Rituální pomůcky – nástroje moci

light-539255_1280Jsou rituální pomůcky účinnými nástroji moci a nejdůležitějším doplňkem každého mága? Nejdůležitějším doplňkem je čistá mysl! To si pamatujte v každém okamžiku. Rituální pomůcky fungují jako mentální pomůcky, jejich energie aktivuje podvědomí – rychle, jasně a bez časového prodlení. Karafy, kalich, svěcená voda, magické zrcadlo, svíčky, svícny, olejové lampy, karty, pergamenové svitky nebo ruční papír, magické symboly, staré lékopisy a herbáře, kroniky a grimoáry. Mech z vysoké skály, voda z přírodního pramene nebo studny. Svěcená bílá křída, olej na potírání svící, pero a černý inkoust na psaní. Drahé kameny, sušené byliny, proutěné ošatky a další předměty můžeme najít v čarodějném doupěti. Povětšinou jde o přírodní ingredience, používané jako rezonátory, schopné napojit se na energie (datových) morfických polí. Všechny tyto předměty působí na podvědomí a tím dávají podnět pro vznik potřebné energie.

book-840647_1280Pomůcky jsou pouze prostředky, sice důležité ale ne nezbytně nutné, pro soustředění síly v nás samých. Představují magické symboly, které nám beze slov dodávají konkrétní podnět k navázání spojení s podvědomím. Urychlují tok energie při rituálu. Nejlepší jsou rituální pomůcky oživené osobní energií – vlastnoručně vyrobené. Pokud tak učiníte, mějte na paměti, že už samotná výroba například svící nebo rituální dýky je ve své podstatě rituál, kdy vynakládáme potřebnou energii a úsilí. Rituálních pomůcek by se neměl nikdo nepovolaný dotýkat, tím by jim předal pro nás nežádoucí energii.

Magické předměty nejsou jen jakési ,,hračky“, musíme k nim přistupovat s úctou, pokorou a respektem.

Rituální kyvadlo

pendulum-235125_1280Věštění s kyvadlem je založeno na starobylém umění zkoumání lidského nitra při pokládání jednoduchých otázek. Pokládáme otázky, na které lze jednoznačně odpovědět ano či ne. S pomocí kyvadla hledáme ztracené věci, odhalujeme skrytá tajemství, prohlubujeme šestý smysl. Kyvadlo používáme jako prostředníka k navázání kontaktu s vnitřním hlasem, případně s astrálními bytostmi. Kyvadlo vynáší informace z našeho podvědomí v podobě jemnohmotné energie, stejně tak přenáší informace z oblasti nadvědomí. Schopnosti kyvadla spočívají v energetickém napojení se na morfická informační pole. Nejlepší je vyrobené z křišťálu, drahého kamene nebo stříbra. Rozhodně se vyvarujeme mědi nebo mosazi, které jsou silně vodivé (ovlivnitelné elektřinou). Zakoupené kyvadlo bude rovnoměrně vyvážené a bude nejlépe rezonovat s intuitivní částí našeho podvědomí.

Rituální kotlík, pohár, kalich

brass-315782_1280Důležitým majetkem správné čarodějky je také měděný kotlík s pevným držadlem. Měď je kovem Venuše, představitelky ženské energie a podvědomí. Kotlík je symbolem znovuzrození, věčnosti, inspirace a moudrosti. Poskytuje ochranu, spojuje prvky ohně a vody. Mágovi nebo čarodějce propůjčuje magické schopnosti, uvolněné probuzenou hadí silou. Naplněný vodou se používá k věštění. Skleněný pohár nebo stříbrný kalich, zdobený magickým znamením, představuje duši, intuici, psychiku, imaginaci a veškerý cit. Slouží k rituálnímu popíjení vody nebo vína. (Víno samo o sobě je hermetickým symbolem přeměny nebo-li transmutace hmoty, kdy kvašením vzniká lahodný a opojný nápoj.)

Magický Svatý Grál

ceremonial-cup-1034863_1920Jedním z nejdůležitějších mystických symbolů je kalich, objevuje se v legendách a mýtech v různých podobách, nejznámější je svatý grál. V podstatě jde o posvátnou nádobu, také v magii a alchymii jsou důležité nejrůznější nádoby, od měděného kotlíku, přes zkumavky v alchymistově svatyni, až po magické rituální poháry. Kalich je nádoba pro osobní nebo kolektivní vědomí, v této podobě jej známe jako vědro na vodu, které vlastní hvězdný Vodnář. Každý máme ve hvězdách vlastní složku, vlastní svatý grál, v podobě osobního energetického záznamu. Naše mysl může onen svatý grál naplnit pozitivními myšlenkami a činy už v tomto životě. Svatý grál moudrosti je úzce spojen s transformací vědomí, s životní energií, které říkáme, a o které si stále dokola vyprávíme – hadí síla. Pokud máte doma magický kalich, dobře se na něj podívejte. Co vám ještě připomíná? Vidíte také jakési hvězdné portály, a uprostřed možnou cestu, umožňující přechod z jedné dimenze do druhé. Vidíte symbol transformace, otevřeného vědomí? Vidíte magickou nádobu, která by mohla být oním portálem, kterým vstupujeme do života, a následně do života po životě, nebo oním pověstným tunelem, na jehož konci nás všechny, nikoho nevyjímaje, čeká VĚČNÉ SVĚTLO?

Jedině čistotou myšlenek můžeme proměnit VODU VE VÍNO

Hvězdnou bránou do páté dimenze, ale i do jakékoliv jiné, není nic jiného než naše mysl. V této pravdě tkví celé tajemství transformace.

Ceremoniální nůž

sword-790815_1280Rituální dýka slouží pouze k vyvolávání nadpozemských sil, pomocných duchů, energie živlů, bohyň. Koncentrujeme s její pomocí energii k vytýčení a naplnění cílů, vizí a přání. Většinou se jedná o dýku s černou rukojetí, je spojována se živlem vzduchu. Používá se k otevírání a uzavírání magického kruhu, k vzývání čtyř živlů, přírodních sil a božstev, také k rytí magických symbolů do svíček. Čarodějka rituální dýku vlastnoručně ozdobí, vyrobí na ni kožené pouzdro. Dýku si pořídí mosaznou nebo z bronzu, ale není to podmínkou. Dýka používaná při vysoké magii je vyrobena z magického složení rtuťového amalgámu, železa, mědi, cínu, olova, stříbra a zlata. Rituální dýku nikdy nepoužíváme na nic jiného, než k čemu je zasvěcená, nechť nás ani nenapadne krájet s ní salám na svačinu.

Rituální zvonek

bell-1514235_1920Vibrace zvonku uvolňují pozitivní energie, zahání negativní síly, odpuzují zlé duchy, chrání před nežádoucími vlivy bouřlivého počasí. Zvoněním a zaříkáváním mírníme divokou bouři. Zvoněním vytváříme spojení duše s nadsvětím. Zvonek používáme jako amulet plodnosti, ochraňující dárek pro narozené dítě. Provádí-li čarodějka rituál, na závěr zvonkem třikrát zazvoní a kouzlo je zpečetěno. Malinký zvonek v podobě přívěsku na náramku bude nad námi držet ochrannou ruku a odpuzovat negativní energie. Pověste zvonek nad vchodové dveře, nebo na okno zvonkohru se sedmi zvonky, a věřte v jejich ochrannou, magickou a rezonující sílu. Dříve se věřilo, že rolničky připevněné k šatům odhánějí zlé energie, zvonky se používaly v mnoha prastarých kulturách. Budete-li si zvonek kupovat, pečlivě vybírejte především sluchem. Pokud jím zazvoníte, melodie vás musí vnitřně zaujmout, oslovit a vyvolat ve vás příjemné pocity. Ne každý zvonek bude sladěn s vaší energií.

sword-866014_1920

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.