Kvantový kód duše a desáté proroctví

man-804534_1920Mnozí mluví o zážitcích, které lze označit za nadpřirozené, jen sporadicky a většinou nikoli na veřejnosti. Zřejmě ze strachu, že je druzí budou mít za blázny. Zatím ale celá řada fyziků již „nadpozemské“ efekty považuje za reálné, ba dokonce došli k závěru, že existuje fyzikálně popsatelná duše! Základem pro tuto neuvěřitelnou tezi je fenomén kvantové teorie, tzv. kvantová zápletka (anglicky quantum entanglement). Na tento efekt, týkající se provázaného chování dvou částic, které je identické, byť jsou daleko od sebe, narazil již A. Einstein, nicméně se jím nezabýval, odložil ho jako vzdáleně působící strašidelný efekt – „mysteriózní působení na dálku“. Teprve v nedávné době předložil mezi jinými vídeňský kvantový fyzik profesor Anton Zeilinger experimentální důkaz o tom, že tento efekt opravdu existuje. Také jeden z nejproslulejších kvantových fyziků dnešní doby, profesor Hans-Peter Dürr, dřívější vedoucí institutu Maxe Plancka pro fyziku v Mnichově, zastává názor, že DUALISMUS nejmenších částic se neomezuje jen na subatomární svět, je všudypřítomný.

Universální kvantový kód

Dualismus mezi tělem a duší je tak pro něj stejně reálný, jako dualismus vlnění – částice. Dle jeho názoru existuje UNIVERSÁLNÍ KVANTOVÝ KÓD, do něhož je zahrnuta veškerá živá i zdánlivě neživá hmota. Tento kvantový kód se od doby prapůvodního „velkého třesku“ rozprostírá v celém kosmu. V důsledku toho věří profesor Dürr  v existenci „života“ i po smrti. Je přesvědčen, že to, co vnímáme a nazýváme „tento svět“, je v zásadě pouze hmota, tedy to, co můžeme ohmatat a ONEN SVĚT je vše ostatní, ta všeobsáhlá skutečnost, podstatně větší!

Z tohoto hlediska je náš nynější život již součástí „onoho světa“

Profesor Dürr má podporu heidelbertského fyzika profesora Markolfa Niemze. Ten věřil, že po smrti člověka se jeho duše rychlostí světla loučí a vzdaluje. Niemz učí na heidelberské universitě medicínskou techniku a zároveň se intenzivně zabývá výzkumem fenoménu blízkosti smrti. Také Christian Hellweg je o kvantovém stavu duše přesvědčen. Tento vědec studoval fyziku a medicínu v institutu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii, a zabýval se poté dlouhá léta výzkumem funkcí mozku. Podle něj vlastnosti duševního světa odpovídají navlas stejně těm charakteristickým znakům, kterými se vyznamenávají krajně záhadné a podivné jevy kvantového světa.

face-417825_1920

Legendární americký fyzik – profesor John A. Wheeler – jednou řekl: „Mnozí fyzikové doufají, že svět je v jistém smyslu přece jen klasický, každopádně si myslí, že v něm neexistují kuriozity, jako že by mohly být velké objekty spatřeny zároveň na dvou místech. Avšak takovéto představy byly na základě celé řady nových experimentů zmařeny.“ Ani britský jaderný fyzik a molekulární biolog Jeremy Hayward z univerzity v Cambridgi se netají svým přesvědčením, když říká: “ Mnozí vědci, kteří patří k hlavnímu vědeckému proudu, se neobávají hlásat veřejně, že by vědomí mohlo být stejně jako prostor, čas, hmota a energie jedním ze základních prvků tohoto světa.

Dokonce dospívají k závěru, že by LIDSKÉ VĚDOMÍ mohlo být důležitějším základním prvkem než prostor a čas.

Lidé, kteří se ocitli na prahu smrti, mluví často o tunelu, na jehož konci září světlo, o setkání se světelnou bytostí a podobně. I mnozí seriózní badatelé již připouštějí, že duše není pouhým pojmem, že skutečně existuje a NESMRTELNÉ VĚDOMÍ může být základním prvkem světa.

Zdroj textu: Spirit 7/2013


Celestinské proroctví

Ukázka z nadčasové knihy „Desáté proroctví – vize pokračuje“, James Redfield

„Jakmile začneme chápat desáté proroctví, uvidíme proces zrození z hlediska posmrtné dimenze a uvědomíme si, že jsme tu všichni proto, abychom pozemskou dimenzi uvedli v soulad se sférou nebeskou. Kromě toho příležitost a úspěch jsou velmi tajemnými procesy a když podřídíme svůj ekonomický život celkovému plánu, začneme synchronicky potkávat ostatní lidi, kteří budou dělat totéž, a najednou se nám otevře svět hojnosti. Vzpomeneme si lépe na svou Vizi zrození a uvědomíme si, že jsme chtěli něčím světu přispět. A co je ještě důležitější: uvědomíme si, že když se těmito intuicemi nebudeme řídit, nejenže se z našeho života vytratí tajemné koincidence a inspirace, ale nakonec se budeme muset dívat na své činy v Rekapitulaci života. Budeme muset znovu prožívat svůj neúspěch.“

Skupiny našich spřízněných duší (z onoho světa) nám pomáhají

„Mohou nám dát vizi, kterou hledáme. Ale nedovolí nám, abychom na nich byli závislí. Když od nich očekáváte energii, jako náhradu za své vnitřní spojení s boží energií, duše odejdou. Přesto jsou jako rodina. Jsme s nimi spojeni v myšlenkách, ale abychom mohli přijímat jejich vědomosti, které jsou vlastně našimi vyššími vzpomínkami, musíme si udržovat své vlastní spojení s božím zdrojem.“

V důsledku toho, že lidé na Zemi společně stále více rezonují, duše v posmrtné dimenzi, které nám pomáhají,  začínají rezonovat také společně

„Proto je Země středem zájmu duší v Nebi. Duše v Nebi se nemohou sjednotit sami o sobě. Mnoho skupin duší v nebi je roztříštěných a nerezonují harmonicky, protože žijí v imaginárním světě myšlenek, které se zjevují tak rychle, jako mizejí, takže realita je vždy závislá na okamžitém impulzu. Neexistuje tam žádný (hmotný) přírodní svět, žádná atomová struktura jako na Zemi, která by sloužila jako stabilizační platforma společná všem.

Ovlivňujeme to, co se děje, ale myšlenky v naší dimenzi se projevují mnohem pomaleji a proto se musíme DOHODNOUT na tom, čeho chceme v budoucnosti dosáhnout. Právě tato dohoda, tato jednotná vize na Zemi zároveň sjednocuje SKUPINY DUŠÍ v posmrtné dimenzi.

Pozemská dimenze je tak důležitá proto, že právě na Zemi dochází k opravdovému sjednocení duší. A toto sjednocení je v pozadí dlouhé historické cesty lidstva. Skupiny duší v posmrtné dimenzi znají VIZI SVĚTA, chápou, jak se může vyvíjet materiální svět a jak se obě dimenze mohou spojit, ale toto spojení je dosažitelné pouze skrze činnost jednotlivců, kteří se narodí do materiální dimenze a chtějí posunout pozemskou realitu tím směrem.

Materiální dimenze je jevištěm, na kterém se odehrává DRAMA EVOLUCE OBOU DIMENZÍ. A dnes, když si začínáme uvědomovat, co se děje, přivádíme tuto evoluci k vyvrcholení. Právě tuto Vizi nového světa si začínáme vybavovat jako jednotlivci právě teď. A právě tuto vizi si začíná vybavovat mnoho dalších jednotlivců a skupin na celé Zemi.“

Také chcete udělat něco pro náš svět? Pokuste se například hledat podobné souvislosti, a vnímat, že vše souvisí se vším. A své poznatky sdílet s ostatními.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Kvantový kód duše a desáté proroctví

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.