Rituální význam světových stran

book-92572_1280Magie živlů bývala ve starověkém světě předmětem zkoumání nejednoho věhlasného badatele. Například filosof, antický myslitel Aristoteles, zažívajíce kouzlo starověkých Athén, pozorný žák Platónův, bádal nejen nad smyslem bytí či nebytí. Mimo ostatní své badatelské aktivity, dává ve svých spisech vzniknout živlovým energiím a to  vzájemným spolupůsobením tepla, sucha, chladna a vlhka. Bez tepla a sucha nebylo by ohně. Bez vlhka a chladna nebylo by vody. Bez tepla a vlhka nebylo by vzduchu. Bez chladna a sucha nebylo by země.

Pátý jsoucí živel (éter), který vše spojuje dohromady, se dle Aristotela projevuje jako světlo. Nejhmotnějším ze živlů je země. Na zemi je voda. Nad vodou je vzduch. Oheň je nejméně hmotným projevem živlových energií, v hierarchii živlů vzhlíží nejvýš. Během rituálů starosti a nepohodu ,,zakopáváme“ do země nebo házíme do hlubokých vod. Radost a přání ,,posíláme“ pomocí vzduchu skrze kouř ohně nebo plamen svíce vzhůru k bohům a bohyním.

Východ představuje živel vzduchu

winter-260838_1280Jaro, nadechnutí, probouzení do světla. Postavte se do východní čtvrti kruhu, umístěte zde žlutou svíčku, zapalte ji a vzývejte živel vzduchu. Představte si jasné zářící světlo, vycházející z projektivní ruky, malujte tímto světlem symbol pentagramu: ruku natáhněte před sebe, ukazovák a prostředník nechte natažené směrem dopředu. Prsteník a malíček složte do dlaně a přeložte přes ně palec. Pokud máte hůlku, nakreslete pentagram hůlkou. Soustřeďte se a v imaginaci si představujte živel vzduchu jako závan větru.

Proneste vyvolávací zaříkadlo:

Vzývám element
vzduchu, vzduchu, vzduchu
Má slova
ve větru sílu žádejte
Pozdrav buď archanděli
Rafaeli, Rafaeli, Rafaeli

Jih představuje živel ohně

rose-81828_1280Prosvětlené magické léto znamená život, teplo, emoce, tání negativní energie. Postavte se do jižní čtvrti kruhu, umístěte zde červenou svíčku, zapalte ji a můžete vzývat živel ohně. Kreslete pentagram podobně jako v předchozím případě a představujte si jej v červené barvě. Představte si rudou růži, živel ohně též v růžích ukryt jest. Soustřeďte se a v imaginaci si představujte žár ohně. Proneste vyvolávací zaříkadlo:

Vzývám element
ohně, ohně, ohně
Má slova
v žáru ohně spalujte se
Pozdrav buď archanděli
 Michaeli, Michaeli, Michaeli

Západ představuje živel vody

sea-429374_1280Živel vody představuje podzim, ukončení, rozloučení, podvědomí a emoce. Ale také západ Slunce, stmívání, melancholie, pasivita, rozloučení (pohasínající den), touha (po novém světle). Do západní čtvrti kruhu umístěte modrou svíčku, zapalte ji a můžete vzývat živel vody. Pentagram můžete kreslit (mentálně) modrou nebo stříbrnou barvou. Soustřeďte se a v imaginaci si představujte chladivý proud vody. Proneste vyvolávací zaříkadlo. Pokud by vám tato nevyhovovala, potom pracujte s vlastní fantazií.

Vzývám element
vody, vody, vody 
Má slova
v proudu vody plujte
Pozdrav buď archanděli
Gabrieli, Gabrieli, Gabrieli

Sever představuje živel země

angel-431174_1280Magický a tajemný sever představuje bílou, třpytivou a zároveň mrazivou zimu, a tím také ochlazení všech smyslů, a následné znovuzrození. Do severní čtvrti rituálního kruhu umístěte zelenou svíčku, zapalte ji a můžete vzývat živel země. Postavte se směrem k severu, uvolněnou rukou, nebo hůlkou, kreslete symbol pentagramu (mentálně) zelenou nebo hnědou barvou. Soustřeďte se a v dokonalé imaginaci si představujte chlad a tíhu země. Tiše a procítěně proneste vyvolávací zaříkadlo.

Vzývám element
země, země, země
Má slova
v zemi vše staré zanechte
Pozdrav buď archanděli
Urieli, Urieli, Urieli

Zakončení rituálu

Na konci rituálu vždy propustíme všechny vzývané elementy nebo bytosti ven z kruhu. Dýkou přetneme kruh a tím jej otevřeme, necháme pokojně odejít všechny magické síly. Můžeme je uvolnit jednoduchým poděkováním, nebo opět propouštěcím zaříkáním, to nechť si každá čarodějka samostatně rozhodne. Potom zrušíme energii vytvořeného kruhu, začínáme a končíme opět na východě. Nebo na té straně, kde jsme počali před rituálem kruh vytvářet. Pomáháme si opět vizualizací a necháme vyhasnout namodralé jiskry energie. Všechny svíce jednu po druhé zhasíme, nakonec zhasíme ústřední rituální svíci.

compass-737691_1280

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.