Magie ženského těla – Tantra

Duchovně vyzrálý a tím i probuzený jedinec si uvědomuje lidské tělo jako součást projeveného božství ve hmotné realitě. Uvědomuje si, že sex dokáže lidskou bytost povznést nad zdánlivě nedostupné hranice přesahující vnější i vnitřní svět. Ženské tělo poukazuje k ztělesnění Bohyně, žena je nejvíce spojena s energií země. Ženské tělo, stejně jako země, dává život, žena vlastním tělem vyživuje své děti. Děti jsou vyživované čistou energií Lásky, pokud žena své tělo miluje takové, jaké je. Nenávist ke svému tělu poukazuje na špatné uzemnění, na duchovní nevědomost.

Lidské tělo, vnímáno bez cudnosti a společenských předsudků, je součástí duality vesmíru, a zároveň dokáže být vědomou součástí Jednoty

Magie ženského těla - Tantra

Dualita vesmíru je vyjádřena právě ve tvarech lidského těla, podvědomě nám rozdílnosti mezi mužem a ženou připomínají princip a sílu energie, která je nám více či méně odepřena. Přesto platí, že v každé ženě se nachází část principu mužské energie, a v každém muži se nachází část principu ženské energie. Klidný a duchovně vyzrálý člověk má v sobě tyto dvě základní síly vesmíru vyvážené. Ženské tělo, jakožto tělo Bohyně, by mělo být pro muže posvátné, tělesný akt se potom stává aktem ryze vnitřním, ve své nejhlubší podstatě netělesným, kdy dochází k zpřítomnění jednoho v druhém, a dvě těla se tak stávají JEDNÍM. Duchovně vyzrálý muž si je vědom, že tělo Bohyně vzbuzuje v jeho srdci více než jen cit a sexuální pud. Tento muž nepropadá po sexu únavě, neusíná jakmile je uspokojen, neklesá na mysli. Naopak – ožívá a uvědomuje si vlastní životní energii, hadí sílu ve svém vlastním těle. Uvědomuje si také hadí sílu přítomnou v těle ženy.

Pokud muž vnímá vedení své Bohyně, tak skrze její vnitřní sílu poznává své vlastní božství – tomu se říká spolu-uvědomění. Muži vědoucí si uvědomují, že žena, která v nich vzbuzuje cit, zvaný Láskou, sama je ztělesněním tohoto citu. Vědomě přijímají skrze ženu do svého těla čistou duchovní energii. Energii vyživujícího Světla.

Probuzený muž miluje svou ženu takovou, jaká je, ctí její božské tělo takové, jaké je, vnímá energii Bohyně všemi smysly, celou svou bytostí. Pokud ne, pokud o čemkoli pochybuje, není spojen s Láskou v posvátné Pravdě. Miluje sice, více či méně intenzivně, ale svůj život nedokáže obohatit a učinit jak ve vnitřním, tak ve vnějším světě krásnějším, plnějším a celistvějším. Pokud se duchovně vyzrálý muž spojí s Bohyní lásky, stává se sám Bohem moudrosti a naplno si to uvědomuje.

Lidský pár, který představuje pochopení a spojení základních vesmírných energií, poznáte na první pohled: božské vědomí a plnost jejich života vyčtete z pohledu jejich očí, z nepředstíraného úsměvu, z půvabu sebevědomých pohybů a vznešeného držení těla, ať už je jakékoliv. Duchovní vyzrálost člověka je schopna uctívat krásu samu, nepovrchní krásu a půvab duše, neorientuje se dle módních trendů, moderních ikon, které mají za úkol odvádět pozornost od podstaty a přání vtělené duše.

Žena Bohyně dokáže naučit muže milovat Boha v sobě

Sex muže a ženy, který není jen tělesným chtíčem, a kdy rozkoš není jediným cílem, přináší silné uvědomění, silnější než rozkoš z pouhého tělesného sblížení. Přináší hluboké uvědomění, že žena je pro muže přímou cestou k mystickému poznání, a samozřejmě naopak. Tělo ženy je odevzdáno muži v nejvyšší pokoře a úctě, neslouží k pouhému chvilkovému uspokojení.

Tělesné spojení, vzájemné odevzdání, vnitřní milování, kdy vyvrcholení prochází tělem Bohyně i tělem Boha současně, pozvolna přechází ve spojení duchovní. Nezadržitelný proud hadí síly vzbuzuje pocit, že tělo Bohyně i tělo Boha je v prvních vteřinách jakoby trháno na kusy, s explozivní, jindy nepoznatelnou silou. To trvá jen okamžik, následně dochází k propojení na duchovní, energetické, světelné, nadsmyslové úrovni, a toto poznání nelze připodobnit k ničemu na světě, k žádné známe emoci, k žádnému jinému prožitku.

Čistá láska je tvořena a živena energií ohně jedině v případě, že jím není slepě pohlcena, a pokud lidský pár současně vnímá také zbývající živly, které jsou součástí člověka, přírody i vesmíru – božského vědomí

Životní energie, která je nejdříve směrována hluboko dovnitř, se uvolňuje v podobě dvou propojených spirál směrem ven, a stává se plamenem ohně, jímž je tvořen sám život. Životní energie, posílená tímto ryze duchovním poznáním, je skrze probuzený božský pár přenášena do vnějšího světa, v podobě energie ohně usměrněné energií vody, v podobě pozitivních sil v propojení s energií země. Pomocí energie vzduchu je předávána dále prostorem, a po splynutí s modrou barvou nebe obohacuje duchovní, kolektivní vědomí celku.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Jedině takto vědomě a otevřeně, skrze muže a ženu, skrze zrcadlo Lásky (laskavosti), obohacuje nekonečný božský zdroj sám sebe. Jak dosáhnout v jistém smyslu vzácného, tělesného i netělesného, hlubokého poznání se dozvíte například studiem Tantry, případně Tantra jógy. Především v podobě starších, nekomerčních knih, které nejsou moderně a zjednodušeně pojaté, a tím nepřichází o své pravé duchovní, veskrze mystické kouzlo.

Související články: Osho: Učení o sexuŽeny noste sukně


SEXUALITA JE POSVÁTNÁ

Mohlo by vás zajímat: Máří Magdalena, Ježíš a posvátná sexualita

Úryvek ze zajímavého článku MÁŘÍ MAGDALENA, JEŽÍŠ A POSVÁTNÁ SEXUALITA, který najdete: http://www.oheladom.cz/2015/puvodni-clanky/mari-magdalena-jezis-a-posvatna-sexualita/

„Principem posvátné sexuality, alchymické transformace, v učení Isis, je milování v hlubokém prožitku vzájemné lásky a úcty, při kterém se postupně při milostné „předehře“ zvyšuje intenzita magnetické energie v buňkách těla, aktivují se magnetická pole obou milenců a generuje se mocná energie, která při provádění určitých cvičení s energií vědomí posiluje jejich spirituální světelná těla. Egypťané je nazývají „Ka“. „Extáze je potravou a výživou těla Ka.“ (Rukopis) Právě světelné tělo, k nerozlišení podobné od fyzického, neboť milováním s Máří opakovaně posilováno, je podstatou Ježíšova vzkříšení. Tady je použito anglické sloveso „potentize“, které v běžných slovnících není vysvětleno: jde o homeopatický termín vytváření léku, kdy je dodávána určitá schopnost, posilována léčivá síla, potence. „Když je žena hluboce milována a oceňována, jako jsem byla já Ježíšem, něco se uvolní v jejích nejhlubších vrstvách a ve chvíli orgasmu se nekontrolovatelně roztřese. Jestliže se cítí v bezpečí a umožní tento třas, toto chvění, které ji zcela ovládne, vznikne a otevře se obrovský magnetický vír, jehož centrem je její děloha. Dva Zasvěcenci v sexuální magii Isis tak mohou sami sebe posílit a prudce rozšířit své vědomí skrze sílu tohoto magnetického pole… Mocné vlny magnetických sil mohou posílit světelné tělo Ka – nebo ho zničit, pokud nejsou použity patřičně a správně.“ (Rukopis) Tato „studna nekonečného magnetického potenciálu“, kterou žena může skrze milování otevřít muži, je ovšem podmíněna, jak už bylo řečeno, jejím pocitem bezpečí a lásky. Jak říká arabské přísloví: „Láska je největší afrodisiakum“ a jak říkám já – není nad to milovat se s milovaným mužem, a pěkně pomalu! Spirituální světelné tělo Ježíše se posilovalo tedy už za jeho života, jak Magdalena dosvědčuje např. poukazem na magii zhmotňování v příběhu o rozmnožení chlebů a ryb.“

jesus-1138278_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.