Magie sexuální energie

Magie sexuální energieMůže být koncentrovaná sexuální energie klíčem k pochopení božské jednoty či božského Vědomí?

Mágové a okultisté všech dob se snažili o probuzení a usměrnění životní energie, jejíž opravdové pochopení má universální význam, také magickými akty lásky. Sexualita jako taková očišťuje a podporuje zdraví. Naproti tomu ritualizovaný milostný akt vede navíc ještě k proměně ducha, k podpoře aktivní energie k uskutečňování mystických cílů. Toto nelze jen tak obyčejně pochopit, toto lze nalézt a zakusit jen v přímém prožitku. Zde platí dvojnásob, že osobní zkušenost je nepřenosná. Sexualitu, jakožto neodmyslitelný božský prvek, můžeme shledat bez předsudků jako důležitou součást lidství prostudováním mytologií různých světových kultur. Esoterické filozofie, například východní tantrické učení, představují sexualitu jako duchovní a metafyzickou záležitost.

Vnímáte, jak toto téma okamžitě rezonuje s hadí silou, pociťujete mrazení podél páteře, překvapila vás podivná vlna dojetí, nebo sebou nervózně ošíváte?

Sex je prostě božský, ať si kdo chce, říká co chce. Snad nikdo nedostane infarkt, když si dovolím říct, že Bůh je převtělený kouzelník a sex dal člověku darem. Proč? Právě proto aby člověk pozemský objevil své vlastní božství.

Magický sex může být cestou k sebereflexi

K velmi silné koncentraci (životní) energie dochází během sexuálního vzrušení a samozřejmě následně při orgasmu (hadí tanec). V těchto chvílích dochází většinou spontánně k zvýšenému mimosmyslovému vnímání. Možná se vám již vícekrát podařilo zakusit během sexuálního aktu jakýsi neuchopitelný pocit nekonečnosti a splynutí se zvláštní energií, procházející celým tělem, která je více než jen vrcholným zážitkem aktu samotného. Dokonce se může stát, že budeme mít neodbytný pocit, že nás tato energie doslova pohlcuje do neznámých výšin. Nebo nás naopak vtahuje přímo do našeho nitra.

Můžeme mít také pocit zastavení času. A nebudeme daleko od pravdy! Poté uvěříme, že sexuální energie je tou nejpřirozenější silou, jež se dá využít k magickému tvoření. Sex je spojen s touhou, zde je skrytá hluboká vnitřní touha po splynutí s Jednotou, s všeprostupující vesmírnou energií.

Hadí tanec – probuzení životní energie

Energie uvolněná ve vrcholném okamžiku sexuálního prožitku, nebo-li hadí tanec, je tedy v podstatě projevem prvotní, všeprostupující a vše oživující energie. V tomto smyslném prožitku se jedná o velmi silnou koncentraci životní energie, o (chvilkové) probuzení hadí síly. Jedná se o tu nejpřirozenější koncentraci energie, jakou si jen lze v přírodě představit! Veškerý nervový systém je v tuto chvíli zharmonizován a vtažen do jakéhosi bodu nula (had stočený do klubíčka), kdy následně dochází k energetické explozi. Jejíž síla se ve vlnách rozlévá celým mikrokosmem člověka, a skrze energetická centra fyzického těla (čakry) míří přímo do kosmických rovin. V okamžiku uvolnění velkého množství energie, budeme-li mít dostatek zkušeností, můžeme se přenést v čase, opustit hmotné tělo – prohlubujeme zážitky spojené s astrálním putováním. Obzvláště v okamžicích, kdy k orgasmu dochází současně u obou partnerů.

Zobrazit všechny eKnihy

Nesmíme chápat sexualitu pouze jako pudovou, tělesnou záležitost. Natož trápit se nenaplněným tělesným toužením. Ani nesmíme sexualitu považovat za cosi hanebného, právě naopak, vnímat ji jako nejpřirozenější sblížení dvou milujících se bytostí. Potom snadno získáme zdravou duševní, fyzickou, posilující a samozřejmě omlazující energii. A dosáhneme souladu mezi podvědomím a vědomím, citem a logikou. Sex povznáší nejen smyslově, ale povznáší nás též do vyšší úrovně vědomí i vědění. Využijte tedy bez jakýchkoliv zábran sexuální extázi jako hybnou sílu vesmíru. Máte-li však přece jen zábrany, pokuste se v meditaci o uvolnění a mentální napojení na energii bohyně lásky Afrodity, případně Venuše, jež je nepochybně královnou zahrady lásky a požádejte ji o vedení. A nezapomínejte, že nejlepší afrodiziakum na světě je láska.

Magie sexuální energie

K vytvoření velmi silné a harmonizující energie se zahrnuje celý sexuální akt, jde o rituál, který rozhodně nesmí trvat jen pár minut. Vědomě avšak nenásilně jej prodlužujeme co nejdéle. Jedině tak vytvoříme dostatek energie pro prožití té správné extáze. Přibližně hodina intenzivního vzrušení je ideální doba, po které má energetické proudění v těle regenerační účinky. Myšlenky lehce soustředíme na tu kterou čakru, jíž je třeba očistit. Tento rituál se  může odehrát v místě, kde vytvoříme magický kruh, v kterém se síla energie násobí a koncentruje. V tomto případě, pokud již máme zkušenosti, a vše probíhá v pozitivním duchu, je vhodné v rituální místnosti umístit zrcadlo. Odraz v zrcadle prohlubuje prožitek, znásobuje emoce a konečný projev extáze. Zrcadlo slouží také jako vchod do astrální dimenze, pokud se nám podaří dosáhnout změněného stavu vědomí. (S energií zrcadla však není radno si nepatřičně zahrávat. (Více v článku Magie zrcadlení).

V přírodě, na odlehlém místě od civilizace, s přihlédnutím k magickým časům mezidobí, mohou být zážitky splynutí životní energie s energií přírodní velmi silné. Jakýkoliv stud z nahoty musí jít ale stranou, nahota znamená PRAVDU. Takže jeden z klíčů k úspěchu je mít rád své tělo! Jde nám přece o splynutí ženské a mužské energie v jednotu. Jde o dosažení harmonie mezi tělem a duchem.

Vyvrcholením celého aktu partnerské lásky může být společné a velmi intenzivní prožití stavu změněného vědomí. V tomto stavu můžeme zažít různé vize, odehrávající se čistě na jemnohmotné, astrální úrovni. Veškeré dění vnímáme všemi smysly, které jsou na této úrovni zesílené a prohlubují vnímání.

Související: LÁSKA A PARALELNÍ VZTAHY – začarované bludiště

Magie sexuální energie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.