Magické černé díry a nekonečno

Magické černé díry a nekonečnoV čem spočívá podstata iluzí, zdání a sebeklamů? Je viditelný hmotný svět přesně tou realitou, kterou jsme schopni svými (omezenými) smysly pojmout? Je svět kolem nás tím, čím se zdá být? Jsou černé díry ve vesmíru tajemnými průchody do vyšších dimenzí? Do nám neznámého pěti, šesti či vícerozměrného prostoru, do jiných realit, záhadných rozměrů nepolapitelné existence čehosi tajemného? Jsou černé díry nepoznatelným zdrojem neznámé, záhadné energie? Energie, která prostupuje vesmírem skrze prvotní Vesmírnou Mysl?

Černé díry vezmeme jako dobré vodítko, možná se k něčemu smysluplnému přes tuto nečekanou symbolickou okliku dopracujeme.

Černé díry vznikají hroucením se velmi hmotných hvězd do sebe sama

Podle vědeckých teorií je černá díra nekonečně hustý kosmický objekt, své okolí ovládá gigantickou gravitační silou. Zde vzniká prostředí, kde neplatí nám známé fyzikální zákony, prostředí, z kterého naprosto nic nemůže uniknout. Dokonce ani světlo. Vše je nenávratně pohlcováno tajuplnou silou, vířící černý mrak nasává do svých útrob vše, co ocitne se příliš blízko. Fantazie některých vědců jde tak daleko, že si představují černé díry jako místa, kde je čas a prostor natolik deformován, že jsou zde vytvářeny ,,vstupní hvězdné brány“ do jiných časů a prostorů. Možná do jiných vesmírů. Opravdu nás sám vesmír prozřetelně chrání tím, že tento záhadný, „temný“ prostor skrývá před naším poněkud omezeným vědomím? Je možné v určitém, prozatím nedefinovatelném bodě viděné reality překročit nám známý trojrozměrný svět? Možná je zavádějící už sám název: ČERNÁ DÍRA. Proč černá, a proč zrovna díra? Název vytváří iluze, představy a domněnky o čemsi toxickém, ničivém a nepřívětivém. Podobně jako název pro: temnou (nebarionovou) hmotu, která ale vůbec není temná.

Magické černé díry a nekonečnoHmota se proměňuje na ,,kódované informace“. Veškerá hmota, která končí vesmírnou pouť v útrobách „černých děr“, mění svou podstatu, rozpadá se na jednotlivé částice. Připusťme, že se tyto základní částice, dočasně proměněné v energie/informace, v podobě informačních jednotek, opět shlukují v různorodé celky a útvary, pod taktovkou neznámého dirigenta, a vytvářejí tak nové dimenze. Nové vesmíry. Jedná se o nikdy nekončící hru na přeměnu energie ve hmotu a naopak, například za účelem udržení vesmírné rovnováhy.

Může zde být skrytá podstata NEKONEČNA? Pokud si pozorně prostudujete kosmologii a mytologii starověkých kultur od východu po západ, a esoterické myšlenky dávných učenců, zjistíte, že podobné úvahy nejsou ničím novým pod sluncem. Změněné vědomí znamená, že vibruje na jemnějších frekvencích, kdy je schopno snáze nahlédnout do jiných dimenzí. V ten okamžik je cesta směrem k nadsmyslovému jednodušší a přímější, mimosmyslové vnímání je otevřené. V těchto okamžicích se v trojrozměrném prostoru otevírají vnitřní miniaturní brány (,,mikroskopické černé díry“) umožňující nám kontakt s paralelními světy, se vším, co může být vnímáno jako nadsmyslové, nadhraniční, transformační.

Koncentrace v meditaci

Je tedy možné koncentrovat vlastní vědomí do určitého bodu v sobě samém, do bodu oné záhadné podstaty hmoty, podstaty veškerého bytí? Do jakéhosi průsečíku, otevírajícího nám hranice za obzor? V nejedné duchovní moudrosti nalezneme návod, jak se na tento utajený, zapomenutý, klidový bod proniknutí do vyšších dimenzí vědomě koncentrovat. Dávné civilizace to dokázali. Mnohé se můžeme dozvědět například z moudrosti a učení prastarých Toltéků. Vědomě rozvíjeli svá energetická těla a dokázali zřít svět ve své pravé podstatě. Transformace vědomí byla pro nejednoho Toltéka vědomou životní cestou.

Magické černé díry a nekonečnoV každém z nás existují miniaturní černé díry. Jde o neviditelné přechody do paralelních světů, vzhledem k tomu, že co je nahoře, je i dole, že uvnitř nás se nachází mikroskopický vesmír. Pro mnohé může být velkým překvapením, že VESMÍR JE V NÁS. Neboť to, co vidíme kolem sebe, je jen projekce našeho vědomí. Toto tvrzení se poněkud vymyká rozumové analýze, lze to přijmout na mentální/duchovní úrovni. Jen osobním duchovním zážitkem, ocitnutím se v koncentrovaném bodě tvořivého prázdna, v místě prostém jakékoliv myšlenky. V bodě nekonečného ticha v nás, ve věčné přítomnosti. V bodě sjednocení, v záblesku setkání s Vyšší mocí, se zdrojem existence všeho jsoucího. Pokud pravidelně meditujeme, snáze se nám podaří alespoň na okamžik setkat se s onou nadpozemskou energií. Záblesk setkání s Vyšší mocí pochopíme, pokud se v duchu metafyziky zamyslíme nad tím, co prožíváme při sexu, v okamžiku orgasmu, (kdy nevnímáme nic než přítomný okamžik).

V každé galaxii se nachází místa zhroucení a koncentrace hmoty, možné přechody do jiných světů. Právě zde spočívá podstata nekonečnosti a věčného času. Paralelní vesmíry jsou matematicky prokazatelné. Pokud se hvězda zhroutí do sebe sama, můžeme hovořit o smrti hvězdy, o okamžiku rozpadu hmoty a následném uvolnění nesmírné energie. Hmotu můžeme vždy měnit v energii, jak praví zákon o zachování energie. V okamžiku smrti opustí naše hmotná těla životní síla, astrální tělo (nesmrtelné vědomí) stane se součástí vše tvořící vesmírné energie. Potom můžeme smrt definovat jako přechod do prázdna. Přechod do klidového bodu nula, jenž je potencionálním místem pro možnost opětovné realizace, místem pro ,,Tvoření“. Neboť životní energie je v neustálém POHYBU, smrt neznamená konec všeho, energie nezanikne ani se nezastaví. Dál pulsuje, rezonuje, vlní se nebo vytváří spirály energetického toku, zachovává v sobě informace.

Informace o všem, co kdy bylo a bude. Energie v sobě zachovává potencionální možnost opětovné přeměny ve hmotu. To, že víme jen málo o podstatě, jakým způsobem se tak děje, tuto teorii nevylučuje. V našem nitru je skryt význam oné nekonečné, universální inteligence. Kde se vzaly všechny známé a moudré duchovní pravdy? Nekonečným pozorováním vesmíru? Nebo snad v oněch tajemných a zdařilých okamžicích, ve změněném stavu vědomí, kdy se některým jedincům, a dost možná některým civilizacím, podařilo nahlédnout do sebe sama, do nejniternějšího bodu vlastní existence?

Svoboda a nezávislost v myšlení je vlastní cesta hledání a následných zkušeností

Jakákoliv teorie je vždy jen teorií, dokud ji nepocítíme na vlastní kůži! Význam slova okultismus pochází z výrazu ,,zakrývat“. Smyslem okultismu je zabývat se poznáním a zkoumat vše neznámé, skryté před naším zrakem. Esoterika je souhrn mnoha světových učení, každé samostatně popisuje a přibližuje jen část celku. Teprve spojíme-li jednotlivá moudra dohromady a objevíme skryté souvislosti, potom zjistíme, jak se skvěle doplňují. Esoterika a její jednotlivé světelné paprsky, včetně magie, odkrývá tajemství hmotného trojrozměrného a nehmotného astrálního světa. Odkrývá tajemství země za nebesy.

Zobrazit všechny eKnihy


Článek odjinud: Hudba černých děr

„Černé díry produkují zvuky v oblastech, které leží mimo objekt, na rozhraní, kde se pohyb gravitačně nasávané hmoty krátce před propadem do černé díry akceleruje na takové rychlosti, jež jsou blízké rychlosti světla. Stejné tóny i pauzy generují také supermasivní černé díry, jejichž hmotnost dosahuje hmotnosti miliardy sluncí, ale i menší objekty, které jsou jen několikrát masivnější než slunce. Několik takových je i v naší galaxii. Stelární černá díra konzumuje plyn a prach souputníka, supermasivní černá díra dokáže zkonzumovat i vzdálenější hvězdy. Nejdříve je gravitačně přitáhnou, potom rozdrtí a nakonec spolknou. Hudbu černých děr není možné porovnávat s hudebními nástroji, zvuk má ale vysloveně muzikální kvalitu. Podobné zvuky a rytmy byly zaznamenány v úderech srdce nebo ve změnách klimatu. Hudba se projevuje i ve vlnách, které emituje náš mozek.“  Zdroj: časopis Spirit

Magické černé díry a nekonečno

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.