Vědomí a levá hemisféra

face-550768_1280Vědomí – to, co vím. V tento okamžik vnímáte vše, co čtete, přemýšlíte a uvažujete, zároveň vzdáleně vnímáte, co se kolem vás děje. Nacházíte se v plném vědomí. Jsme-li bdělí, v plném vědomí reagujeme na okolní podněty. Vnímáme, prožíváme, zažíváme, cítíme, vyjadřujeme se a vše si uvědomujeme. Myšlenky jsou také vědomé, myslíme a plánujeme vědomě. Uvědomujeme si sebe a zdroj vlastní vůle. Vědomí zahrnuje vše, na co soustředíme pozornost. Pracuje v prožívané realitě, je to ten hlas v nás, který vše hodnotí, chválí nebo kritizuje, řeší nelehké úkoly, pamatuje si, žárlí, závidí, vzteká se nebo se raduje. Vědomí spadá do oblasti levé, dominantní poloviny mozku, levé hemisféry, jedná se o soubor duševních činností.

Levá hemisféra analyzuje, pracuje s rozumem, ovládá řeč a logické procesy s ní spojené, ovládá lineární vnímání. Vědomí a levá hemisféra pracuje s časem

passion-fruit-328880_1280Vnímáním všech podnětů z vnějšího světa se udržujeme v bdělosti převážně smyslovými orgány, všímáme si i zdánlivě nepodstatných detailů. Tím na životní okolnosti včas smysluplně reagujeme. Jsme-li bdělí, to znamená v plném vědomí, uvědomujeme si veškeré procesy bytí, jednáme, myslíme a prožíváme život v bezprostřední realitě. Neuniknou nám včasné podněty ke změnám. Prožíváme zkušenosti také sami se sebou, odehrávající se v reálném čase, zakoušíme svět i sebe sama. Říkáme: ,,Já jsem…“ Jsme schopni sebereflexe – sebepoznání. Snažíme-li se své vědomí probouzet a rozšiřovat, uvědomujeme si svobodu, spontaneitu a tvořivost. Přibližujeme se k vyšší dimenzi pravdy a bytí. Žijeme-li v polospánku, stáváme se omezeni sami sebou. Není-li vědomí v souladu samo se sebou, potom se soustředí na to, co je zavádějící, nepravé, jdoucí oklikou. Všeobecně ani levá ruka není považována za tu ,,šikovnější“.

family-591581_1280Život je neustálá změna, vše se mění, ani my nezůstáváme stejní. Na našem vědomí záleží, zda dokážeme vesmírnou energii vnímat, ovládnout, a tím čerpat informace z univerzální paměti, z kolektivního nevědomí lidstva. Ve stavu vědomé bdělosti dokážeme bezodkladně přijímat a rozlišovat vnitřní pocity a emoce. Čemu věnujeme pozornost, to zpětně prožíváme v realitě. Žijeme-li vědomě, snáze si uvědomujeme přítomný okamžik a tím i skutečné potřeby. Uvědomujeme si, že život je nikdy nekončící nenáhodná synchronizace událostí v naší vlastní režii. Vědomi si své hodnoty, nepodléháme mnohdy zkreslenému vnímání světa, máme důvěru především ve vlastní úsudek získaný osobními zkušenostmi. Osobní zkušenost, je-li správně pochopena, je nejspolehlivějším vodítkem na cestě životem. Vědomí je tím, kdo v nás přemýšlí především racionálně.

Dáme si příklad vhodný pro tento okamžik. Pokud čtete text v knize bez obrázků, třeba dvě hodiny v kuse, může se vám stát, že nejste chvílemi v plném vědomí. To znamená, že se vám myšlenky zatoulávají mimo čtený text. Pokud čtete texty s obrázky, srovnané do kratších odstavců, více vnímáte, co čtete. Přečtete odstavec a oči na okamžik spočinou na obrázku. V tu chvíli se vám čtené ukládá do paměti, věnujete okamžik plnému porozumění čteného. Je-li ještě k tomu obrázek vhodný k textu, doplňuje poznání též vizuálně, lépe si čtené zapamatujete a pochopíte. V ten okamžik pracuje vědomí společně s podvědomím. Jste plně soustředěni.

Ukázka ke stažení, e-kniha PSYCHOLOGIE chaosu

Vědomí a levá hemisféra

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.