21.1.2015

Vědomí a levá hemisféra

face-550768_1280Vědomí – to, co vím. V tento okamžik vnímáte vše, co čtete, přemýšlíte a uvažujete, zároveň vzdáleně vnímáte, co se kolem vás děje. Nacházíte se v plném vědomí. Jsme-li bdělí, v plném vědomí reagujeme na okolní podněty. Vnímáme, prožíváme, zažíváme, cítíme, vyjadřujeme se a vše si uvědomujeme. Myšlenky jsou také vědomé, myslíme a plánujeme vědomě. Uvědomujeme si sebe a zdroj vlastní vůle. Vědomí zahrnuje vše, na co soustředíme pozornost. Pracuje v prožívané realitě, je to ten hlas v nás, který vše hodnotí, chválí nebo kritizuje, řeší nelehké úkoly, pamatuje si, žárlí, závidí, vzteká se nebo se raduje. Vědomí spadá do oblasti levé, dominantní poloviny mozku, levé hemisféry, jedná se o soubor duševních činností.

Levá hemisféra analyzuje, pracuje s rozumem, ovládá řeč a logické procesy s ní spojené, ovládá lineární vnímání. Vědomí a levá hemisféra pracuje s časem

passion-fruit-328880_1280Vnímáním všech podnětů z vnějšího světa se udržujeme v bdělosti převážně smyslovými orgány, všímáme si i zdánlivě nepodstatných detailů. Tím na životní okolnosti včas smysluplně reagujeme. Jsme-li bdělí, to znamená v plném vědomí, uvědomujeme si veškeré procesy bytí, jednáme, myslíme a prožíváme život v bezprostřední realitě. Neuniknou nám včasné podněty ke změnám. Prožíváme zkušenosti také sami se sebou, odehrávající se v reálném čase, zakoušíme svět i sebe sama. Říkáme: ,,Já jsem…“ Jsme schopni sebereflexe – sebepoznání. Snažíme-li se své vědomí probouzet a rozšiřovat, uvědomujeme si svobodu, spontaneitu a tvořivost. Přibližujeme se k vyšší dimenzi pravdy a bytí. Žijeme-li v polospánku, stáváme se omezeni sami sebou. Není-li vědomí v souladu samo se sebou, potom se soustředí na to, co je zavádějící, nepravé, jdoucí oklikou. Všeobecně ani levá ruka není považována za tu ,,šikovnější“.

family-591581_1280Život je neustálá změna, vše se mění, ani my nezůstáváme stejní. Na našem vědomí záleží, zda dokážeme vesmírnou energii vnímat, ovládnout, a tím čerpat informace z univerzální paměti, z kolektivního nevědomí lidstva. Ve stavu vědomé bdělosti dokážeme bezodkladně přijímat a rozlišovat vnitřní pocity a emoce. Čemu věnujeme pozornost, to zpětně prožíváme v realitě. Žijeme-li vědomě, snáze si uvědomujeme přítomný okamžik a tím i skutečné potřeby. Uvědomujeme si, že život je nikdy nekončící nenáhodná synchronizace událostí v naší vlastní režii. Vědomi si své hodnoty, nepodléháme mnohdy zkreslenému vnímání světa, máme důvěru především ve vlastní úsudek získaný osobními zkušenostmi. Osobní zkušenost, je-li správně pochopena, je nejspolehlivějším vodítkem na cestě životem. Vědomí je tím, kdo v nás přemýšlí především racionálně.

Dáme si příklad vhodný pro tento okamžik. Pokud čtete text v knize bez obrázků, třeba dvě hodiny v kuse, může se vám stát, že nejste chvílemi v plném vědomí. To znamená, že se vám myšlenky zatoulávají mimo čtený text. Pokud čtete texty s obrázky, srovnané do kratších odstavců, více vnímáte, co čtete. Přečtete odstavec a oči na okamžik spočinou na obrázku. V tu chvíli se vám čtené ukládá do paměti, věnujete okamžik plnému porozumění čteného. Je-li ještě k tomu obrázek vhodný k textu, doplňuje poznání též vizuálně, lépe si čtené zapamatujete a pochopíte. V ten okamžik pracuje vědomí společně s podvědomím. Jste plně soustředěni.

Vloženo 21.1.2015, v Českých Budějovicích, Věra Balková


Dr. Joe Dispenza, VIDEO: Schopnost soustředění a tvoření reality: „Vědomí je individuum vědomé si sama sebe se svobodnou vůlí, které není tělem. Není mozkem a myslí. Vědomí řídí mozek, aby vytvářel mysl. Pokud vědomí vzdálíme od těla, prostředí a času, tak už nemusíme žít podle zákonů těla, prostředí a času. A když to provedeme začneme vstupovat do kvantového pole. Uvnitř nás žije inteligence, která nám dává život. Nějaký duchovní aspekt nás samotných, jsme napojeni na mysl, která je daleko vyšší, než ta naše. Jsme napojeni na sílu, která je daleko vyšší, než ta naše…“

Diskuze