Bohyně Isis, patronka r. 2017

Číslo sedmnáct je číslem „nesmrtelnosti“, je považováno za šťastné, příznivé číslo. Číslo šťastné hvězdy slibuje, že předchozí těžkosti budou překonány. Tarotová karta s číslem sedmnáct je HVĚZDA. Předchozí rok s koncovkou 16 charakterizuje tarotová karta VĚŽ – pozdvižení, katarze a boření bude překonáno se šťastnou HVĚZDOU, a přijde klid po bouři. Tak zní ideální stav, zda se předpoklad hvězdných přání naplní, záleží jen na nás.

Buďme tedy jako bohyně Isis, která je mocnou Bohyní Matkou, vládkyní vesmíru a léčitelkou. Obraťme list, a na tento nepopsaný list si nalinkujme novou ideu, v souladu s pravdou, s intuicí a s citem, s nadšením se rozhodněme pro dodržování vesmírných zákonů a principů přírody. To znamená: nepopírat vyšší Já, opustit staré vzorce, a jako bohyně Isis uvědomovat si královskou moc v sobě. Milujme svou rodinu i svou zem, osvěžme v sobě mateřský princip ochránkyně dětí – bohyně Isis.

Ochrannou moc Bohyně Matky, paní kouzel, symbolizují roztažená křídla, a staroegyptský symbol ve tvaru kříže – Anch, kříž života.

Isis představuje ženský princip, ženskou spiritualitu, která bude po celý následující rok hledat v celém světě své pevné místo. Pozvěte bohyni Isis jako průvodkyni na cestě otevírajícího se vědomí, naučí vás prožívat vyšší emoce, usnadní vám období sebereflexe.

Převzít odpovědnost za svou mysl – to je náš úkol

Energie bohyně Isis je jemná, mateřská, uklidňující, je strážkyní hvězdného nebe. Je bohyní přírody, úplňku, manželství, mateřství, plodnosti a zrození, kouzel a léčitelství. Někdy je vyobrazovaná s křídly, kterými objímá své děti a chrání je před zlem. Je považována za hadí královnu a vládkyni podsvětí. Jedná se o jednu z nejvíce uctívaných a milovaných staroegyptských bohyní. Vzýváme ji, pokud potřebujeme uklidnit emoce a vyjasnit si pocity, především za úplňku.

Květiny: červené a rudé růže. Barva: zelená, bílá. Isidě náleží během rituálu zapálení zelené svíce. Zelená symbolizuje jaro, plodnost, znovuzrození, je dokonce barvou magického pentagramu. Vůně pro bohyni Isis: růže, myrha. Zvíře: kočka.


Tarotová karta 17 – Hvězda, s hlavní postavou v podobě bohyně Isis, podle knihy: Tarot v Životě, autor Amber Jayanti:

„Bohyně hledí do vody, naznačujíc období reflexe a pátrání v duši, pro něž jsme se sami rozhodli. Reflexe nezaplňuje prázdnotu, nýbrž nám dává příležitost přetvořit svoje problémy a proměnit svou nedospělost v odpověď na výzvu, s níž se musíme utkat, místo abychom zas vlekli náklad mentálního a citového smetí, které číhá, aby se na nás zas mohlo navalit.

Věže budou padat pořád (být člověkem znamená učit se zvládat svou mysl a emoce), ale inspirující praktiky nám pomáhají více si uvědomovat, co nám překáží, takže takových překážek budeme mít stále méně a budeme se jim vzdalovat. Opatrným pronikáním do učení pravdy, které symbolizuje introspektivní nálada karty Hvězda, objevujeme, jak máme pokračovat dál.

Abychom vnesli do svého vztahu s duchovním a hmotným světem to nejlepší, musíme převzít odpovědnost za svou mysl, tělo i city a pečovat o ně, sice laskavě, ale pevně. Nahá bohyně pravdy, Isis bez závoje, jež balancuje mezi zemí a vodou, ukazuje, že strhneme-li závoje iluzí, uvědomíme si, že mysl, tělo a city a oba světy jsou ve skutečnosti neoddělitelné a navzájem na sobě závislé.“

„Bohyně jednou nohou spočívá na vodní hladině, aby zobrazila zázrak porozumění, tedy zjevení a odhalení, které vyplývá ze soustředění (kabalistickou funkcí této karty je soustředění, koncentrace) na introspektivní a inspirační praktiky. Kruhy na vodě u jezírka nám říkají, že bylo navázáno spojení s Já, a navíc poukazují i na to, co dlouhodobě vyplývá z takového spojení, že totiž určitý čin vždycky vytváří určitý typ reakce, jakási „kola štěstí v kolech“. Kruhy na vodě také představují potenciál k objektivnějšímu pohledu na destrukční cyklus Věže a životní cykly vůbec.

Z nádoby u jezírka vytéká voda. Nádoba, symbol lidského těla v pravé (vědomé) ruce Bohyně, znamená, že jsme se vědomou volbou rozhodli zapojit se do činnosti, kterou se udržuje Já. A navíc je to i symbol aspiranta, jenž vylévá zpátky do kolektivního vědomí svoje porozumění a inspiraci, které posbíral reflexí svého Já, aby bylo dostupné pro ovlivňování a přetváření druhých.

Obracet se k Bohyni, aby nám dala radu a ukázala směr, znamená otevírat mysl i srdce v modlitbě nebo meditačními praktikami. Bohyně je nahá, a nás také tyto praktiky svlékají z iluzí a vynášejí na světlo. Meditaci, tedy činnost, kterou projasňujeme svoje myšlení a city, uskutečňujeme díky hluboké touze „POZNAT“, již symbolizuje ženská postava. Meditace je čin, jímž povoláváme svého Boha/Bohyni, svoje Já, v soustředěném úsilí a láskyplné touze, pomalu vytahuje naši životní sílu (kundaliní) vzhůru ze základny páteře, do šišinky a podvěsku mozkového, do center vyššího vědomí v mozku. Meditace stimuluje tyto žlázy, které začnou uvolňovat chemické látky, jež pak navodí určité fyziologické změny, uvádějí tělo do rovnováhy a projasňují mozek a emoce.

Nahá bohyně Isis vyjadřuje rozjímání, meditaci a poctivou reflexi svým zahleděním do jezírka. Kabalisté pokládají meditaci za magické zrcadlo, jímž lze objevit a spatřit Boha/Bohyni v sobě i mimo sebe. To je ono „prorocké zrcadlo“, zahledění do zrcadla nás vyvede ze zmatku – z divočiny, kterou máme uvnitř v sobě.“

Amber Jayanti

Zdroj obrázků: Pinterest

        

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.