Lexikon kouzel – rituální kniha

journal-431912_1280Lexikon kouzel stane se archívem všech vašich tajemství, tradičních receptů a magických znalostí. A v podstatě ani nemusí jít o kouzla jako taková. Nejmagičtější je ručně v kůži vázaná kouzelná kniha s pergamenovými listy nebo listy z ručního papíru. Takto vyrobený grimoár ale není dosažitelný pro každého vzhledem k nezanedbatelné finanční náročnosti. Nám postačí velký sešit s tvrdými deskami, nebo kniha, která se používá na psaní kronik. Budete-li chtít vaší osobní knize kouzel přidat na magičnosti, pište v ní zásadně jen inkoustovým plnícím perem. Používání pera a inkoustu vás osloví starodávným nádechem, ale bude také vyžadovat dostatečnou dávku zručnosti a trpělivosti, což samozřejmě není pro adepta magie nikdy na škodu.

Tajemství magických rituálních knih

books-608984_1280V archívech po celém světě jsou uloženy pozůstatky zachovaných magických knih z dob ještě před naším letopočtem, které mají nesmírnou hodnotu, dokazují existenci magie od raných dob lidstva. První čarodějnou knihu, podle židovské legendy, prý obdržel už Adam – jakožto vůbec první mág na světě, od archanděla Rafaela. Stáří některých magických knih je udáváno více jak pět tisíc let. Je velká škoda, že spousta jich byla za středověku inkvizicí spálena. Už to samo o sobě svědčí o účelu takto zběsilého jednání církevních hodnostářů: šlo o to, aby tajemství magie nebylo lidem nikdy zcela odhaleno. Pokud se nějaká významná kniha zachovala, církev ji uchovávala na tajných místech pro vlastní potřeby!

Osobní tajná kniha stínů slouží k pečlivému zaznamenávání popisů různých rituálů, objevů, zaříkání a dalších magických operací. Osobní deník by se měl stát mapou našeho vnitřního vesmíru, se všemi nuancemi nově objevené skryté pravdy, že vše, co se odehrává v přírodě, odehrává se i v nás. Zapište na první stránku deníku toto staré magické pravidlo: ,,Čím více se budeme čemukoliv nechtěnému vyhýbat, tím častěji s tím přijdeme osobně do styku. Překážky na cestě životem tu nejsou proto, abychom se jim vyhýbali, máme se je naučit chápat a zvládat, teprve potom se s nimi přestaneme setkávat.“

alena

Čarodějka zapisuje poznámky do ryze osobní magické knihy

Začne recepty k používání bylinek a koření, postupně sbírku rozšiřuje, včetně o postupy při rituálech a jejich výsledků. Zapisuje si všelijaké záhadné příběhy, své i svých přátel, spojené s tajemnem a nadpřirozenem. Zaznamenává vlastní kouzla, písně, verše, zaříkadla, vlastní inspirující poznatky z přírody, osobité způsoby ,,čarování“ a provádění rituálů. Zapisuje stručný postup konkrétního rituálu, podle toho, kam směřuje jeho energii, každý rituál pojmenuje, bude jej využívat vícekrát. Zaznamená důvod, datum a čas – to jí slouží k porovnávání výsledků. Může zaznamenat přesné postavení Měsíce a dokonce počasí. Tak časem zjistí, které rituály fungují lépe za bouřky, nebo za jasného slunečního svitu, neproniknutelné mlhy a nebo za deště o půlnoci. Postupem času se jí podaří ve snech odhalit a pojmenovat skryté, opakující se symboly, nezapomene je do kouzelné knihy zaznamenat, včetně vlastního intuitivního výkladu, co podle ní ten který symbol znamená. Takto se naučí samostatně pracovat s principy magie SLOVA.

elf-478330_1280Do magické knihy zaznamenáme poznatky z astrologie, měsíční magie a kosmologie

Nezapomene zaznamenat meditativní techniky, které může rozvíjet přímo sobě na tělo. Studuje starodávné mýty a dělá si poznámky o všem, co ji zaujme. Do lexikonu kouzel kreslí magické symboly a ornamenty, učí se je používat v praxi, kniha kouzel se tak brzy stane duševní pomůckou. Dělá si stručné poznámky a vytvoří vlastní encyklopedii esoterických učení. Nenechá se ošálit žádnými dogmaty, staví na osobních názorech podle zkušeností! Takto si postupem času vytvoří osobní čarodějnou kuchařku, jež bude naplněna její energetickou vibrací, měla by zůstat tajemstvím a neměla by se dostat do rukou nikomu nepovolanému. Vytvoří z prázdnoty, z nepopsaných stránek, osobní umělecké dílo, které bude rezonovat s osobní energií.

Kdykoliv se k poznámkám vrátíte, snáze si uvědomíte, že vaše pocity, vjemy a vhledy se postupem času prohlubují. Zjistíte, že magie se stává vaší součástí. Nebo snad naopak?! Váš deník se časem stane knihou kouzel, proto si všechny poznámky zaznamenávejte s pečlivostí starověkého písaře. Ručně psaný deník má zvláštní kouzlo a velmi silnou osobní energii. Dokonce si můžete vytvořit vlastní tajné písmo, tím dáte vašemu deníku ještě silnější punc záhadnosti. Samozřejmě tím nemusíte ztrácet čas, stačí zajít do knihovny a pokusit se ve starých textech objevit již existující tajemné abecedy.

halloween-1784559_1920

Zajímavá je abeceda kouzelné dýky, andělská abeceda, nebo se můžete naučit tajné arabské písmo. Tyto prastaré abecedy jsou promyšlenými výtvory, neboť každé písmeno má vlastní vibraci, každé obsahuje zašifrované poselství. Pokud následně investujete čas na překlad vašeho zaříkání do tajné abecedy, provádíte tím současně soustředěný rituál a silně koncentrujete energii, kdy takto vámi napsaná přání, či vyjádření jakéhokoliv cíle nebo projektu, neuvěřitelně získá na síle. Nejvyšší magií je magie SLOVA.

V každém SLOVĚ je zašifrovaná informace, slova jsou vesmírné kódy – pochopte to! Tyto ,,kódy“ se zrcadlově odráží zpět do našich životů.

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.