Pozitivní myšlení a optimismus

harp-384557_1280Hravost, smích, optimismus a v neposlední řadě soustředění se nikoli na ego ale na ducha, nechť jsou pro nás od této chvíle prioritou. Přidejme žejdlík neposuzování a tolerance, špetku fantazijního snění a notnou dávku jasnozřivosti. Na problémy, které se nás zatím stále ještě dotýkají, nazírejme jako na poučení se z chyb. A neberme se příliš vážně! Bez víry, že všechno je možné, to ale nepůjde. Ovšem za předpokladu častějšího použití srdce, nežli rozumu. Meditujme, nechme mysl otevřenou, prázdnou, bez starých překonaných křivd. Bez nesmyslných myšlenek motajících se nám dnes a denně hlavou, vržou a skřípají, jako starý kolovrátek stále kolem dokola. Už jste si určitě všimli, jak jsou vaše myšlenky stále stejné, často ubíjející, každý den, a takový může být i váš dočasný pozemský život.

Naše podstata je utvářena především tím, jaké máme o sobě mínění

Proto si důvěřujte a nezapomínejte se pochválit za každý, byť jen sebemenší pokrok. A chvalte se často a s láskou! Přehodnoťte společenské módní konvence, které jsou svazující. Módní diktát je založen na vymývání mozků, jako kdyby člověk nesměl mít vlastní názor, vkus a představy, jak si zařídit život podle svého. Všímejte si smyslových prožitků, které vás provázejí od rána do večera, vyřaďte všechny s negativním nábojem. Zvažte každodenní potřeby vašeho ega, odstraňte závoj přehnané touhy po uznání a pochvalách, nadřazování se nad ostatní, případnou necitelnost, uznávání jen vlastních názorů a nikoho jiného. Všichni máme v sobě pozitivní i negativní vlastnosti, někdo více, jiný méně. To je přirozenost polarity. Pomůže nám, budeme-li vnímat a rozvíjet to dobré a pozitivní v sobě.

Na druhé straně popřemýšlejte také nad tím, není-li ve vašem okolí někdo, kdo vám brání ve svobodném jednání, neklade-li vám autoritativní podmínky, například v partnerském vztahu. Nebrání-li vám v rozletu a sebe uskutečnění. Láska je krásná věc, ale nesmíme se jí podřídit natolik, abychom ztratili sami sebe. Může se například velmi snadno přihodit, že po dlouholetém vztahu, za těchto podmínek, jednoho krásného dne zjistíte, že tohle už nejste vy, že už vlastně ani nevíte, kdo jste. Nenechte se nikým ovládat.

music-97060_1280Z vašich příjemných vlastností sestavte si povzbuzující kompozici světla, pomůže vám to překonat počáteční nedůvěru v sebe, odrážející se v automatickém, naučeném chování a v jasně předvídatelných reakcích v různých situacích. Buďte více spontánní, nebojte se toho. Zapojte intuici, fantazii a hravost do každodenního bytí. Máte-li se rozhodnout k nějakému kroku, všímejte si okamžité vnitřní reakce, té podprahové. To první spontánní rozhodnutí bývá to pravé, dříve než v dané věci zapojíte rozumové uvažování. Důvěřujte procesu vzniku nového Já, jakmile duševní aktivitu změníte z pasivní do tvořivé, potom snáze naplníte všechny představy o životě. Potom další proměna vznikne samovolným procesem, řízeným vesmírnými zákony o příčině a následku.

Všeprostupující (životní) energie je nezničitelná

Víme už, že celý svět, včetně všech živých organismů, je složen z elementárních částic, současně rezonujících s veličinami jako je prostor a čas.  Nyní se zamyslete nad pojmem: ,,NEZNIČITELNÁ“! Duše člověka je inteligentní energie, tvoří naše astrální tělo a zároveň je obsažena ve fyzickém těle, přesto nepodléhá entropii – nemůže být zničitelná! Pouze hmota může být pomíjivá. Je jen na nás, zda se pokusíme změnit zakonzervované způsoby myšlení, které nás často odsouvají na samu hranici temnoty, neboť většina netušených schopností je skryta pod hladinou, kterou před sebou uzavíráme. Nenechme náš pozemský život vyznít do ztracena, do vzduchoprázdna, do mrazivé temné noci bez vášně.

Vše v přírodě žije fascinující přirozeností, bez námahy, bez žádostivosti jakéhosi vyššího cíle. Přesto má vše v přírodě svůj smysl, bez naléhavého hledání účelu tohoto smyslu. Veškerý život je výsledkem nekonečného běhu času, souhry protikladů různých sil, navzájem na sebe působí odnepaměti, od nicotného atomu, přes přírodní živly až po nekonečnost celého vesmíru. To vše dohromady tvoří dokonalou inteligenci, jsme její nedílnou součástí. Kdo poskytl tomuto inteligentnímu toku mnohostranného života dokonalý a přesný řád? Kdo, nebo co vytváří dokonalou harmonii kosmického řádu? Pouhá náhoda? Zákony vesmíru jsou cíleně nastaveny směrem k životu, záleží pouze na nás, jak dalece jsme schopni se od tohoto předem daného cíle nebezpečně odklonit.

Pozemský čas se pohybuje vždy jen k budoucnosti

bird-316799_1280Minulost se pohybuje také k budoucnosti – neboť ji vytváří. Ponechejme minulost minulostí, všechny její negativní aspekty. Převážně tu minulost, k níž se váží špatné vzpomínky. Co bylo to bylo! Nebudeme se trápit minulostí a neustále si její dopady přesouvat směrem k budoucnosti. Minulost neexistuje, žijeme tady a teď, v tomto okamžiku. Bolest a trápení ve vzpomínkách jsou jen výplodem současných myšlenek, je naprosto nesmyslné utápět se v bývalých křivdách! Duše se nechce trápit! Trápí se jen naše ego, někdy dokonce může paradoxně být na negativních aspektech života závislé. Nezbývá nám, než brát úkoly duchovní transformace vážně. Udělejme to bez váhání. Udělejme to především pro budoucí děti této krásné planety.

Život se může často zdát nesmyslným, proto budeme naše bytí vnímat a prožívat všemi smysly, oceňovat vše to krásné, co nám nezištně dává. Kolik smysluplnosti je například v životě tvora zvaného jepice? Tento hmyz, tento živý tvor žije jen několik hodin, nanejvýš pár dní. Za dobu svého krátkého života nepozře žádnou potravu, nemá totiž vyvinuté trávicí ústrojí, vnitřnosti má vyplněné vzduchem. Přesto se rozmnožuje, spáří se, naklade vajíčka a odejde na věčnost. Zanechá své já v další generaci, která je odsouzena ke stejně zdánlivě nesmyslnému bytí, proces krátkého žití a umírání se donekonečna opakuje. Lidský život, čas, který nám byl dán, vzhledem k nekonečnosti vesmíru, je také jen velmi krátkým, bytostným procesem.

Věděli jste do této chvíle, odkud pochází výraz: ,,Jepičí život…?“ Jsou jepice na světě snad jen proto, aby se staly potravou pro vážky? Jepice je velmi drobné stvoření, ovšem vážky, díky velkým a složeným očím, postřehnou kořist v jediném okamžiku. Rychle létají a v mžiku se dokáží za letu otočit na místě a kořist polapit. Také my jsme svým způsobem lehce polapitelnou kořistí! Snadno dostupnou potravou pro bezohledné manipulátory, necháváme je svými hlasy za nás rozhodovat.

Materialismus konzumní civilizace

bird-316841_1280Příliš často jsme s výsměchem lapeni v osidlech prapodivné rádoby demokracie. Jež sama je lapena ve spárech nadnárodních korporací, nenápadně řídících život nás všech. Jsme lákavou lahůdkou, třesoucí se v pikantním rosolu, jsme návnadou na udici pro tržní predátory, nebezpečně chamtivé žraloky, v naivní naději dobrovolně se necháváme lapit přímo do nastražených čelistí. Hlásají materialismus, jako to jediné, co může uspokojit naše zmatené duše. Prioritou konzumní civilizace se stávají především zisky, podivný to model ,,moderního“ světa, ovlivněný davovou psychózou. Jsme jako (bezbranné?) mouchy, přilepené na páchnoucí mucholapce. Krize, se všemi možnými přívlastky, které se v poslední době vyrojily jako houby po dešti, vycházejí z krize jediné – a to morální!

pravidla

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.