17.5.2015

Rituál novoluní

100_0073Pokaždé, když vzhlédneme k obloze a překvapí nás tajemný bílý obraz Měsíce, si uvědomíme, že právě probíhá čas novoluní. Novoluní je období, kdy na noční obloze Měsíc nevidíme, jde o překlenutí měsíční energie z temnoty noci do světla, které trvá zhruba tři a půl dne. Luna se v tento čas tajemně pohybuje po obloze za bílého dne: vychází za úsvitu a mizí společně s energií božského světla Slunce. Novoluní přináší neobyčejnou energii růstu a vzestupu, každému, kdo se na tuto vesmírnou sílu dokáže napojit. Je čas pro nové začátky, tělesné i mentální očištění, prohlubuje se intuice a předtuchy. Novoluní je symbolem znovuzrození a nových příležitostí. Z ticha bezměsíčné noci se vynořují střípky tvořivé inspirace, odhalujeme poselství tajemných předtuch. V této inspirativní době meditujeme v opojení vůněmi santálového dřeva či levandule, plánujeme nové projekty, utváříme předsevzetí, přejeme si lásku a pevné zdraví. V neposlední řadě se také postíme, a vědomě zbavujeme tělo škodlivin.

swans-57839_640

Inspirativní projekty pouze plánujeme. Důležité kroky činíme po novu. Vizualizujeme si vše, po čem toužíme.

Provádíme rituály a pronášíme zaříkání na potvrzení finančního zajištění. Dáváme formu myšlenkám, které se jakoby z nenadání odkudsi vynoří, podobně jako chladná a rozvážná silueta Luny vynořuje se z poza mračen za bílého dne. Je-li nám v této době cokoliv nejasné, například smysl některých myšlenek, jejich skrytý potenciál se před námi osvětlí v následujících dnech, současně s odchodem magického času novoluní, za přívalu přicházející energie přibývajícího Měsíce.

Energii Měsíce vzýváme o samotě, ničím nerušeni. Je nutné si pokaždé uvědomit, že Měsíc je symbolem ženské energie, v té nejryzejší podobě, jaká je v přírodě vůbec možná.

Rituál v čase magického novoluní

Oltář bohatě ozdobíme květinami v podobě rozvíjejících se poupat. Zapálíme ústřední bílou svíci a devět menších svíček světlých, pastelových barev. Uvolníme se, a vědomě se uzemníme. Bez zbytečných myšlenek se napojíme na energii Luny. Potom se intenzivně, za pomoci vědomě vyvolaných potřebných emocí, soustředíme pouze na naplnění aktuálních tužeb a přání. Vezmeme do pravé ruky zamíchaný balíček tarotových karet, a po směru hodinových ručiček utvoříme z nich na zemi magický kruh. Karty držíme lícem dolů a pokládáme je na zem levou rukou jednu po druhé. Posadíme se doprostřed kruhu a meditujeme výhradně nad přáními nebo plánovanými projekty. Poté se postavíme čelem k východu, pohled soustředíme na karty. Kruh obejdeme po směru Slunce. Ukazováček pravé ruky směřuje dolů, na rozložené karty. Kruh obejdeme celkem třikrát, a pokaždé intuitivně vybereme jednu z rozložených karet. Opět se posadíme do středu kruhu, na chvilku zavřeme oči. Uklidníme mysl, a v přítomném okamžiku rozjímáme nad symboly a významem vybraných magických obrázků.

První karta představuje minulé dny, vše, nad čím jsme uvažovali, a vše, co nás vedlo k našim přáním a cílům. Dokonce i to, co nás vedlo skrytě, pouze z hloubky podvědomí.

Druhá karta představuje tento okamžik, jak vědomé myšlenky, tak všechny skryté nevědomé, vztahující se k našim plánům.

Třetí karta nám pomůže odhalit, na úrovni vědomí i podvědomí, jak celá záležitost dopadne. Případně nám naznačí, jaké kroky je třeba ještě podniknout, a na jaké myšlenky a vizualizace se máme zaměřit, k zdárnému dovršení našich aktivit.

                     MAGIE ŽIVOTA                                                                  PSYCHOLOGIE CHAOSU  

 DSC_1067

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.