Magické jméno neprozrazujeme

old-70613_1280V magii dodržujeme neměnné zásady. Přesto je to obor velmi tvůrčí, jenž vyžaduje samostatnost, schopnost vytvářet rituály přímo sobě na tělo, kdy profitujeme ze svých schopností. Mezi nejdůležitější zásady patří neustálé zdokonalování vědomostí, teoreticky i prakticky, prohlubování vnitřního klidu a odvahy. V tom spočívá nikdy nekončící práce mágova na zdokonalování sebe sama. Jedna z důležitých zásad v magické praxi zní: ,,Dodržuj pravidlo mlčenlivosti!“

Jména disponují skrytou osobní energií

Znáte-li něčí jméno, máte nad dotyčným určitou moc. Zná-li někdo vaše jméno, může mít moc nad vámi. Znalost jména, ať už osoby nebo věci, dává moc nad pojmenovaným. Jméno dává sílu uvědomění si sebe sama.Tajná jména neprozrazujeme! Zamezíme tak zneužití síly proti naší osobě někým nepovolaným. Adept magie vybere sobě nové, pracovní jméno, které bude znát jen on (ona). Čemukoliv dáte jméno, to ožívá (figurka, talisman, oblíbený strom, kámen, uragán…). To znamená, že je nám více či méně zpřístupněna cesta do vědomí dané věci či bytosti. Ale ožívají i zhmotnělé emoce, námi mentálně stvořené bytosti na plazmatické úrovni, jakési larvy negativních energií, závislé na energii myšlenek. Ožívají přímo před očima, aniž bychom je zahlédli. Zrovna tak nadpozemské bytosti stvořené pozitivní energií – mohou pro nás pracovat a tvořit, chránit nás a přinášet informace.

Magické jméno nikdy neprozrazujeme

Vezmete-li nový styl života vážně, pořiďte sobě nové, magické a tajné jméno. Nikdy je nikomu nesdělujte, vždy musí zůstat ryze osobním tajemstvím. Vlastním magickým jménem se při rituálech představujeme vzývaným energiím – v podobě bohů, bohyň, andělů a jiných astrálních entit. Tak mezi námi a vzývaným elementem vzniká osobní magické spojení.

candle-201623_1280Pokud například čarodějka zvolí sobě nové, magické jméno, může jím oslovovat osobní vyšší Já. Snadněji potom komunikuje sama se sebou. Změníme-li uvážlivě křestní jméno za pomoci numerologie, (vždy v souladu s astrologickým rozborem), můžeme energie ovlivňující náš osud naladit pozitivním směrem. Jsme pod vlivem astrologického hvězdného pozadí od okamžiku narození, ale i pod vlivem vibrace našeho jména. Jméno je vlastně něco jako mantra, při vyslovení rezonuje a vzniká určitý, specifický zvuk.

Rezonance zvuku jména, společně s ostatními aspekty spoluvytvářejícími naší osobnost, ovlivňuje naše bytí více než si myslíme. S osobním astrologickým rozborem souvisí i jméno místa narození.

Jméno musí rezonovat a být v harmonii s tělem i duší člověka

To neznamená, že jméno nutně musí být s námi v nesouladu. Ale někdy intuitivně vnímáme, že s energií našeho jména je cosi v nepořádku. Nejsme s křestním jménem spokojeni, nelíbí se nám, máme s ním spojené nepříjemné asociace. To platí též o přezdívkách, ke kterým jsme přišli náhodně nebo je sami zvolili. Stejně tak, zvolíme-li po sňatku nové příjmení, může se naše osobní energie nápadně změnit – někdy s pozitivním, někdy se záporným dopadem. Totéž musíme vzít v úvahu, pokud se častěji stěhujeme. Někdy se přihodí, že se nezharmonizujeme s daným místem, s jeho jménem, historickou pamětí, legendami, karmou atd. A naopak, někdy nám nové prostředí energeticky velmi sedí, netušíme proč, přesto se v novém prostředí cítíme jako ryba ve vodě. Energetický vliv má dokonce číslo domu, v kterém bydlíme.

Vzpomeňme na indiány: s přibývajícím věkem, tak, jak se osobnost vyvíjí, od dětství až do stáří, mění svá jména. Podle toho, jak se mění osobnost jedince a podle toho, co v životě dokázal. Staré jméno se později nesmí vyslovovat. Indiáni uvážlivě volí jména pro své děti. Indiáni jsou velmi moudří. Víte, že čelenka je symbolem koncentrovaného myšlení?

tutankhamun-146488_1280Podobně to fungovalo ve starém Egyptě. Faraon nosil čelenku s vyobrazením hadí hlavy, posvátné kobry, ta spočívala, kde jinde, než na místě třetího oka. Egypťané běžně užívali dvě jména, druhé jméno uchovávali přísně v tajnosti, pro ochranu osobnosti. Pokud se člověk provinil proti daným společenským pravidlům, bylo mu za trest pozměněno a v nejhorším případě odebráno jméno. Zůstat bezejmenným, bývalo považováno za nesmírnou potupu. Ani čínská tradice není v tomto ohledu pozadu. Rodiče dávají dítěti falešné jméno na prvních sto dní života, chrání tak své potomky před negativní energií astrálních duchů. Teprve potom díte dostane pravé jméno.

Jméno představuje určitou energii, vzhledem k tomu, že každé písmeno má vlastní význam, účinnou moc, vnitřní podstatu. Jedno písmeno rezonuje s druhým, správnou kombinací vzniká potřebný silový energetický proud. V magické praxi se používají tajná jména vyvolených: ,,bohů všemohoucích“. Tato jména jsou však nevyslovitelná, jsou velmi mocná, jsou nekonečná. Nikdo z nepovolaných je nedokáže vyslovit. Proto se nevyslovitelná jména nahrazují magickými znaky, symboly a hieroglyfy, které představují ideu Absolutna, univerzální fluidum. Substanci, která dává vzniknout hmotě, přírodním zákonům a pramenům života. V magii dvojnásob platí pořekadlo:

,,Nevyslovuj Boží jméno nadarmo!“

Symbol nekonečného jména jsoucí vesmírné energie používáme na talismanech a amuletech. Například pentagram nebo hexagram. V praxi se tyto a mnohé další symboly a znaky cíleně kombinují a propojují, případně se doplňují například hebrejskými písmeny. Mnohá tajná boží jména najdeme v kabale. Vzpomeňme na Golema: oživen byl pomocí kabalistických formulí a tajemného šému. Tajemství šému spočívalo v tom, že se jednalo o nevyslovitelné jméno boží, vložené Golemovi do úst. Šém znamená hebrejsky jméno. Znamená esoterické vyjádření: ,,Já jsem“ nebo ,,Jsem zde“.

Související článek: JHVH – tetragram – Jod, HE, Vav, HE

Toto jsou čtyři písmena nevyslovitelného jména božího. Přeloženo: „Jsem, který jsem.“

Jsem vše, co kdy bylo, je a bude.

Nejznámější a nejposvátnější jméno Boží v židovské tradici je Jahve. Toto jméno můžeme vyslovovat, pouze v duchu, nikdy ne nahlas! Pouze jako mantru. Vyslovujeme jej pomalu: ,,Jáh-vej“, mezi slabikami uděláme malou mezeru. Při nádechu vyslovíme ,,Jáh“ a při výdechu ,,vej“. Činíme tak s pokorou a úctou, v tichosti svého nitra, během meditace. Mantru opakujeme procítěně a vědomě! Nečiníme tak pouze mechanickým způsobem. Nad ničím jiným neuvažujeme! Dosáhneme tak vnitřního mlčení, duševní harmonie a následně změněného stavu vědomí. V přítomném okamžiku se napojíme na vesmírnou energii. Tuto mantru vyslovujeme v duchu také například v okamžiku, kdy se cítíme být v nebezpečí.

E-kniha, ukázka ke stažení Lexikon od A do Z

hieroglyph-597658_1280

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.