Zrcadlení aury živého organismu

silhouette-79634_1280Naučit se vidět vlastní auru v zrcadle vyžaduje trpělivost. Aura (éterický dvojník), přesahuje fyzické tělo, kolem něj vyzařuje světlo různého zabarvení. Pojem aura – přeloženo z latiny – znamená vánek. Z toho můžeme odvodit, že se jedná o vzdušný, éterický základ živé hmoty. Aura je neviditelný projev astrálního těla. Můžeme ji nazvat také bioplazmou. Neviditelné fluidum obklopuje tělo každé bytosti, včetně rostlin a minerálů. Barva aury se odvíjí od duchovní vyspělosti každého jedince. Vnímaví jedinci ji mohou vidět, nejdříve jako světelnou mlhu, později, pokud budeme vidění aury trénovat, lze rozeznat jednotlivé barvy. Z aury lze vyčíst, jakého duchovního prahu vědomí jsme již dosáhli.

Aura je jemnohmotný projev životní energie

black-cat-211421_1280Aura je tvořena základními barvami světelného spektra v různých odstínech. Éterická životní energie vystupuje z těla a ze všech stran fyzické tělo obklopuje. Aurické pole je elektromagnetické. Barevná aurická duha je obrazem duševní a psychické sféry toho kterého člověka, dále se do tohoto energetického pole promítají různé momentální a nahodilé jevy, je proměnlivá v každém přítomném okamžiku.

Krásně lze říci, že aura je světelná rezonance duše. Prostupuje celou bytostí, tělem, duchem, myslí. To ona nám předkládá všechny instinktivní reakce, jde jen o to, pozorně naslouchat vnitřnímu hlasu – intuici. Pokud dokážete pozvednout práh vnímání jednoho ze smyslů – zraku, zříte auru jako světlo nebo energetickou duhu barev.

hibiscus-171597_1280Nikdo nemá auru stejnou

Obvykle jedna barva převládá. Záleží na charakteru, zdraví, momentální náladě a duchovní vyspělosti. Podle složení barev aury lze rozpoznat, zda je dotyčný člověk doopravdy šťastný. Jistě už vás nepřekvapí tvrzení, že podobnou energií disponují také stromy, květiny, kameny, skály, voda, různé předměty a starožitnosti. Ovšem vidět tyto energetické vibrace v každém okamžiku je mimo dosah obyčejného lidského vnímání.

Aura je energií, která z člověka vyzařuje, tudíž je onou doménou, která nám umožňuje telepatický kontakt, nadsmyslové vnímání. Pomocí aury intuitivně vnímáme myšlenky druhých lidí, ladíme se na jejich pocity. Zároveň aurické vyzařování určuje, jaké pocity máme my z toho kterého člověka. Někdo nám je na první pohled sympatický, někdo další nás naopak čímsi neznámým odpuzuje. Auru sice většina z nás nevnímá zrakem, vnímáme ji však pocitově, na úrovni vibrací, které vyzařují z nás i ostatních lidí! Aura jednotlivých osob se vzájemně na sebe napojuje nebo se různě prolíná, případně se odpuzuje.

Uvolněte se, nesmíte se do vidění aury nutit, ani se přespříliš snažit

Světlo nesmí být v místnosti moc ostré, spíše lehké šero. Uvolněným pohledem dívejte se nepatrně za hlavu a ramena. Nemělo by vás rušit odrážející se pozadí místnosti v zrcadle, proto je vhodné postavit zrcadlo před bílou zeď. Dívejte se rozostřeným zrakem, nesoustřeďte se však pouze na vidění očima. Auru zaznamenáte především citem, proto buďte flower-76334_1280uvolnění a nad ničím nepřemýšlejte. Ani nad tím, co právě děláte. Nejdřív uvidíte jen jemné, průsvitné nebo mléčné světlo, možná jen na okamžik. Později, při pravidelném tréninku – musíte oči naučit dívat se ,,jinak“, zaznamenáte barvy nejrůznějších odstínů. Není to nic složitého, chce to ale čas a trpělivost a změnu ve vnímání a vidění. Jakmile tuto schopnost jednou získáte, dokážete se na auru napojit během okamžiku.

Pokud byste chtěli tento proces urychlit, můžete se na pár hodin uzavřít ve tmě v místnosti se zrcadlem. Jde o to, nechat oči odpočinout od světla, jak denního, tak umělého. Usadíte se v pohodlné pozici, po celou dobu budete jen meditovat. Mysl zcela vyprázdníte a soustředíte se tichým pohledem na vlastní odraz v zrcadle. Soustředění pozornosti může trvat několik hodin. Za jak dlouho spatříte světlo aury je zcela individuální.

Všichni máme kolem těla světelnou vibraci, rozpoložení barev nám ukazuje, kdo jsme v tuto chvíli. Barvy ukazují úroveň naší spirituality, kvalitu duchovnosti. Barevnost aury se během dne neustále mění v souladu s momentální psychikou, mentální energií. Aura však nemá mnoho společného s rozumem ani chytrostí. Pojednává téměř výhradně o duchovní vyspělosti, odráží charakterové vlastnosti a aktuální zdravotní stav jedince.

Barevná aktivita aury je výpovědí beze slov

digital-796740_1280Barvy prozradí mnohé o každé osobnosti. (Ale také o zdraví a pocitech samostatně rostoucího stromu nebo ostrůvku lesa.) U někoho pozorujeme jednu, dvě nebo více barev, některé převládají jiné chybí. Podle výraznosti a přítomnosti nebo nepřítomnosti jednotlivých barev spektra si uděláme obrázek o té které bytosti. Aura obsahuje informace o duchovní vyspělosti, povahových rysech a zdraví. Psychoanalytikům, kteří s aurou pracují, to usnadňuje postup při terapii a kontakt s pacientem.

S barevností aury souvisí barevnost energetických center lidského těla

Například léčitel je schopen stanovit příčinu nemoci na duchovní úrovni podle barev jednotlivých čaker. Tam, kde jsou podél linie páteře sídla jednotlivých čaker, tam se do aury promítá intenzita barvy příslušející té které čakře. Základní a čisté pastelové odstíny barev o nás mnohé prozradí. Je ale třeba vzít v potaz, že ne vždy se aura projevuje takto jednoduše a čistě. Barvy zakalené, tmavé, nepěkných odstínů signalizují spíše záporné aspekty lidského charakteru. Také chybějící barva v auře vypovídá o případných nedostatcích. Ideální je rovnováha jasných světlých barev a vyváženost intenzity magnetického duhového pole, které nás neustále obklopuje.

Ukázka, e-kniha Jednoduchá pravidla transformace

pravidla

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.