Magie – pár slov na úvod

prayer-book-115252_1280Jsme potomci andělů? Nebo bytosti bez ducha, zaměřené jen na hmotu? Každý z nás snad touží nahlédnout do nám neznámého, nadpozemského světa, ale jak? Tím správným klíčem je studování esoterického učení, které stojí na duchovně energetických základech, je jedním z možných klíčů ke konečnému splynutí člověka s přírodou. Tím správným klíčem k praktikování magie je dokonalá vnitřní rovnováha. Bez vnitřní rovnováhy a harmonie to ale nepůjde. Dosažení dokonalé magické rovnováhy není zrovna jednoduchá záležitost, ne ve světě, ve kterém právě prožíváme své životy. Dokonalé životní rovnováze musí předcházet pokora, vyváženost těla a ducha, velká jistota i sebejistota, odhodlání, mírnost, pozornost, praxe a víra.

Dávné kultury se vyznačovali duchovní vyspělostí a na svou dobu dokonalým pochopením mikrokosmu v člověku a makrokosmu světa, harmonie duše a Ducha. Naproti tomu dnešní svět se vyznačuje technickou vyspělostí a téměř dokonalým ovládnutím hmoty. Tyto dva světy od sebe oddělují velké extrémy, právě tato fakta nás očividně nabádají spojit zdánlivé extrémy dohromady. Vývojová spirála lidstva se nezastaví, ještě se nikdy nezastavila! Otázka je, kam se dnešní překotný vývoj posune, jaké osudy si vzájemně programujeme.

Nesmíme zapomínat, že lidský magnetismus je také síla přírodní

dna-163466_1280V posledních letech jsme svědky nebývalé evoluce vědy. Jedním z mnoha příkladů je stále čitelnější DNA. Čím více o ní ale víme, tím více je záhadnější. Molekuly DNA čehokoliv si můžeme představit, jako na kousku starodávného pergamenového svitku zaznamenané, tajným písmem zašifrované ,,recepty pro život“, které pasivně čekají, až budou přečteny. Musí být přečteny, DNA sama od sebe nic nedělá, nic neorganizuje, pouze obsahuje informace. Podíváme-li se na odkazy starověké mayské civilizace, nalezneme prastaré malby, obrazové důkazy, které svým charakterem překvapivě představují šroubovici DNA. Ať chceme nebo ne musíme se zamyslet nad tím, odkud tyto informace Mayové v pradávných dobách získávali a co všechno znali?!

Není bez zajímavosti, že potomci mayské civilizace, roztroušeně žijící dodnes v oblastech Střední Ameriky, mají většinou krevní skupinu 0. V jejich genech zůstává zakódován obraz nejstarších lidí, kteří kdy žili na planetě. První lidé na Zemi měli krevní skupinu 0, ostatní krevní skupiny se vyvíjely postupně, jak se člověk po tisíciletí přizpůsoboval životním podmínkám. Nejmladší krevní skupinou je AB, v dnešní době ji na planetě má nejmenší počet lidí v porovnání s ostatními skupinami. Říká se, že jsou to lidé budoucnosti, starobylé duše, které mají předpoklad nejsnadněji zvládnout přicházející změny v novém formování vědomí lidstva.

Doposud jsme nedokázali odpovědět na otázky týkající se podstaty hmoty, času a prostoru. Lidské vědomí je poněkud omezeno pozemským časem. Je ale čas skutečně neměnný a plyne stále stejnou rychlostí? Z pohledu obyčejného smrtelníka snad ano, ale z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků, které dokazují, že čas se může v určitých případech zastavit, nelze říci, že plyne stále stejně. V určitých momentech může minulost, přítomnost a budoucnost splynout v jedno. Na úrovni některých částic plyne čas současně směrem do minulosti i budoucnosti. Dokonce je prokázáno, že jednotlivé částice ve vesmíru o sobě navzájem vědí.

Energie přítomného okamžiku je velmi mocná

time-461281_1280

V každém okamžiku života žijeme v přítomnosti. To jen naše myšlenky pohybují se ve spirále času! Tímto směrem zaměříme všechny myšlenky, emoce, přání a představy – každý den. Přestaneme se trápit minulostí a budoucností. Samozřejmě, že nepřestaneme budoucnost plánovat, učit se a těšit se. Zapomeneme na trápení, provinění, mrzutosti, strach, obavy. Tím nastolíme vnitřní rovnováhu, jedině z dobře vyladěné rovnováhy vnitřní může vzejít harmonie vnější! Jinak to není možné, vnější okolnosti se samy od sebe nezmění. Pokud si to na vlastní kůži vyzkoušíte, jedině tak mi dáte za pravdu. Nikdo nám neurčuje vlastní emoce a pocity, sami se rozhodujeme zda budeme prožívat, tady a teď, radost nebo smutek. Ať se kolem nás děje cokoliv. Zní to možná podivně, v některých případech dokonce velmi drsně, ale je to tak.

Na okamžik se pokuste zastavit sled všech neutuchajících myšlenek. Potom meditujte a rozjímejte o prastarých moudrostech. Potom se opět snažte zastavit proud myšlenek a to doslova. Nejdříve se vám to podaří jen na pár vteřin. Ten okamžik prodlužujte, vědomě nastolte vnitřní mlčení. A do tohoto ticha, v tomto okamžiku, nechte vstoupit – pravdu. Jen probuzené vědomí dokáže zahlédnout paprsky duchovní vize. Možná časem zjistíte, po několika hlubokých meditacích, že vlastně neexistuje ani přítomnost. Než stihnete zaznamenat a uvědomit si přítomný okamžik, rozplyne se ve věčnosti, v pozadí vědomí stane se minulostí. Uvědomujete si plně okamžik ,,tady a teď“? Odehrává se snad všechno jsoucí v jediném okamžiku? V okamžiku zvaném Věčnost?

Také duše je věčná. Pozemský život se odehrává v lineárním čase, čas jako takový platí pouze pro naše vědomí. Přesto si neuvědomujeme, že čas vytváří POHYB, cokoliv se hýbe, myšlenkou počínaje, vytváří v pozemské dimenzi čas. Čas zažíváme pouze mentálně, na úrovni intelektu. Běh minut a hodin nám organizuje život, to je v pořádku. Musíme však vzít na vědomí, že paralelní světy, a tím i naše duše času nepodléhá. Duše je věčná, je součástí věčné, nekonečné energie. Energie je nezničitelná. Duše je nesmrtelná. Duše je trvalou součástí našeho vědomí, obsahuje informace, které nás ve formě energie vždy přežívají. Po smrti fyzického těla se pouze přesune do jiné dimenze, kde se setkávají všechny jsoucí energie. Kde čas ani prostor nehraje žádnou roli. Je proto žádoucí naladit se na podvědomí a vědomě mu naslouchat, ono zná a ví překvapivě více, než jsme ochotni připustit.

Vědomí v úrovni hlavy představuje hmotný svět, v úrovni srdce svět duchovní a v oblasti břicha se soustřeďují emoce – podvědomí vše přesahuje za hranice fyzického světa. 

V každém případě nám bude dáno pochopit esence pravdy a to v okamžiku smrti. V této pro nás nevyhnutelné okolnosti všichni konečně pochopíme bezčasovou podstatu bytí, neboť fyzickou smrt nelze podplatit miliony ani žádným kouzlem. V tomto okamžiku pochopíme zbytečnost trápení, strachu, duševní bolesti, zlosti, žárlivosti, povyšování se jeden nad druhého, zbytečnost válek. Potom pochopíme, že naše vědomí v sobě obsahuje, zcela přirozeně a ničím nepodmíněně, veškerou pravdu, lásku, harmonii, moudrost, sílu, čistotu, hravost, tvořivost a světlo. Inspiraci lze najít v magii, aniž by nás cokoliv nutilo k magickým praktikám, přesto můžeme pozvolna přijmout nový životní směr. Postačí zapamatovat si, že k magii musíme přistupovat srdcem.

chair-484707_1280Magie je syntézou vývojových proudů různých, v lineárním čase po sobě jdoucích civilizací

Jde o záležitost čistě individuální, každý si vezme příklad z jemu sympatických tradic. Egyptská kultura je považována za kolébku veškerého hermetismu. Zrovna tak vědomosti učenců z období prastaré Číny, kterým vděčíme za propracovaný systém čínského léčitelství, jsou vědomosti hodny posvátného uznání. Aztécké, toltécké nebo mayské znalosti matematiky a astronomie si také zaslouží velkého obdivu. Čarovné recepty nacházíme již v období Mezopotámie, tehdy bylo rozvinuto písmo a docházelo k záznamům nejen o „čarování“. Také antické období přináší návody k praktikování přírodní magie.

Z přírodní magie postupně vzniklo mnoho dalších oborů. Zajímavá je psychometrie, jedná se o schopnost jedince napojit se na energie různých předmětů či míst a odečítat v nich uložené informace. Díky této magické schopnosti můžeme vnímat obrazy a děje spojené s daným předmětem či místem. Další z velmi zajímavé okultní znalosti, možná té nejvyšší, je teurgie, učení, jehož dokonalým pochopením může mág působit ovládnutím přírodních energií na osud člověka. Může pozměnit chod událostí a zvrátit osud, který je nám částečně předurčen. Nikoli však náhodně, ať už společenskou karmou nebo vlastním přičiněním vzhledem k zákonu o příčině a následku. Pustíte-li se do studování okultismu či hermetismu, především pro jeho zajímavost a nalézání oněch širších souvislostí, zjistíte, že se skládá z mnoha jednotlivých, zajímavých oborů.

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.