Odpovězte si na otázky

esoteric-652627_1280Meditujte o našem lidském světě, o všem, co nás obklopuje. Nespěchejte. Naučte se ,,božské“ trpělivosti. Pěstujte s rozmyslem svou magickou image. Napadá vás něco? Ne? Proveďte jednoduchou přesmyčku a podívejte se: IMAGE – MAGIE! Základními prvky vesmíru, vědou uznávanými, jsou prostor, čas, hmota a energie. Neváhejte a přidejte do této rovnice ještě jeden prvek, který stojí na začátku i na konci viditelného i neviditelného světa: VĚDOMÍ!

Lidské (božské) vědomí je nad vším, též nad prostorem a časem

Občas se sami sebe zeptejte: Kdo tvoří moje myšlenky? Kdo ve mně to přemýšlí? Jsem to doopravdy já? Ovládám svou mysl tak, jak si přeji ve skrytu duše? Jsou moje představy o životě opravdu moje? Nesnažím se náhodou kopírovat život někoho jiného? Přizpůsobuji své touhy sobě nebo svému okolí? Jsou moje přání obrazem mého skutečného já? Jsem já sám, nebo jsou ve mně dvě já? Pokud ano, jsou v souladu nebo se navzájem nesnášejí? Jsem šťastný? Co si pod tímto slovem představuji? Nevytvářím si náhodou, možná nevědomě, ve svém energetickém poli astrální entity s negativní energií? Nehraji si na něco, co nejsem? Nenosím více či méně často na tváři masku přetvářky? Vím, že já jsem ,,Já“, nebo sám sebe stále ještě hledám?

Nepřestávejte se ptát, časem vám odpovědi vyvstanou na mysli. Neptejte se nikoho jiného, nikdo jiný vám neodpoví, ani ten nejlepší přítel. Ptejte se podvědomí, každý den kdykoliv si vzpomenete. Nechte otázku v hlavě doznít. Ponořte se na chvíli do ticha mysli. Potom se věnujte běžné činnosti, odpovědi mohou přijít kdykoliv. V klidu se oddejte představě, že odpovědi na jakékoliv otázky ,,tam někde jsou“ a v pravou chvíli si vás najdou. OČEKÁVEJTE JE! Mějte uvolněnou, klidnou mysl, bez zbytečného archívu přeplněného nepotřebnými myšlenkami a dávno zkostnatělými představami o sobě, o životě. Nezapomeňte se občas soustředěně zaposlouchat, co všechno ve vaší hlavě probíhá v okamžicích, kdy zrovna nejste ve střehu, dopřávejte své mysli co nejčastější odpočinek.

dance-439918_1280

Pokud vytrváte, přijde den, kdy si s upokojením uvědomíte, že již máte své ego pod kontrolou. Zjistíte, že si životní sny a přání dokážete splnit bez boje, s nasazením sebedůvěry a s využitím vlastního potenciálu tvoření. Konečně uvěříte, že každé vaše slovo, myšlenka a čin vyvolají odpovídající reakci. Vědomě dokážete k sobě přivolat příznivé okolnosti, sami rozhodnete o možné snesitelnosti nebo nesnesitelností bytí, o příjemných či nepříjemných zážitcích. Nebo o tom, zda již bude váš život navždy v bezpečí. Objevíte ve svém nitru novou kreativitu, nové vzorce chování. Zvýšíte potenciál životní energie, objevíte skryté talenty, naleznete prostředky potřebné k seberealizaci. Tak se vám podaří neztratit se v nepřehledném a často uměle vytvářeném chaosu světových událostí.

Takto ideálně to bude fungovat pokud poctivě, bez pochybností, s důvěrou v sebe a s neutuchajícím nadšením vytrváme v daném úsilí. Smysl života spočívá v nekonečných krocích po duchovní stezce, kdy s lehkostí a vědomou tvořivostí dokážeme naplňovat potřeby každodenní existence. Tvůrčí životní proces začíná v okamžiku zrodu myšlenky a pokračuje řízením vesmírných energií, až k její realizaci ve hmotě. Obohatíme-li své pozemské vědomí, svůj přesně vyměřený čas na pozemské pláni o intuitivní vnímání vesmírných a přírodních zákonů, pokud začneme hledat, vidět a nepřehlížet ony širší souvislosti, potom začneme rezonovat v harmonii s nejvyšším Jsoucnem.

Mohou přijít chvíle, kdy vás zaplaví pocity marnosti a bezmoci

Pokud se tak stane, je to tím, že na pozitivní výsledky příliš spěcháte a soustředíte se na netrpělivost. Nemůžete počítat s tím, že se vše v dobré obrátí ze dne na den. Jak dlouho jste vytvářeli svůj život postaru do této chvíle? Jakým nánosem nečistot byla zanesena vaše mysl? Kolik zakořeněných zvyků je potřeba změnit? Kolika lidem ve vašem okolí je potřeba odpustit vše, co vás trápí z minulosti? Odpustili jste sami sobě, cokoliv, na co si jen dokážete vzpomenout? Jste plně odhodláni věřit sami sobě? Neklíčí občas ve vašem nitru různé pochybnosti, rozpory a nedůvěra? Už jste se vypořádali se všemi strachy a úzkostmi? Neprotiřečíte si občas? Kam soustřeďujete pozornost? Co očekáváte?

Máte ve svých záměrech opravdu jasno?

Umíte se dívat kolem sebe novýma očima? Zdá se vám svět barevnější? Slyšíte to, co jste dříve neslyšeli, vidíte to, co jste do nedávna neviděli? Dotýkáte se hmotného světa kolem vás vlastníma rukama? Jste si aktivně vědomi psychických schopností, umožňujících vám tvořit? Je vaší přirozeností netěkat očima sem tam a dívat se lidem při rozhovoru uvolněně do očí? Posloucháte, co vám lidé říkají, nebo si jenom myslíte, že posloucháte? Dokážete se při meditaci ,,převtělit“ v cokoli si přejete? Dokážete se kdykoliv poradit s ,,kouzelným“ zrcadlem? Pokud se vám něco nepodaří, podle nových představ, rozčílíte se do nepříčetnosti, nebo zachováte naprostý klid a pokusíte se přijít na to, kde se stala chyba?

Až si dokážeme pravdivě odpovědět, nastavíme postupnou regeneraci organismu, proces samo léčení, samovolné uzdravení. Tělo samo usměrní tok životadárné energie tím správným směrem, pokud bude mít dostatek nových, motivujících podnětů. Nemoc je především vyjádřením energetické nerovnováhy v unaveném a stresovaném organismu, která již překročila únosnou mez. S pozitivním myšlením brzy přijde do našeho života také spousta nové, vitální energie díky vydatnému a klidnému spánku. V klidném, starostmi nerušeném spánku, má duše (energetické tělo) dostatek volnosti a prostoru k čerpání energie z okolní přírody, na kterou se během spánku bez překážek napojuje.

girl-513772_1280Žijte nerušeně dál normálním životem, plánujte, studujte, cestujte, bavte se, milujte se. Pouze přidejte trochu z filozofické a spirituální sféry. Buďte originální, nebojte se experimentovat, nic však nelámejte přes koleno. Nepodaří-li se vám jedna věc, podaří se druhá. Buďte ve svém životě dominantní a přesto bez jakékoliv agresivity. Myslete na to, že budoucnost kopíruje a zhmotňuje svobodnou vůli. Používejte šest smyslů, nikoliv pouze pět. Buďte ,,podivíny“. Co na tom, kdo z nás je zcela ,,normální“ ? Radost a optimismus je jedním z účinných nástrojů magické moci.

Rozhodli jste se konečně vydat se na průzkum napříč časem a prostorem? Zvolili jste přístup spontánní hravosti, za použití fantazie a představivosti? Bez netrpělivého očekávání co nejrychlejších změn? Že na podobné hlouposti nemáte čas? Tak si ho jednoduše udělejte. V tom to právě vězí! Nemáme čas na to být šťastní, hrát si a nalézat uspokojení v malých drobnostech, přinášejících nám radost. Neumíme vědomě uniknout ze stereotypu všedních dní, zapomínáme se smát, výrazy našich tváří jsou strnulé a zamračené. Neumíme upřímně vyjádřit, co cítíme, stydíme se za své emoce. Víte, že zamračený obličej udržuje obličejové svaly v nepřirozeném napětí, a to může být příčinou bolestí hlavy? Je to pro vás novinka? Tak se místo jedné tabletky k snídani raději upřímně usmívejte už od okamžiku, kdy otevřete oči.

Jde také o osobní záležitosti, které máme uzamčené ve vlastních srdcích

closed-271755_1280Jde o každou živou bytost, která sama sebe, ať už vědomě nebo nevědomě, uzamyká před láskou. Nebo je od této čisté vesmírné energie násilně odtržena. Ať už nepochopením sebe sama jako energie čisté lásky (pocházející z Absolutna a skrze něj se projevující), nebo manipulační silou druhých. Proto věnujte pozornost vlastním emocím. Pozitivní emoce jsou stejně důležité jako pozitivní myšlení. Můžete začít tím, že se pokusíte zjistit, jaké emoce ve vás vyvolalo přečtení článků v kategorii KVANTOVÉ VĚDOMÍ. Utište myšlenky, soustřeďte se pouze na vnitřní pocity. Co vnímáte? Prostupuje vaším tělem nadšení nebo odpor, sklíčenost nebo radost? Zvědavost nebo lhostejnost? Vztek nebo potřeba s někým blízkým sdílet své pocity?

Vše je jen otázka vůle. Buď budete tvořit svůj život slovem i činem a vytrváte, nebo se vrátíte do starých zajetých kolejí, což je pochopitelně jednoduší. Je to jen na vás, nikdo vás nebude vodit za ruku. Rozhodněte se nalézt harmonii, nehledejte v tom nic složitého. Nezapomeňte, ke všemu co děláte, přidat notnou dávku radostného optimismu. Až se vám podaří přijít některým novinkám na kloub, nestaňte se domýšlivým, vševědoucím. Nikomu své poznatky nevnucujte. Životní lekce jsou tu proto, abychom se z nich ponaučili, nelze tudíž nikoho postrkovat vpřed násilím, pokud sám neprojeví dostatečně hluboký osobní zájem. Probuďte v sobě postupně, ve vší skromnosti a s pokorou, to nejlepší, co ve vás je. Nespěchejte. Ovládejte zvědavost, vesmír je nekonečný, nepodaří se vám jej prozkoumat během jednoho pozemského života!

Žijeme ve světě předpokladů, sami stanovujeme hranice toho, co může být realizováno. Nejsme schopni vnímat svět holisticky. Dokonce předem nevědomky stanovujeme sled historických událostí. Cokoli nezapadá do námi stanoveného řádu patří do říše bujné fantazie, do kategorie paranormálních jevů. Je ale podivné, že mnoho poznatků a vědění je důmyslně uzamčeno pod zámky přísné mlčenlivosti! Ať už se jedná o vědomosti důkladně uzamčené ve Vatikáně, vojenských, lékařských nebo kosmických vědeckých ústavech. Včetně všech urychlovačů částic, nebo přísně utajovaných spisech archeologických, historických a mnohých dalších.

baner kniha

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.