Kvantová teorie pro magii života

water-256198_1280Vše, co obyčejně vnímáme, je trojrozměrná dimenze a čas. Čas je napojen na vědomí, tím nás spojuje s realitou. Neutuchající POHYB hmoty časoprostorem vytváří nekonečnou paměť vesmíru. Subjektivní zkušenost je to, co osobně zažíváme, potom se jedná o subjektivní, osobní pravdu. Otázka je, nakolik je ta která zkušenost spojena s realitou. Nakolik je realita zkreslená osobním, subjektivním názorem. Realita se jeví být ošidnou, vzhledem k tomu, že naše smysly, myšlení a řeč znatelně ovlivňují poznání! A poznání ovlivňuje TVOŘENÍ.

Realita je skutečnost viděna očima našeho (omezeného) vědomí. Především podle toho v co věříme, podle zastaralých zvyklostí, předpokladů, ovládajících dogmat. Cokoliv se naučenému pohledu na realitu vymyká nevnímáme nebo uzavíráme pod pokličku nedůvěry a strachu. Námi viděná realita může být zkreslená, především je-li založená na pouhých domněnkách. Já – jako subjekt – subjektivně zkoumám, poznávám to, co je přede mnou – tedy objekt. Vidět však věci a děje skutečně objektivně – tedy z pohledu samotného objektu – je prostě nemožné! Předem dané představy a předpoklady o realitě nám zabraňují vidět věci takové, jaké skutečně jsou.

david-2

Kouzlo kvantové teorie platné pro magii života

Vše se odvíjí od ovládání myšlenek, až po umění stát se v případě potřeby ,,neviditelným“. Základ učení spočívá v umění dokonale tvarovat myšlenky a představy do konkrétní podoby. Vlastní vůlí plánovat a uskutečňovat potřebné změny v životě, za použití EMOCÍ (emoce mají moc) jako dorozumívacího prostředku s vesmírným zrcadlem. Nesmíme magii Světla, (magie Světla není o čarování, světlo zde představuje prostředníka – nosiče INFORMACÍ napříč vším jsoucím světem), považovat pouze za jakousi zvrácenou sílu, právě naopak, neboť kvantový zákon Světla praví: ,,Cílená energie uvolněná do prostoru, během rituálu zaměřenému ku prospěchu budoucí reality, ať už pozitivním nebo negativním způsobem, vrátí se ke svému odesilateli s trojnásobnou silou zpět!“ Nikdo netouží inkasovat s trojnásobnou silou zpětně odraženou negativní energii. Proto jakákoliv činnost mágova, (případně adepta duchovního rozvoje), bude vždy spjata pouze s pozitivním zaměřením, s promyšleným záměrem. Vtip je v tom, že tato zásada je použitelná a VESKRZE PRAVDIVÁ, aniž bychom si to uvědomovali, pro kohokoliv v běžném životě! Protože:

Magie je život sám

crowd-of-people-1209630_1920

Vše se točí kolem kvantových polí, vše, včetně lidského těla, je tvořeno energií a elementárními částicemi, jen různě namíchanými – jasná věc, kterou ale ke své škodě nevidíme, nevnímáme. Stát se neviditelným může tak akorát černokněžník v pohádce. Usmíváte se ironicky? Vše jsoucí je tvořeno energií, vše vibruje na určitých frekvencích. Čím vyšší frekvence, tím více je svět jemnohmotný. Astrální dimenze vibruje na velmi vysoké frekvenci, proto ji za normálních okolností nelze spatřit. Člověka také tvoří energie, lidské tělo vibruje na určité frekvenci. Mágové, znalí vědomostí, které umožňují popřít a překonat nám známé fyzikální zákony, dokáží zvýšit vibrace svého těla na jemnohmotnou úroveň. Mág promění silou své vůle hrubohmotné tělo v tělo jemnohmotné. Tím se stává neviditelným v ,,normálním“, lidskými smysly vnímatelném frekvenčním pásmu. Zachvívání lidského těla lze za určitých podmínek skutečně měnit. Magickou silou můžeme dokonce měnit hmotnost zvoleného předmětu, a provádět další podivné kousky, pro nezasvěcené a pro skeptiky nepochopitelné.

Magickou silou můžeme řídit astrální projekci

trees-358418_1280Astrální projekce je poněkud složitější rituál, probíhající na jemnohmotné úrovni během změněného stavu vědomí. Připustíme-li existenci rozdílných frekvenčních pásem, kdy na jedné z úrovní vibruje svět hrubohmotný a na jiné svět jemnohmotný, nic už nám nemusí připadat ve všem, co se esoteriky a duchovního rozvoje týče, až tak nemožné. Všechny magické pomůcky, ať už jsou to Taroty, kyvadlo nebo křišťál, symbolizují pouze prostředek, skrze který se mág na tyto frekvence mentálně napojí. Známe-li cestu, jak se spojit s kvantovým polem vědomí a čerpat zde informace, které se nachází všude kolem nás i v nás, všude ve zdánlivě prázdném PROSTORU, potom se můžeme soustředit na osobní proměnu. Osobní transformace vědomí, včetně té probíhající na globální úrovni, v sobě skrývá mnohá překvapení, a to především pro bytosti nepřipravené. Víme-li ale, že mlčení, ticho, prázdnota, slova a myšlenky, Světlo a Láska jsou středem a vyvažujícím těžištěm člověka, v závislosti na okamžiky rozpomínání, na bytostné okamžiky tady a nyní, které jsou pradávnou vzpomínkou na pravdu a jsou neviditelnou bránou do ,,jinam“, není se čeho obávat. 

CO JE TO KVANTOVÉ VĚDOMÍ?

KVANTOVÉ VĚDOMÍ: centrální vědomí, universum, představuje totéž co Akáša (astrální Světlo). Univerzální vesmírná kronika, paměť vesmíru, knihovna všech jsoucích „informací“, kde je zaznamenáno veškeré vědění, všechny události minulé, současné i budoucí. (Informace jsou základní jednotkou tvořící ve vesmíru nejrůznější formace projevené hmoty.) Výraz Akáša pochází ze starověké indické duchovní nauky. Kvanta (v kvantové teorii) představují nejmenší možné hodnoty známých veličin, které mohou být nějakým způsobem přenášeny.  Vše jsoucí vyzařuje energii, u záření se jedná o energetické kvantum.

Vesmír není jen hmota, vesmír je především na první pohled neviditelný proces, či spíše soubor procesů kvantových událostí, a to v celé své velikosti i nekonečné mnohosti.

dsc_1059

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.