Květ Života – posvátná geometrie

Znovuobjevený prastarý symbol posvátné geometrie KVĚT ŽIVOTA najdeme často vyobrazen na starodávných posvátných artefaktech, v symbolice gotických katedrál, ve vitrážových oknech posvátných staveb. V kabale je popsán jako strom života. Prvotní příčina všech věcí a jevů. Prvotní myšlenka prvního dne stvoření. Expanze božského vědomí do zjevené reality. Aktivace božského světla. Květ života poukazuje na sedm vesmírných, vzájemně se dotýkajících posvátných kruhů, sedm základních čaker lidského těla. Tak může znít charakteristika geometrického vzorce v podobě harmonické mřížky základního symbolu stvoření: Květu Života.

Květ Života - posvátná geometrie

Uprostřed květu života se nachází bezrozměrný bod, místo posvátného středu vesmírného tvoření

Bod, který existuje a zároveň neexistuje – to je dokonalá boží dichotomie. Z tohoto bodu „odnikud“ se šíří vlnová energie, která prozáří prvotní vesmír v podobě třinácti energetických kružnic, viděných v dvojrozměrném zobrazení. Bod uprostřed symbolizuje (latentní) božskou energii, další kruhy, které jsou uspořádány v pravidelných odstupech představují rozšíření božské energie PROSTOREM v nekonečnosti vesmíru. Vzor trojúhelníkové a šestiúhelníkové mřížkové struktury Květu Života odkazuje k dualitě, křivky symbolizují ženský princip, přímky mužský princip.

Výtrysk prvotní energie posvátné geometrie, (posvátné první slovo – prvotní zvuk), představuje širokou expanzi božského vědomí do reality stvoření. Světlo prvotní informace se šíří vlnovitě do všech stran, tak se vesmírem od okamžiku stvoření šíří mandala vesmíru a základní mandala života. Tak vznikají nové vesmírné dimenze, které si navzájem předávají další a další informace. Vesmírná energetická pole se navzájem dotýkají a nikdy nejsou od sebe oddělena. Tyto vesmírné dimenze, v podobě šestiúhelníků, (Davidova hvězda), dotýkají se navzájem a bez mezer vyplňují vesmírný prostor.

Šestiúhelník představuje základ (pra)hmoty. Kruh uprostřed květu života, pokud si tento symbol převedeme směrem k lidskému tělu, představuje latentní, spící energii – hadí sílu uloženou v první kořenové čakře. Výtrysk božské energie vytváří kolem prvotního kruhu další energetické dimenze: šest energetických kruhů – zbývajících šest základních čaker – energetických center lidského těla.

Květ života v podobě talismanu: léčí tělo i duši, harmonizuje, dodává energii, pomáhá napojit se na božskou sílu, vesmírné světlo

Květ Života - posvátná geometrie

Citace z knihy: POSVÁTNÉ ČÍSLO a původ civilizace, od autora Richard Heath:

Metatronova krychle

,,Matematika definuje množinu čísel, která se nazývají šestiúhelníková čísla. Číslo sedm (základ květu života) – vychází se z toho, že šest kruhů může „obalit“ centrální kruh. Středy vnějších kruhů jsou pak zároveň vrcholy šestiúhelníku (symbolu života). Přidáním dalších dvanácti kruhů se vzor rozšíří. Nový šestiúhelník obsahuje celkem devatenáct kruhů. Zvětšíme-li obrazec o dalších osmnáct kruhů, vznikne šestiúhelník o třiceti sedmi kruzích. Všechna tato čísla mají v posvátné geometrii zásadní význam. Vytvořením Metatronovy krychle z hexagonálního čísla devatenáct vznikne řada podobných vzorů včetně menší krychle, nad kterou se nachází mírně zdeformovaný pentagram (symbol člověka). Odstraníme-li však z prostředního šestiúhelníku šest vnějších kruhů, vznikne velmi důležitý obrazec, který znázorňuje krychlovou oltářní tradici.“

,,Otočíme-li základní krychli tak, aby se dva z jejích protilehlých vrcholů nacházely na kolmici, pak strany krychle představují hrany šestiúhelníku a jeho prostorová uhlopříčka se nachází ve středu tohoto rovinného útvaru. Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvojrozměrná podoba.“ 

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Ještě k tomu můžeme dodat, že Svatyně svatých a oltář v chrámu krále Šalamouna měly tvar právě krychle. S tímto tématem souvisí mnoho dalších zajímavých a pro pochopení důležitých esoterických a duchovních informací, a to nejen co se týče posvátné geometrie. Včetně informací z oblasti kvantové fyziky. V okamžiku, kdy se vám všechny informace spojí v mysli v jeden celek, dojde vám, že z posvátné geometrie jde mrazení po zádech a někdy až nepopsatelná posvátná hrůza.

Květ Života - posvátná geometrie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?