Magie esoterických symbolů

louvre-102840_640Magické symboly se nám ukáží v plném světle pouze v širších souvislostech. Symboly, vhledy, alegorie, jinotaje, znamení – abychom je správně chápali, musíme si je představit jako tajné kódy nebo klíče, které odpovídají na hádanky, otevírají mysl. Magické symboly jsou velmi mocné, při správném používání se ten který symbol propojí s podvědomím, tím se energie přímočaře nasměřuje do příslušných energetických proudů. Následně dojde k rezonanci a vyvolání žádoucích účinků.

Podvědomí pracuje především prostřednictvím symbolů

Některé symboly jsou obecně dané, fungují již několik tisíciletí, jiné si během života spontánně vytváříme. Jen my známe jejich význam a smysl, odvozený z osobních zkušeností. Proto někdy může stejný symbol na každého působit odlišně. Může jít o jednoduchý geometrický tvar nebo vypracovaný složitý obrazec, předmět i zvuk. Určité druhy starověkého písma působí symbolicky, stejně jako jsou v egyptských hieroglyfech zakódované posvátné vědomosti. Alchymistická díla a rukopisy jsou plná tajných symbolů a magických značek.

                    mandala-18659_1280-1024x1024celtic-35298_1280pentagram-159044_1280pagan-153987_1280

Symbol klíče odemyká cestu k mystickému a duchovnímu poznání, k esoterickým informacím, novým životním vhledům a svobodné vůli. Otevírá pomyslnou bránu do všech sfér spojujících pozemské a nadpozemské bytí. Klíč je symbolem všech tajemství, pocitu bezpečí, prosperity, vykoupení, osvobození. Poukazuje na pochopení a odhalení duchovní pravdy. Pozor na dvojakost tohoto jednoduchého emblému: odemyká ale také zamyká. Tím symbolizuje rozhodnutí, svobodnou volbu. Tím správným klíčem můžeme odhalit nejedno mysteriózní tajemství. Avšak špatnou volbou v sobě uzamkneme brány k hlubšímu poznání.

Magickými symboly jsou také čísla a písmena abecedy

Každé číslo a písmeno má v sobě zakódovanou energii. Vznik písma je proces dávných změn, myšlenky postupně přecházely v řeč a později řeč v písmo. Má se za to, že některé druhy starověkých písem mají nadpřirozený původ, některá jsou považovaná za posvátná. Užívání tajného písma bývalo v dřívějších dobách používáno k šifrování neobvyklých vědomostí a magického učení, až později začalo plnit funkci sdělovací.

Dodnes je v mnoha muzeích a depozitářích knihoven uloženo na tisíce vzácných dokumentů nebo šifrovaných rukopisů, mnohdy v podobě starověkých papyrů. Některé dokumenty, (a mnoho jich je uloženo ve Vatikáně), jsou dodnes přísně tajné.

ALEV: první písmeno hebrejské abecedy. Představuje písmeno A. Alef představuje prvotní (tvořivou) prasílu, jednotu, vesmírnou energii, božskou ideu, sílu svobodné vůle. Písmeno A je ve významu shodné s číslem jedna – symbolem dokonalosti.

ALFA a OMEGA: počáteční a poslední písmena řecké abecedy. Symbolizují to podstatné, úplnost a sjednocení, začátek a konec, nezávislost a universálnost myšlení, veškerou moudrost obsaženou v posvátném zdroji – božské vesmírné energii.

                  celtic-40462_1280celtic-294389_1280flowers-37950_1280malta-149172_1280

Leonardo da Vinci je autorem několika šifrovaných rukopisů

Leonardo dokonce často psal zprava doleva a ještě k tomu zrcadlovým písmem. Texty šifroval tajnými kódy. Liboval si v různých záhadách a hádankách, které sám vytvářel, včetně optických paradoxů ve svých dílech. Mnoho dalších literátů, básníků a učenců dávných dob, například Archimédes, zanechali ve své tvorbě mnoho vzácných poznatků a vědomostí. Kryptogramy, šifry, anagramy, okultní symboly jsou skryty v mnoha starých textech, uchovávají v sobě tajemství dávných zasvěcenců. Co všechno asi skrývala svého času Alexandrijská knihovna, v níž bývalo uloženo až sedm set tisíc svitků a opisy nebo originály slavných historických, astronomických, matematických, fyzikálních a medicínských knih?

Také historické památky k nám promlouvají kódovanou řečí odvěkých poselství. V mnohých předmětech stvořených lidskou rukou je úmyslně skryt tajný význam. Významnou stavbou, v které je skryto mnoho magických symbolů, je každá gotická katedrála. Magické symboly překonávají hranice, jejich řeč je univerzální. Řeč některých symbolů nezná hranic mezi národy a rozličnými kulturami, a to od dávné minulosti až po přítomnost. Některé pocházejí z reálného, jiné z imaginárního světa.

Tajemné kruhy nejen v obilí jsou dokonalým příkladem fantastických symbolů dnešní doby, které zaměstnávají nejednoho badatele, toužícího rozluštit jejich tajnou řeč a význam. V těchto dokonalých vzorcích můžeme přečíst mnoho starověkých znaků, různě kombinovaných a účelně zašifrovaných. Otázkou je, kdo nebo co se nám je snaží tímto svérázným způsobem připomínat. Kruhy v obilí, ať už je vytváří cokoliv nebo kdokoliv (o to vůbec nejde), jsou důležitá poselství právě pro naši civilizaci. Nepátrejme po tom, kdo je tvoří, snažme se zjistit, co nám mají říci. Piktogramy jsou důležitým poselstvím právě pro tuto dobu, právě v tomto čase! Minulost, skrytá nejen v piktogramech, nás může připravit na změny v budoucnosti.

                yin-and-yang-145874_1280tattoo-294390_1280sun-150033_1280crest-145517_1280

Pradávné magické symboly jsou zahuštěné – šifrované energie dávných moudrostí, lze je použít beze slov, také jako zaklínadla. Podvědomí je schopno tyto kódy rozluštit samostatně – bez našeho vědomého přičinění, některé odkazy vnímáme podprahově. Na podvědomé úrovni mnohému rozumíme, aniž bychom si to v tom kterém okamžiku plně uvědomovali. Použijeme-li šestý smysl, jistě snadno dojdeme, za použití intuice, k poznání neobyčejného ve zdánlivě obyčejném.

Magie esoterických symbolůSymbolem, působícím na naše podvědomí, může být v podstatě cokoliv, co v nás vzbuzuje určité asociace, které nemusí být vždy pouze příjemné. Mohou to být různé znaky, obrazy, sochy, předměty, emblémy, stavby. Ale i různá gesta a ceremoniální pohyby například při rituálech, ale samozřejmě také kdykoliv během událostí nesouvisejících s mystikou a magií. Mnoho z vás našlo zalíbení v symbolech, kterými zdobíte svá těla v podobě tetování. Otázkou je, zda si dostatečně uvědomujete, jakou rezonanci vysílá ten který symbol vepsaný, často náhodně a hloupě, s prominutím, přímo do kůže! Některé symboly působí jako nebezpečné energetické zářiče, především pokud jim dostatečně nerozumíme. Proto si každé tetování vybírejte s pečlivým rozmyslem.

Související článek: Energetické vibrace tetování

Magie esoterických symbolůHermetické symboly většinou chápeme obrazně, proto mohou být různě vykládány. Některé jsou interpretovány s jasně danou definicí v návaznosti na dávná esoterická učení, například runová abeceda. Jiné mohou být ryze osobní s konkrétním významem jen pro určitou osobu nebo událost.

Další používáme jako talismany a amulety, ochranné pečetě a znaky. Zabýváme se také symbolikou totemových zvířat a různých přírodnin, které se vztahují například k planetární magii. Geometrické obrazce známé od dávnověku naznačují souvislosti mezi mikrokosmem člověka a makrokosmem vesmíru.

V různých symbolech je důmyslně zakódováno mnoho informací a esoterických znalostí starověkých světů. Všemožných symbolů, které nás mohou vést zvolenou spirituální cestou, nalezneme všude kolem nás neskutečně mnoho.

Psychologie chaosu – kvantové vědomí

alegorie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.