, potom snadněji probíhá transformace vědomí. Nachází se na vrcholu hlavy. Barva: fialová, zlatá, bílá.

Dvanáct duchovních stupňů

Osmá čakra – je čistě duchovní

Nenachází se přímo v lidském těle, ale v oblasti aury, která rezonuje celým tělem a zároveň jej přesahuje. Osmá čakra se nachází nad hlavou, můžeme ji spatřit jako světlo, podobné aureole vyobrazované nad temenem světců. Otevření tohoto vesmírného průsečíku dosahují jen zcela výjimeční lidé, díky celoživotnímu úsilí v souladu s planetární a vesmírnou harmonií.

Dokonalosti nejvyšší dosáhneme spojením se zbývajícími čakrami, energetickými body kosmických rozměrů – pokud vezmeme na vědomí, že celkový počet energetických center je dvanáct. Devátou čakru představuje vědomí planety Země. Desátou čakru představuje vědomí Měsíce. Jedenáctou čakru představuje vědomí Slunce. Dvanáctou čakru představuje galaktické vědomí. Dvanáctka je dokonalé mystické číslo.

Jsme trojjediné bytosti, žijeme v trojrozměrné realitě. S tím souvisí, že většina z nás má přístupné, méně či více, hlavně první tři čakry (fyzickou, citovou, mentální). Nejsou-li první tři čakry v harmonii, nemáme mnoho šancí dokonale otevřít čtvrtou, srdeční čakru. A skutečně si uvědomit, že láska je cosi nepodmíněného. Potom si pleteme lásku s podmíněností, se závislostí, nebo ji vědomě či nevědomě užíváme jako prostředek moci. Láska je jev čistě iracionální, nelze ji vysvětlit racionálně.

Ukázka ke stažení, e-kniha Vesmírný internet

pravidla

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.