Vládce všech živlů – Absolutno

hinduism-234299_1280Nejjemnější ze všech živlů je Duch (Absolutno, Akáša, ,,Já jsem“). Absolutno je neuchopitelnou prapříčinou všeho. Ovládá střed kruhu a je sférou bez času a prostoru. Je bohem i bohyní, nekonečnou moudrostí, základní ideou světa, má vlastní mentální úroveň. Je v celém universu. Na planetě Zemi i v mezihvězdném prostoru. Je příčinou všech prvotních idejí. Podstatou stvoření. Příčinou vzniku všech živlů. Je tikotem kosmických hodin. Je energií projevující se v myšlenkách. Je přítomen ve všem a vše přesahuje. Existuje ve věčné přítomnosti. Je sjednocující silou, nebo-li všeláskou. Jemnohmotný princip Akáši vstupuje do těla (hadí síla) a oživuje hmotu. Z tohoto poznatku vyplývá, že je jedinou možnou příčinou vědomí. Je laskavý a trpělivý. Nejjemnější ze všech živlů je Láskou v krystalicky čisté podobě.

Absolutno vytváří vesmír ale také ho obsahuje, vnáší řád do veškeré hmoty

Je záhadnou sférou nebes, obsažen ve světle i ve tmě, úsvitu, temném soumraku i půlnoci, v každém ročním období. Je oceánem i nejvyšší horou světa, ilustrátorem přírody. Je tím, koho neustále hledáme, absolutní pravdou, kterou nalezneme v závislosti na duchovní zralosti. Neustále je obohacován osobními zkušenostmi všech bytostí, povznesen nad čas a sám je nezměřitelný. Duch dává život tělu a duši. Duše je prostředníkem mezi tělem a Duchem. Hranice mezi duší a Duchem je velmi jemná, nesnadno rozpoznatelná. Duch je životní princip, kosmický inženýr a tvůrce všeho, co kdy bylo, je a bude.

Životní princip je LÁSKA

buddah-197753_1280Od nepaměti až do dnešních dnů hledáme to nadsmyslové, k čemu bychom mohli vzhlížet. Představivostí a rozjímáním o vyšší moci vznikají různá božstva všech etnik a národů. Přesto je pojem ,,boha“ ne vždy pochopený. Hybná síla vesmíru dřímá přímo v nás. Je námi a také nás obsahuje.

Uctíváme nadpozemskou bytost a zapomínáme, že máme uctívat především sebe, vlastní člověčenství, individualitu, nejvyšší ideály. Také přírodu a cesty moudrosti a poznání – potom teprve splyneme s oním pomyslným bohem v nás. Potom pochopíme vesmírné univerzální zákonitosti obsažené v samotném, všudypřítomném Duchu. Potom pochopíme nesmrtelnost. Přestaneme po ní toužit, protože zříme, že věčnost znamená: ,,Já jsem“. Neexistuje morálně čisté nebe ani temné peklo. Je jen vše tvořící, čistá, univerzální energie.

Energie LÁSKY a božského SVĚTLA

flower-169852_1280Pokud je v člověku disharmonie, znamená to, že není v souladu se základními živly, které nás neustále ovlivňují již od prvního nadechnutí. Energie všech živlů je obsažena také v potravinách a nápojích. Pro udržení harmonie a zdraví je důležité, aby naše strava byla vyvážená a pestrá. Čtyři základní živly tvoří také povahu každého jedince, vlastnosti a temperament. Podrobnosti zjistíme podle kvalitního astrologického rozboru. Dokonce i karma úzce souvisí s principem Akáši. Karma je projevem nejvyššího přírodního zákona, který není možné přehlížet, tento zákon lze jedině respektovat. Zákonu o příčině a následku podléhá veškeré přírodní dění. Vzájemné spolupůsobení čtyř živlů, vytváří vše, co jest. V okamžiku stvoření, kdy vznikl čas a prostor, vznikl zároveň zákon synchronicity. Že všechno souvisí se vším, platí od samého počátku.

absolutno 1

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.