Laskavá a vědomá péče o duši je nejlepší ochranou osobního energetického pole

Současné vnímání (úroveň a účinnost rozlišování a poznávání sebe sama) nám nedovoluje připustit, že to, co považujeme za mikrokosmos, může ovládat to, co považujeme za makrokosmos.