22.1.2015

Čas a místo pro rituál

castle-223776_1280Nejvhodnější je hluboká noc protkaná chladivými měsíčními paprsky. Samozřejmě také kdykoliv jindy, jde hlavně o pobyt v přírodě. Místa pro rituály vytváříme v lese, v horách, v blízkosti starých keltských hradišť, kamenných mohyl, megalitů, hradů a zřícenin. V blízkosti přírodních krasových jeskyní. Magické rituály nebo jen hluboké meditace, prováděné v jeskyních nacházejících se ve skalách, mohou navodit přímé spojení s astrálním světem, se světem neohraničeném časem ani prostorem. Čarodějka tak nahlíží daleko za smyslový svět a logické uspořádání pozemského světa. V extatickém stavu prožívá různé vize a zjevení. V jeskyních všude po světě se našlo velké množství starověkých svitků, magických rukopisů psaných na pergamenových listech, ukrytých například v hliněných nádobách.

Rituály zemského živlu

dolmen-474072_1280Vhodné jsou také písečné pláže a místa, kterým dominují osamocené stromy, hájky, zahrady, arboreta, přírodní rozcestí. Můžeme se v meditaci mentálně napojit na podzemní prostory hradů a zřícenin, na informační pole těchto tajemných podzemních labyrintů. Nebo na informační pole starých dubových hájů, kde se nám může zjevit vize v historických obrazech přibližující nám pohanský dávnověk. Vhodné je podstoupit různé poutní cesty a při té příležitosti se napojit na energie starých stromořadí a alejí.

Energii čerpáme v blízkosti menhirů, hrubě tree-220420_1280otesaných dlouhých kamenů. Nebo v kamenných alejích, kde se kameny nachází v řadách za sebou, jejich umístění je orientováno astronomicky. Nezapomeneme ani na energie vyzařující z kruhů v obilí.

Budeme-li si dané místo pouze vizualizovat, soustředíme se na vchod do jeskyně, na hory, skály, silné nebo zvláštně rostlé stromy, záhonky růží, pavučiny, poklady…

Některá pozemská místa se však vyznačují velmi silným zářením negativní energie

Těmto místům je zapotřebí se vyhnout. Obzvlášť pokud neznáme příčinu podivných jemnohmotných projevů. Energie takového místa rozpoznáme vnitřními pocity. Například vstupu do některých podzemních prostor nebo jeskyní nám může bránit neviditelná síla, která působí na psychiku a emoce, nebo se může projevit fyzickými potížemi – nevolností, malátností, zrakovými či sluchovými halucinacemi, pocity strachu. Naopak, vnímáte-li pozitivní energii daného místa, snažte se jí využít co nejlépe. Při meditaci, kdy sedíte v panenské přírodě přímo na zemi, v trávníku, na opadaném barevném listí nebo v písku, snažte se vnímat tep země, její rytmus, energii vycházejí z hlubin. Prociťte se do okolního prostředí tak dokonale, až budete mít pocit, že energie vyvěrá z útrob země a proniká doslova každým kouskem vašeho těla. Můžete se tímto způsobem zbavit strachu, úzkosti, negativních emocí, vědomě tak předáte svá trápení zemi.

Živel země ve snech

Toužíte ve vašich snech přehnaně po prosperitě a bohatství, není tím narušena vaše vnitřní harmonie? Zdá se vám o skalách, kamení, říčních oblázcích? Vidíte stopy v lehkém písku nebo v těžké hlíně? Vydáváte se ve svých snech stále na ten samý vrchol kopce a nikdy tam barefoot-88478_1280nedojdete? Nebo donekonečna stoupáte po nikde nekončících schodech, a ve stínech kolem vás, v periferním vidění, spatřujete plouživé přízraky svých vlastních strachů? Tančíte obklopeni lehkou letní mlhou nebo se ztrácíte v těžké podzimní mlze, vznášející se nad barevným opadaným listím? Co tyto indicie znamenají? Samostatně si odpovězte, víte už přece nejedno tajemství duchovního světa. Jedná-li se o sny o hmotných předmětech a věcech kolem nás, potom jsme patrně příliš zaměřeni jen na materiální svět a opomíjíme duchovní součást života.

Pokud si uvědomíme, že magie může být pouze a jen duševní proces, potom se můžeme zaměřit na vlastní nitro, na své vyšší Já, aniž bychom k uvolňování magické energie potřebovali použít jakýkoliv další nástroj.

magie

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.