Magické kódy, DNA a životní programy

eye-669157_1280Co má společného metafyzika a sex? Velmi mnoho, i když nás od malička učí pravý opak. Dozvěděli jste se, například v pubertě, co to vlastně je ve své podstatě orgasmus, řekl vám to někdo? Zapomeneme-li na pohnutku pouhého tělesného chtíče, potom je zajímavé vědět, že během orgasmu, kdy koncentrovaná životní energie prochází ve vlnách celým tělem, prochází vlastně po linii čaker. Tato energie prudce vlní se celým tělem jako had, vždyť také nazývána jest hadí silou. Hadí síla proudí tělem zdola nahoru. Hadí síla neustále touží po spojení s ,,božstvím“. Sex je projevem latentní energie a je spojen s touhou. Je snad orgasmus, okamžik jeho prožívání, okamžik, kdy člověk není schopen žádné myšlenky, projevem nevědomé a podprahové touhy člověka po spojení s božskou podstatou? Asi vás nepřekvapí, že některé pohanské národy považovali ženskou vagínu za střed vesmíru. Doslova ve smyslu tajemné, kosmické „černé díry“, považované za nekonečný zdroj fyzické a duchovní energie.

Život vzniká na základě kódovaných informací

Sexem, jenž spojován je s podvědomou touhou po božském, člověk plodí člověka, neboli ve spojení s láskou rozmnožuje se. Zamysleme se nad tím, co vlastně je lidské vajíčko a spermie – energie a informace – když to malinko přeženeme. Energie v podobě („inteligentních“) vířících částic v nepatrném kousíčku hmoty. Informace v podobě DNA. To nepatrné ,,nic“ se pomalu a jistě formou dělením buněk mění na lidskou bytost, vzešlou z kousku hmoty, v závislosti na předem daných informacích. Téměř každá buňka v těle obsahuje informace DNA, je jen málo výjimek, které ji nepotřebují, například červené krvinky, krevní destičky a buňky oční čočky.

                  seer-696312_1280trinity-885458_1280venn-diagram-41218_1280celtic-35298_1280

Informace v podobě DNA – databanka paměti Vesmírné Mysli 

Co vás napadne, pokud si uvědomíte, že informace obsažená v DNA není jen pouhá zpráva, že tato informace je ve své podstatě ,,rozkaz“? Pro člověka do nedávna nečitelný manuál, pro buňky přesný návod k realizaci života ve hmotě! Myslíte si, že se elementární částice tvořící atomy a atomy tvořící molekuly a molekuly tvořící buňky jen tak sami od sebe jednoho krásného dne rozhodly: Tak a teď dáme hlavy dohromady a společným úsilím vytvoříme Pepíčka Nováka? Navíc je zajímavé, že DNA, která působí jako nesmírně složitý program, je v 99,9 % stejná u každého člověka. Pouze ten jeden jediný dílek je tím, co nás od sebe navzájem odlišuje. Představte si, kolik informací obsahuje jediné procento vašeho osobního genomu! Seznam informací, jež lze rozborem DNA získat, je již velmi dlouhý, a to ještě věda neprozkoumala další škálu možností z nekonečné množiny možností.

Mapování genomu všeho živého a elegantní DNA sama nám v budoucnosti zřejmě umožní odhalit vyšší standart vesmírného kódování, a tím i vyšší standart života. Lidský genom je manuálem života, genetické informace v DNA uložené obsahují dědičný kód života, a skrytý kód, který definuje život jako takový. Kódované DNA je označeno čtyřmi písmeny, ta vytváří kód kombinací těchto písmen, jejichž celkový počet vytváří kódovaný text o třech miliardách písmen. Každá buňka lidského těla nese komplexní informace, přečtení buněčného kódu, písmeno po písmeni bez přestávky, by nám trvalo tři desítky let. Pouhé posunutí jednoho písmene (v kódované části DNA), zapříčiní poruchu v genomu. V DNA je zakódován jazyk Vesmírné Mysli, jímž byl stvořen život, jazyk, který je patrně znám pouze dosud neznámému Tvůrci. Tvůrci, kterého neomezuje čas ani prostor, a který skrze DNA komunikuje s každou živou bytostí, s živoucí přírodou a vesmírem. Nejen záhadné prastaré mystické texty, ale také text genomu lidského života patří mezi nejtajemnější kódované texty na světě.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Pokud se hmota vesmíru, vzniklá vesmírným třeskem (orgasmus ve velkém), dokázala inteligentně zformovat (díky předem daným informacím) do jeho (ne)konečné podoby, vzniklé z uvolněných částic, výbuchem jakési nedefinovatelné a stále záhadné energie, můžeme si představit, že v tomto jedinečném okamžiku již bylo všechno naprogramováno? Pokud vše funguje, tak jak funguje, včetně života na buněčné úrovni? To je otázka! Až na ni někdo najde odpověď, naprosto všechno bude jednodušší. Avšak veškerá tajemství ztratí své kouzlo. (Berme však v úvahu, že teorie o velkém třesku je stále jen teorií, jednou z mnoha dalších.)

Nevěříme-li, že je vše předem dáno, v nekonečně mnoha variantách, potom můžeme hovořit o šťastné náhodě. O šťastné náhodě v množině možností realizace energie ve hmotu! Včetně fyzikálních zákonů a chemických reakcí nezbytných pro život. Včetně člověka, jenž je v určitém smyslu také pouze hmotou vzniklou z postupně organizujících se prapůvodních vesmírných částic. Jen s tím rozdílem, že bytosti zvané člověk, bylo do vínku (nenáhodou) dáno uvědomit si vlastní vědomí. Velký třesk, pokud jej rozebereme z pohledu mytologie, je často přirovnáván k ,,výronu božského spermatu“. A orgasmus zas bývá definován jako ,,malá alchymická smrt“.

Zde vyvstává otázka, zda se částice vesmírného prachu, vzniklé v horké vesmírné polévce, během své vesmírné pouti pouhou náhodou zformovaly do podoby všeho živého i neživého, co nás obklopuje. Do podoby člověka, všech zvířat, do podoby rostlin a plodů, sladkých a šťavnatých. Uvědomme si například, že semeno jakékoliv rostliny není pouhou hmotou, v každém semínku je naprogramován vzhled, vůně a chuť té které rostliny.

Anebo takový il-680801_1280miniaturní virus – jedná se vlastně o neaktivovanou schránku pro genetickou informaci, která přežívá ,,bez života“, v některých případech i po dlouhé věky. Pokud se latentní energie (informace) v mikrobu či viru aktivuje, stává se velmi živou a nebezpečnou silou.

Se skromností a tichou pokorou můžeme se podivovat nad tím, jak inteligentního procesu tvoření jsou schopny obyčejné elementární částice nenápadně proplouvající vesmírem. Domníváme se, že inteligence je dána pouze nám lidem. Kde se ale vzala dokonalá posloupnost informací organizujících hmotu (vesmíru a přírody) v nekonečných podobách?

Kde se vzaly KÓDY A PROGRAMY organizující přírodní děje, vývoj lidstva, lidského vědomí, člověčí dokonalosti i nedokonalosti?

Kde se vzala neviditelná síť geometrických obrazců projevujících se v přírodě společně s neviditelnými projevy zvukových vibrací, které společně s vibracemi světla vytvářejí dokonalou harmonii? Stojí za tím vším jen náhoda?

Hvězdy, planety, Země, lidé, zvířata, rostliny, nerosty a všechny věci jsou složeny v podstatě ze stejných elementárních částic. Jen různě namíchaných. Podobně jako mícháme ingredience různých koření, pokud chceme uspokojit náš apetit, chceme-li zakusit jak chutná ,,svět“. Otázkou zůstává, komu bychom mohli připsat autorská práva na nekonečně mnoho receptů, podle kterých stvořena je naše pestrá a krásná matička Země, rodná galaxie a vesmír samotný. Největší omyl lidstva spočívá v tom, že vědomím by měl disponovat pouze člověk!

Vlastní vědomí má každá elementární částice!

Další otázkou je, zda-li je nemožná existence jiných vesmírů zkomponovaných ze stejných částic, ovšem podle zcela odlišných receptů? Receptů nepochopitelných našemu rozumu, člověčímu vědomí, které ví jen to, co ví, nebo ví jenom to, co si myslí, že ví! Lidské vědomí funguje jen na jemu známých programech a kódech. Což nevylučuje programy a kódy zcela nebo jen nepatrně odlišné. Je troufalé myslet si tvrdošíjně, že naše povědomí o pozemské realitě a vesmíru jako celku je dokonalé!

Video: Fabonacciho posloupnost

Edgar Cayce:“Na počátku stvoření se dosud neprojevený Duch objevil ve dvou výrazových formách: jako vědomí a hmota. Obě se skládají z vibrací. Vědomí je jemnějším a hmota hrubším vlněním transcendentního Ducha. Vědomí je vlněním jeho subjektivní (osobní) výrazové formy. Hmota představuje vlnění jeho objektivní (přítomné) formy. Duch je potenciálně obsažen ve hmotě, skládající se z vlnění, jakým je kosmické vědomí. Coby osobní vědomí se projevuje ve všech formách stvoření. Dosahuje nejvyšších forem lidského ducha, v nichž se odráží v podobě nespočetných myšlenek, pocitů, projevů vůle a představ.“

Magické kódy, DNA a životní programy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.